Skoči do osrednje vsebine

Centre for Spatial Sociology

  • Centre for Spatial Sociology

The main activity of Centre for Spatial Sociology (CPS) is connecting different interdisciplinary knowledge from the area of social functioning in space. The Centre was established in 1969 when it introduced and established research and teaching of spatial sociology in Slovenia. Research activity within the centre is focused on exploration of spatial development at all levels including global, regional, city, local and neighbourhood. Based on international research expertise the team of CPS aims to connect theoretical knowledge with good practice and helps to diagnose complex postmodern spatial processes. 

Upravljanje kapitalskih virov v Slovenskih občinah

Head: izr.prof.dr. Irena Bačlija Brajnik | Period: 1. September 2021 - 31. August 2022

TAP Analiza in upravljanje prostorskih in družbenih učinkov mestnega turizma na primeru Ljubljane, Gradca in Maribora

izr.prof.dr. Matjaž Uršič | 1. July 2019 - 30. June 2022

Mladi raziskovalec Tilen Jernej Blatnik

Tilen Jernej Blatnik | 1. October 2018 - 30. September 2022

JAVNOMNENJSKA RAZISKAVA DRUŽBENIH VREDNOT O PROSTORU IN OKOLJU: LONGITUDINALNA ŠTUDIJA MED LETI 2003 IN 2018

Head: izr.prof.dr. Marjan Hočevar | Period: 1. April 2018 - 31. March 2019

EU/COST-IS1207: LocRef - Local Public Sector Reforms: An International Comparison

prof.dr. Miro Haček | 1. March 2013 - 31. March 2017

EU/FP7:HIGHRISE – Energy efficient demo multiresidential highr ise building

izr.prof.dr. Drago Kos | 1. January 2013 - 30. April 2016

EU/LLP/Erasmus-MP: EMCOSU - Emerging Modes of Cooperation between Private Sector

prof.dr. Samo Pavlin | 1. October 2012 - 31. March 2015

EU/European Social Fund: VRI II - Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II

izr.prof.dr. Irena Bačlija Brajnik | 1. September 2011 - 31. December 2012