Center za proučevanje znanosti

  • Center za proučevanje znanosti

    je akademska znanstvenoraziskovalna institucija, ki preučuje različne družbene vidike razvoja novih znanosti in tehnologij v Sloveniji in v svetu.

Center za proučevanje znanosti (CPZ) je bil ustanovljen leta 1982 in je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani. CPZ izvaja predvsem teoretična in empirična raziskovanja na področjih sociologije, kulturologije in politik znanosti in tehnologije. Osrednji predmeti raziskovanja so etični, pravni in družbeni vidiki in implikacije razvoja znanosti in tehnologije, tveganja novih in nastajajočih tehnologij, odnos med znanostjo in družbo, mehanizmi evalvacije znanosti, vloga ekspertnega vedenje v oblikovanju znanstvenih in tehnoloških politik, prakse sodelovanja med znanstveniki, bibliometrija znanosti, prenos vedenja iz akademskega v gospodarsko-poslovni sektor, itd. Sodelavci centra so v okviru svojih raziskovalnih dejavnosti vpeti v slovenski in mednarodni znanstveni prostor in sodelujejo v slovenskih in mednarodnih raziskovalnih projektih. Skrbijo tudi za prenos svojih rezultatov raziskovanja v pedagoški proces na FDV ter razvijajo različne oblike ekspertnega sodelovanja z uporabniki in deležniki v Sloveniji.

Mlada raziskovalka Maruška Nardoni

Nosilec projekta: Maruška Nardoni | Trajanje projekta: 1. november 2018 - 31. oktober 2022

Elektronski podatki - Ocena tveganj

Nosilec projekta: viš.znan.sod.dr. Jennie Kristina Olofsson | Trajanje projekta: 1. februar 2018 - 31. januar 2020

Sodelovanje

    Dokumenti in publikacije