Skoči do osrednje vsebine

Center za metodologijo in informatiko

  • Center za metodologijo in informatiko

Člana centra prejemnika nagrad Univerze v Ljubljani

posnetek-zaslona-2023-11-30-130309thhuul

Doc. dr. Marjan Cugmas in asist. Kristina Rakinić, člana centra CMI sta prejemnika nagrad Univerze v Ljubljani. Doc. dr. Marjan Cugmas je prejel svečano listino za mlade visokošolske učiteljice in učitelje, asist. Kristina Rakinić, pa je kot doktorska študentka prejela priznanje za posebne dosežke študentk in študentov.

12. december 2023 | Obvestila

Udeležba na evropski konferenci na temo komuniciranja zdravstva in zdravja

ECHC 2023 novica

Od 15. do 17. novembra je v Celovcu v Avstriji potekala European Conference on Health Communication 2023, skupna konferenca Health Communication Divisions of the German Communication Association (DGPuK) in European Communication Research and Education Association (ECREA). V okviru konference sta sodelovala tudi člana centra Sara Atanasova in Gregor Petrič.

22. november 2023 | Obvestila

Udeležba na 9. kongresu psihologov Slovenije

kp

Med 16. in 18. 11. je v Portorožu potekal 9. kongres psihologov Slovenije z naslovom Jaz in okolje: preplet notranjih in zunanjih svetov. Kongresa se je udeležila tudi članica centra asist. Kristina Rakinić, kjer je predstavila prispevek z naslovom Moralne dileme mladostnikov na družbenih medijih.

22. november 2023 | Obvestila

7. evropsko srečanje raziskovalcev s področja analize socialnih omrežij (EUSN 2023)

index

Med 4. in 8. septembrom 2023 je potekalo 7. evropsko srečanje raziskovalcev s področja analize socialnih omrežij (EUSN 2023). Dogodek, ki se je letos prvič odvil v Sloveniji na Fakulteti za družbene vede, je soorganiziral Center za metodologijo in informatiko, UL FDV.

11. september 2023 | Obvestila

O centru

Center za metodologijo in informatiko (CMI) je bil ustanovljen leta 1992 in združuje raziskovalni področji metodologije družboslovnega raziskovanja in družboslovne informatike. Osrednje teme, ki jih proučuje so:

  • metode za analizo omrežij,
  • merjenje socialnih omrežij,
  • razvoj metod bločnega modeliranja,
  • uporaba matematičnih modelov v družboslovju,
  • merjenje in pojasnjevanje družbenih pojavov informacijske družbe,
  • raziskovanje spletnih skupnosti,
  • razvoj metod za proučevanje internetnih družbenih tehnologij,
  • razvoj in uporaba spletnih kvalitativnih metod in
  • raziskovanje otrok na internetu.

CMI je na področju razvoja metod in orodij za analizo omrežij  v svetovnem vrhu z vidika raziskovalnih dosežkov. Člani centra tesno sodelujejo s številnimi domačimi in tujimi institucijami in se aktivno prijavljajo ter sodelujejo v mednarodnih projektih.

Email: cmi@fdv.uni-lj.si

Družboslovna metodologija, statistika in informatika

Nosilec projekta: prof.dr. Gregor Petrič | Trajanje projekta: 1. januar 2022 - 31. december 2027

NRP Družboslovna metodologija, statistika in informatika

Nosilec projekta: prof.dr. Gregor Petrič | Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2021

Družboslovna metodologija, statistika in informatika

Nosilec projekta: zasl.prof.dr. Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. januar 2009 - 31. december 2014

Mladi raziskovalec Fabio Ashtar Telarico

Nosilec projekta: prof.dr. Aleš Žiberna | Trajanje projekta: 1. oktober 2023 - 30. september 2027

Mentorski odnos v kontekstu znanstvenega sodelovanja in produkcije znanja

Nosilec projekta: doc.dr. Luka Kronegger | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2024

Mlada raziskovalka Kristina Rakinić

Nosilec projekta: asist. Kristina Rakinić | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2025

Primerjava in evalvacija pristopov za bločno modeliranje časovnih omrežij s simulacijami in uporaba na slovenskih so-avtorskih omrežjih

Nosilec projekta: prof.dr. Aleš Žiberna | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 31. avgust 2023

Priložnosti in nevarnosti spletnih zdravstvenih skupnosti za zdravstvo

Nosilec projekta: prof.dr. Gregor Petrič | Trajanje projekta: 1. julij 2018 - 30. junij 2021

EU Coordination and Support Action (CSA) "Children Online: Research and Evidence (CO:RE), funded by the European Commision under Grant Agreement

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Bojana Lobe | Trajanje projekta: 1. februar 2021 - 31. december 2021

EU/H2020: STOP - Science and Technology in childhood Obesity Policy

Nosilec projekta: doc.dr. Luka Kronegger | Trajanje projekta: 1. junij 2018 - 31. maj 2022

EU/COST-CA15109: COSTNET - European Cooperation for Statistics of Network Data Science

Nosilec projekta: zasl.prof.dr. Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. marec 2016 - 31. marec 2020

EU/COST- IC1410: DigiLitEY - The digital literacy and multimodal practices of young children

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Bojana Lobe | Trajanje projekta: 1. april 2015 - 30. april 2019

EU/COST-IC1408: CRoNoS - Computationally-intensive methods for the robust analysis of non-standard data

Nosilec projekta: zasl.prof.dr. Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. marec 2015 - 31. marec 2019

EU/COST-TD1306: PEERE -New Frontiers of Peer Review

Nosilec projekta: zasl.prof.dr. Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. maj 2014 - 31. maj 2018

Zadnje izbrane znanstvene objave in publikacije

DOLŽAN, David, KOKOL-BUKOVŠEK, Damjana, OMLADIČ, Matjaž, ŠKULJ, Damjan. 2022 Some multivariate imprecise shock model copulas. Fuzzy sets and systems: international journal of soft computing and intelligence, vol. 428, str. 34-57. Doi: 10.1016/j.fss.2021.01.008. [COBISS.SI-ID 49227011]


VUGA BERŠNAK, Janja, HUMER, Živa, LOBE, Bojana. 2021 Characteristics of pandemic work-life balance in Slovenian military families during the lockdown: who has paid the highest price? Current sociology, str. 1-21. Doi: 10.1177/00113921211048519. [COBISS.SI-ID 79792131]


OREHEK, ŠpelaPETRIČ, Gregor. 2021 A systematic review of scales for measuring information security culture. Information and computer security, vol. 29, no. 1, str. 133-158. Doi: 10.1108/ICS-12-2019-0140. [COBISS.SI-ID 45116931]


RIHOUX, Benoît, ÁLAMOS-CONCHA, Priscilla, LOBE, Bojana. 2021 Qualitative comparative analysis (QCA): an integrative approach suited for diverse mixed methods and multimethod research strategies. V: ONWUEGBUZIE, Anthony J. (ur.), JOHNSON, Burke (ur.). The Routledge reviewer's guide to mixed methods analysis. New York; Abingdon: Routledge. 2021, str. 185-197. Doi: 10.4324/9780203729434-17. [COBISS.SI-ID 80306691]


BERNIK, Ivan, KOGOVŠEK, Tina, KUHAR, Roman, ŠVAB, Alenka. 2018. Intimni življenjski stili študentov in študentk v Sloveniji, (Knjižna zbirka Ost, 16). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. [COBISS.SI-ID 294473472]


Sicris biblografije članov CMI >>

Exploratory Social Network Analysis with Pajek (3rd Edition)

Cover3rdEditionFinal1

Knjiga Exploratory Social Network Analysis with Pajek avtorjev Wouter de Nooy (Universiteit van Amsterdam), Andreja Mrvarja (Univerza v Ljubljani) in Vladimirja Batagelja (Univerza v Ljubljani) je ena izmed pomembnejših del na področju razumevanje analize socialnih omrežij.

9. oktober 2016 | Ključna dela

Understanding Large Temporal Networks and Spatial Networks: Exploration, Pattern Searching, Visualization and Network Evolution

Understanding Large Temporal Networks and Spatial Networks

Pri založbi Wiley je v okviru serije knjig na področju Computational and Quantitative Social Science izšla knjiga Understanding Large Temporal Networks and Spatial Networks: Exploration, Pattern Searching, Visualization and Network Evolution.

11. marec 2016 | Ključna dela

Pajek – program za analizo obsežnih omrežij

mali-pajek

Program Pajek, ki sta ga leta 1996 razvila Vladimir Batagelj in Andrej Mrvar, je mednarodno prepoznaven in nagrajen programski paket, ki omogoča analizo in vizualizacijo obsežnih omrežij.

11. marec 2016 | Ključna dela