Raziskovalni center za strategijo in upravljanje

  • Raziskovalni center za strategijo in upravljanje

O centru

Center deluje na področju proučevanja organizacij in njihovega strateškega upravljanja ter na področju preoblikovanja družbenih dejavnosti z vidika devolucije države. V svojih raziskavah se center osredotoča na procese upravljanja pri prenašanju dejavnosti iz države na agencije ter na regulativno vlogo trga, hierarhije in kooperativnih omrežij. Z interdisciplinarnim pristop k proučevanju aktualnih problematik ugotavljamo zakonitosti v sistemih, ki jih proučujemo in krepimo sodelovanje med različnimi strokami. Center je namenjen tudi evalvaciji preoblikovanja družbenih dejavnosti z vidika izpolnjevanja svojega poslanstva in doseganja strateških ciljev Slovenije. 

Ovrednotenje sistema izvajanja dejavnosti medicine dela v Sloveniji

Nosilec projekta: izredni profesor Andrej Rus | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2018