Skoči do osrednje vsebine

Trans Buddy – Krepitev veščin transspolnih oseb za odziv na potrebe mladih transspolnih oseb pri dostopu do zdravstvenega varstva za potrditev spola


Čas izvajanja projekta:

1. 9. 2020 – 15. 6. 2021

Raziskovalni del:

1. 10. 2020 - 31. 3. 2021

Sofinancer:

ILGA-Europe

Organizacije:

DIC Legebitra (koordinator in prijavitelj projekta), Center za socialno psihologijo pri Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani (partner)

Člani projektne ekipe na FDV:

Perger, Nina

Projekt se osredotoča na izboljšanje dostopa do zdravstvenega varstva za transspolne osebe, predvsem za transspolne mlade, ki vstopajo ali pa so že v postopku potrditve spola. Vključeval bo vzpostavitev medvrstniške podpore, ki jo bodo mladim nudili usposobljeni Trans Buddy-ji.

Trans Buddy – Building the Capacity of Transgender People to Respond to the Needs of Transgender Youth in Accessing Gender Confirmation Healthcare

Date of implementation:

1st of September 2020 – 15th of June 2021

Research part:

1st of October 2020 - 31st of March 2021

Financier:

ILGA-Europe

Organizations:

DIC Legebitra (project coordinator and applicant), Centre for Social Psychology at the Faculty of Social Sciences of the University of Ljubljana (partner; Perger, Nina)

The project focuses on building foundations for improving access to gender confirmation healthcare in Slovenia primarily for transgender youth, who are entering or are already in the gender confirmation process, by establishing peer-to-peer support system.

ilga-1024x683 (1)

 Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 20. oktober 2020 | v kategoriji: Projekti