Skoči do osrednje vsebine

Center za prostorsko sociologijo

 • Center za prostorsko sociologijo

O centru

Dejavnosti centra temeljijo na povezovanju različnih interdisciplinarnih znanj s področja družbenega delovanja v prostoru. Center je bil ustanovljen leta 1969 in predstavlja prvo Slovensko institucijo za preučevanje in poučevanje znanj iz prostorske sociologije. Raziskovalna dejavnost v centru se osredotoča na raziskovanje prostorskega razvoja na vseh ravneh – globalni, regionalni, mestni, lokalni in neposredni okolici. Na podlagi izkušenj iz vrste mednarodnih znanstvenih raziskav skupina CPS povezuje teoretično znanje z dobro prakso ter pomaga pri prepoznavanju kompleksnih postmodernih prostorskih procesov.

Ključna raziskovalna področja

 • - Teritorialni (prostorski) razvoj
 • - Urbanizem: transformacija mest, revitalizacija mest
 • - Urbanistično načrtovanje, komparativni razvoj Azijske urbanizacije
 • - Družbene vrednote v prostoru
 • - Lokalno globalni razvoj ("glokalizacija")
 • - Prostorska mobilnost, promet in transport
 • - Migracije in begunstvo
 • - Ekologija vsakdanjega življenja
 • - Trajnostni razvoj, trajnostne bivalne soseske
 • - Urbani in ruralni turizem
 • - Politike prostora, politika lokalnih skupnosti
 • - Izobraževanje in kadrovski razvoj

Sociološki vidiki trajnostnega družbenoprostorskega in kadrovskega razvoja Slovenije v Evropi - ostanek MR Blatnik

Vodja projekta na FDV: izr.prof.dr. Matjaž Uršič | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 31. december 2025

Sociološki vidiki trajnostnega družbenoprostorskega in kadrovskega razvoja Slovenije v Evropi

Vodja projekta na FDV: izr.prof.dr. Matjaž Uršič | Zunanji vodja: izr. prof. dr. Matjaž Uršič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2025

Sociološki vidiki trajnostnega družbenoprostorskega in kadrovskega razvoja Slovenije v Evropi

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Samo Pavlin | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2019

Sociološki vidiki trajnostnega družbenoprostorskega in kadrovskega razvoje Slovenije v Evropi

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Samo Pavlin | Trajanje projekta: 1. januar 2013 - 31. december 2016

Mladi raziskovalec Domen Žalac

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Marjan Hočevar | Trajanje projekta: 1. november 2022 - 30. november 2026

Analiza medobčinskega sodelovanja v Sloveniji: področja sodelovanja ter vzroki za (ne)sodelovanje

Vodja projekta na FDV: izr.prof.dr. Irena Bačlija Brajnik | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. november 2023

Kompozitni kazalniki razvitosti občin: mednarodno primerljivo orodje za merjenje razvitosti občine

Vodja projekta na FDV: izr.prof.dr. Irena Bačlija Brajnik | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2023

Kompozitni kazalniki razvitosti občin: mednarodno primerljivo orodje za merjenje razvitosti občine

Vodja projekta na FDV: izr.prof.dr. Irena Bačlija Brajnik | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2023

Higher Education resilience in refugee crises: forging social inclusion though capacity building, civic engagement and skills recognition

Vodja projekta na FDV: izr.prof.dr. Simona Zavratnik | Trajanje projekta: 1. december 2022 - 31. maj 2025

EU/COST-IS1207: LocRef - Local Public Sector Reforms: An International Comparison

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Miro Haček | Trajanje projekta: 1. marec 2013 - 31. marec 2017

EU/FP7:HIGHRISE – Energy efficient demo multiresidential highr ise building

Vodja projekta na FDV: izr.prof.dr. Drago Kos | Trajanje projekta: 1. januar 2013 - 30. april 2016

EU/LLP/Erasmus-MP: EMCOSU - Emerging Modes of Cooperation between Private Sector

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Samo Pavlin | Trajanje projekta: 1. oktober 2012 - 31. marec 2015

Izbrane znanstvene objave

Družboslovne Razprave 89 (XXXIV), december 2018, tematska številka:

Uvodnik: Problem prostorsko-okoljske trajnostnosti v razmerah naraščajoče fluidnosti družbenih razmerij (Marjan Hočevar).

Avtorji: Drago Kos, Matjaž Uršič, Primož Medved, Klemen Ploštajner, Marko Hočevar, Samo Pavlin, Simona Zavratnik, Sanja Cukut Krilić.


HOČEVAR, Marjan (et al.): PROSTOR za vse: anketa o Trgu republike, Ljubljana: Trajekt, zavod za prostorsko kulturo, 2018.

HOČEVAR, Marjan, BARTOL, Tomaž. Agriculture vs. social sciences : subject classification and sociological conceptualization of rural tourism in Scopus and Web of Science. Acta agriculturae Slovenica. 2016. letn. 108, št. 1, str. 33-44.

HOČEVAR, Marjan. Konceptualni okvir sonaravne mobilnostne strukturacije v razmerah nadnacionalnega povezovanja. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. 2017, letn. 54, št. 5, str. 831-856.

ZAVRATNIK, Simona, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa. Javno mnenje in migracije: mehanizmi klasifikacij in "begunska kriza". Teorija in praksa: revija za družbena vprašanja. 2017, letn. 54, št. 5, str. 857-884

ZAVRATNIK, Simona, CUKUT KRILIĆ, Sanja. Addressing intersectional vulnerabilities in contemporary refugee movements in Europe. Družboslovne razprave. 2018, letn. 34, št. 87, str. 85-106.

KOS, Drago, PAVLIN, Samo. Trajnostni razvoj v izobraževalnih programih : primer slovenskih gimnazij. Teorija in praksa: revija za družbena vprašanja. 2017, letn. 54, št. 5, str. 806-830.

BERGMANS, Anne, SUNDQVIST, Göran, KOS, Drago, SIMMONS, Peter. The participatory turn in radioactive waste management: deliberation and the social-technical divide. Journal of risk research. 2015, vol. 18, iss. 3, str. 347-363.

MEDVED, Primož. Exploring the just city principles within two European sustainable neighbourhoods. Journal of urban design. 2018, vol. 23, no. 3, str. 414-431.

MEDVED, Primož. The essence of neighbourhood community centres (NCCs) in European sustainable neighbourhoods. Urban design international. 2017, vol. 22, no. 2, str. 150-167.

PAVLIN, Samo. Considering university-business cooperation modes from the perspective of enterprises. European journal of education. 2016, vol. 51, no. 1, str. 25-39.

PAVLIN, Samo, KESTING, Tobias, BAAKEN, Thomas. An integrative view on higher education and university-business cooperation in the light of academic entrepreneurship. European journal of education, 2016, vol. 51, no. 1, str. 3-9.

URŠIČ, Matjaž, KRIŽNIK, Blaž. Comparing urban renewal in Barcelona and Seoul: urban management in conditions of competition among global cities. Asia Europe journal. 2012, vol. 10, no. 1, str. 21-39.