Skoči do osrednje vsebine

Centre for Spatial Sociology

  • Centre for Spatial Sociology

The main activity of Centre for Spatial Sociology (CPS) is connecting different interdisciplinary knowledge from the area of social functioning in space. The Centre was established in 1969 when it introduced and established research and teaching of spatial sociology in Slovenia. Research activity within the centre is focused on exploration of spatial development at all levels including global, regional, city, local and neighbourhood. Based on international research expertise the team of CPS aims to connect theoretical knowledge with good practice and helps to diagnose complex postmodern spatial processes. 

CRP V5-2289 Kompozitni kazalniki razvitosti občin: mednarodno primerljivo orodje za merjenje razvitosti občine ARRS

izr.prof.dr. Irena Bačlija Brajnik | 1. October 2022 - 30. September 2023

CRP V5-2289 Kompozitni kazalniki razvitosti občin: mednarodno primerljivo orodje za merjenje razvitosti občine MJU

izr.prof.dr. Irena Bačlija Brajnik | 1. October 2022 - 30. September 2023

TAP J7-4641 Dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo

izr.prof.dr. Matjaž Uršič | 1. October 2022 - 30. September 2025

Upravljanje kapitalskih virov v Slovenskih občinah

Head: izr.prof.dr. Irena Bačlija Brajnik | Period: 1. September 2021 - 31. August 2022

EU/COST-IS1207: LocRef - Local Public Sector Reforms: An International Comparison

prof.dr. Miro Haček | 1. March 2013 - 31. March 2017

EU/FP7:HIGHRISE – Energy efficient demo multiresidential highr ise building

izr.prof.dr. Drago Kos | 1. January 2013 - 30. April 2016

EU/LLP/Erasmus-MP: EMCOSU - Emerging Modes of Cooperation between Private Sector

prof.dr. Samo Pavlin | 1. October 2012 - 31. March 2015

EU/European Social Fund: VRI II - Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II

izr.prof.dr. Irena Bačlija Brajnik | 1. September 2011 - 31. December 2012