Center za metodologijo in informatiko

  • Center za metodologijo in informatiko

Vabilo na gostujoče predavanje o infografiki doc. dr. Cláudie Vasconcelos Silvestre

csilvestre_200x200

Vabljeni na gostujoče predavanje o infografiki, ki ga bo izvedla doc. dr. Cláudie Vasconcelos Silvestre (School of Communication and Media Studies, Lisbon Polytecnic Institute). Predavanje bo potekalo v torek, 7. novembra 2017, od 10.15 do 12.00 v predavalnici 25.

2. november 2017 | Obvestila

40 let delovanja Statističnega društva Slovenije

 40 let delovanja statisticnega drustva

V torek, 17. oktobra 2017, smo na fakulteti gostili praznovanje ob 40-letnici delovanja Statističnega društva Slovenije. Aktualni predsednik društva, prof. Matevž Bren iz Univerze v Mariboru, je orisal delovanje in aktivnosti društva, ki so pomembno prispevali k profesionalizaciji in popularizaciji statistike ter vzpostavitvi visokošolskega izobraževanja s področja statistike (magistrski program Uporabna statistika in interdisciplinarni doktorski študijski program Statistika), v katerem sodeluje tudi UL, Fakulteta za družbene vede. Sicer pa društvo uspešno združuje strokovne interese tako raziskovalcev in učiteljev v raziskovalno-akademski sferi kot tudi v sferi uradne, državne statistike.

19. oktober 2017 | Obvestila

NetSlo - Tretje srečanje raziskovalcev s področja analize omrežij

NetSlo17

Na Fakulteti za računalništvo in informatiko je potekalo Tretje srečanje raziskovalcev s področja analize omrežij, ki se je še lani imenovalo Srečanje slovenskih networkašev. Na srečanju so aktivno sodelovali tudi člani CMI. Red. prof. dr. Andrej Mrvar je predstavil zgodovino razvoja progama Pajek, ki ga na CMI razvijamo že od leta 1996. Red. prof. dr. Anuška Ferligoj je sodelovala na okrogli mizi z naslovom "Analiza omrežij kot samostojna ali interdisciplinarna znanost?", mladi raziskovalec Marjan Cugmas pa je predstavil plakat o generiranju omrežij z določeno globalno strukturo z uporabo lokalnih podstruktur.

2. februar 2017 | Obvestila

Mednarodna konferenca HealthOnline

HealthOnline

Na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani je v sodelovanju z Med.Over.Net letos prvič potekala Mednarodna znanstvena konferenca HealthOnline. Namen konferenca je bil združiti slovenske in tuje strokovnjake, ki proučujejo vplive interneta na področje zdravstva. Cilj konference je bil podati splošno analizo stanja in sprejeti sklepe, ki bodo lahko služili za postavitev smernic razvoja zdravstva, kot odgovor na potrebe sodobnega človeka, ko potrebuje pomoč ali zgolj podporo na poti h krepitvi zdravja.

1. februar 2017 | Obvestila

O centru

Center za metodologijo in informatiko (CMI) je bil ustanovljen leta 1992 in združuje raziskovalni področji metodologije družboslovnega raziskovanja in družboslovne informatike. Osrednje teme, ki jih proučuje so:

  • metode za analizo omrežij,
  • merjenje socialnih omrežij,
  • razvoj metod bločnega modeliranja,
  • uporaba matematičnih modelov v družboslovju,
  • merjenje in pojasnjevanje družbenih pojavov informacijske družbe,
  • raziskovanje spletnih skupnosti,
  • razvoj metod za proučevanje internetnih družbenih tehnologij,
  • razvoj in uporaba spletnih kvalitativnih metod in
  • raziskovanje otrok na internetu.

CMI je na področju razvoja metod in orodij za analizo omrežij  v svetovnem vrhu z vidika raziskovalnih dosežkov. Člani centra tesno sodelujejo s številnimi domačimi in tujimi institucijami in se aktivno prijavljajo ter sodelujejo v mednarodnih projektih.

Email: cmi@fdv.uni-lj.si

Mlada raziskovalka Špela Orehek

Nosilec projekta: Špela Orehek | Trajanje projekta: 1. oktober 2017 - 30. september 2021

Bločno modeliranje večnivojskih in časovnih omrežij

Nosilec projekta: docent Aleš Žiberna | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020

Družbeni mehanizmi za vzpostavljanje in ohranjanje znanstvenega sodelovanja

Nosilec projekta: redni profesor Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. marec 2016 - 28. februar 2019

Mladi raziskovalec Marjan Cugmas

Nosilec projekta: docent Aleš Žiberna | Trajanje projekta: 1. november 2015 - 31. oktober 2019

Mlada raziskovalka Sara Atanasova

Nosilec projekta: redni profesor Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. oktober 2013 - 31. marec 2017

Omrežja sodelovanj v slovenski znanosti

Nosilec projekta: redni profesor Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. avgust 2013 - 31. julij 2016

Spolnost srednješolcev v Sloveniji: vedenje, zdravje, stališča

Nosilec projekta: redni profesor Tina Kogovšek | Trajanje projekta: 1. avgust 2013 - 31. julij 2016

Understanding Large Temporal Networks and Spatial Networks: Exploration, Pattern Searching, Visualization and Network Evolution

Understanding Large Temporal Networks and Spatial Networks

Pri založbi Wiley je v okviru serije knjig na področju Computational and Quantitative Social Science izšla knjiga Understanding Large Temporal Networks and Spatial Networks: Exploration, Pattern Searching, Visualization and Network Evolution.

11. marec 2016 | Ključna dela

Exploratory Social Network Analysis with Pajek (2nd Edition)

Exploratory Social network Analysis with Pajek

Knjiga Exploratory Social Network Analysis with Pajek avtorjev Wouter de Nooy (Universiteit van Amsterdam), Andreja Mrvarja (Univerza v Ljubljani) in Vladimirja Batagelja (Univerza v Ljubljani) je ena izmed pomembnejših del na področju razumevanje analize socialnih omrežij.

11. marec 2016 | Ključna dela

Pajek – program za analizo obsežnih omrežij

Pajek

Program Pajek, ki sta ga leta 1996 razvila Vladimir Batagelj in Andrej Mrvar, je mednarodno prepoznaven in nagrajen programski paket, ki omogoča analizo in vizualizacijo obsežnih omrežij.

11. marec 2016 | Ključna dela

Zadnje izbrane znanstvene objave in publikacije

ATANASOVA, Sara, KAMIN, Tanja, PETRIČ, Gregor. 2017. Exploring the benefits and challenges of health professionals' participation in online health communities: Emergence of (dis)empowerment processes and outcomes. International journal of medical informatics, vol. 98, str. 13-21. [COBISS.SI-ID 34521949]


PETRIČ, Gregor, ATANASOVA, Sara, KAMIN, Tanja. 2017. Impact of social processes in online health communities on patient empowerment in relationship with the physician: Emergence of functional and dysfunctional empowerment. Journal of medical internet research, vol. 19, iss. 3, str. 1-17. [COBISS.SI-ID 34764381]


MALI, Franc, PUSTOVRH, Toni, PLATINOVŠEK, Rok, KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška. 2017. The effects of funding and co-authorship on research performance in a small scientific community. Science & public policy, vol. 44, no. 4, str. 486-496. [COBISS.SI-ID 34302813]


LOBE, Bojana. Best practices for synchronous online focus groups. V: BARBOUR, Rosaline S. (ur.), MORGAN, David L. (ur.). A new era in focus group research: Challenges, innovation and practice. London: Palgrave Macmillan. 2017, str. 227-250. [COBISS.SI-ID 35223645]


BANJAC, Marinko, MANCE, Boris, PETRIČ, Gregor, PETROVČIČ, Andraž, SEKLOČA, Peter, SLAČEK BRLEK, Aleksander Sašo, SPLICHAL, Slavko (avtor, urednik), TURNŠEK, Maja, VOBIČ, Igor, VREČKO ILC, Blaž. 2015. Meje razumevanja trajnostnega razvoja v slovenski politiki, ekonomiji, civilni družbi in medijih. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. [COBISS.SI-ID 282368000]


Izpis celotne Sicris bibliografije (do 19.10.2017)