Center za prostorsko sociologijo

  • Center za prostorsko sociologijo

O centru

Dejavnosti centra temeljijo na povezovanju različnih interdisciplinarnih znanj s področja družbenega delovanja v prostoru. Center je bil ustanovljen leta 1969 in predstavlja prvo Slovensko institucijo za preučevanje in poučevanje znanj iz prostorske sociologije. Raziskovalna dejavnost v centru se osredotoča na raziskovanje prostorskega razvoja na vseh ravneh – globalni, regionalni, mestni, lokalni in neposredni okolici. Na podlagi izkušenj iz vrste mednarodnih znanstvenih raziskav skupina CPS povezuje teoretično znanje z dobro prakso ter pomaga pri prepoznavanju kompleksnih postmodernih prostorskih procesov.

Ključna raziskovalna področja

Mladi raziskovalec Tilen Jernej Blatnik

Nosilec projekta: Tilen Jernej Blatnik | Trajanje projekta: 1. oktober 2018 - 30. september 2022

JAVNOMNENJSKA RAZISKAVA DRUŽBENIH VREDNOT O PROSTORU IN OKOLJU: LONGITUDINALNA ŠTUDIJA MED LETI 2003 IN 2018

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Marjan Hočevar | Trajanje projekta: 1. april 2018 - 31. marec 2019

UEL; Urbano izobraževanje v živo

Nosilec projekta: doc.dr. Matjaž Uršič | Trajanje projekta: 1. julij 2017 - 30. junij 2020

Razvoj prostorske sociologije

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Drago Kos | Trajanje projekta: 1. december 2013 - 31. december 2016

EU/COST-IS1207: LocRef - Local Public Sector Reforms: An International Comparison

Nosilec projekta: prof.dr. Miro Haček | Trajanje projekta: 1. marec 2013 - 31. marec 2017

EU/FP7:HIGHRISE – Energy efficient demo multiresidential highr ise building

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Drago Kos | Trajanje projekta: 1. januar 2013 - 30. april 2016

EU/LLP/Erasmus-MP: EMCOSU - Emerging Modes of Cooperation between Private Sector

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Samo Pavlin | Trajanje projekta: 1. oktober 2012 - 31. marec 2015

EU/European Social Fund: VRI II - Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Irena Bačlija Brajnik | Trajanje projekta: 1. september 2011 - 31. december 2012