Center za metodologijo in informatiko

  • Center za metodologijo in informatiko

Članici CMI na zimski šoli ECPR v Bambergu

ecpr

Od 22. februarja do 1. marca 2019 je na Univerzi v Bambergu, Nemčija potekala ECPR zimska šola, ki sta se je udeležili dve naši članici, in sicer doc. dr. Bojana Lobe kot predavateljica in asist. Špela Orehek kot mlada raziskovalka.

29. marec 2019 | Obvestila

Izšel je paketek Modified Rand and Wallace Indices (mri)

Izšel je paketek Modified Rand and Wallace Indices (mri), ki je javno dostopen na CRAN (The Comprehensive R Archive Network). Paketek vsebuje funkcije za izračun prilagojenih Randovih in Wallacovih indeksov.

13. marec 2019 | Obvestila

Pri založbi Bloomsbury Academic izšlo poglavje dr. Eve Vrtačič v zborniku The language of touch: philosophical examinations in linguistics and haptic studies

The Language of Touch2

V zborniku z naslovom The language of touch: philosophical examinations in linguistics and haptic studies, ki ga je uredil dr. Mirt Komel, je izšlo tudi poglavje članice CMI dr. Eve Vrtačič z naslovom Ethics of touch: Doctor Who's untouchable touch.

21. februar 2019 | Obvestila

Peto srečanje raziskovalcev s področja analize omrežij NetSlo'19

NetSlo2019

V četrtek, 21. januarja 2019, se je na Inštitutu Jožefa Štefana odvilo jubilejno peto srečanje raziskovalcev s področja analize omrežij NetSlo’19, katerega soorganizator je tudi Center za metodologijo in informatiko. Pretekla srečanja so bila izmenično na Fakulteti za računalništvo in informatiko ter na Fakulteti za družbene vede.

28. januar 2019 | Obvestila

O centru

Center za metodologijo in informatiko (CMI) je bil ustanovljen leta 1992 in združuje raziskovalni področji metodologije družboslovnega raziskovanja in družboslovne informatike. Osrednje teme, ki jih proučuje so:

  • metode za analizo omrežij,
  • merjenje socialnih omrežij,
  • razvoj metod bločnega modeliranja,
  • uporaba matematičnih modelov v družboslovju,
  • merjenje in pojasnjevanje družbenih pojavov informacijske družbe,
  • raziskovanje spletnih skupnosti,
  • razvoj metod za proučevanje internetnih družbenih tehnologij,
  • razvoj in uporaba spletnih kvalitativnih metod in
  • raziskovanje otrok na internetu.

CMI je na področju razvoja metod in orodij za analizo omrežij  v svetovnem vrhu z vidika raziskovalnih dosežkov. Člani centra tesno sodelujejo s številnimi domačimi in tujimi institucijami in se aktivno prijavljajo ter sodelujejo v mednarodnih projektih.

Email: cmi@fdv.uni-lj.si

Priložnosti in nevarnosti spletnih zdravstvenih skupnosti za zdravstvo

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Gregor Petrič | Trajanje projekta: 1. julij 2018 - 30. junij 2021

Mlada raziskovalka Špela Orehek

Nosilec projekta: Špela Orehek | Trajanje projekta: 1. oktober 2017 - 30. september 2021

Bločno modeliranje večnivojskih in časovnih omrežij

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Aleš Žiberna | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020

Mladi raziskovalec Marjan Cugmas

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Aleš Žiberna | Trajanje projekta: 1. november 2015 - 31. oktober 2019

EU/H2020: STOP - Science and Technology in childhood Obesity Policy

Nosilec projekta: doc.dr. Luka Kronegger | Trajanje projekta: 1. junij 2018 - 31. maj 2022

EU/COST-CA15109: COSTNET - European Cooperation for Statistics of Network Data Science

Nosilec projekta: prof.dr. Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. marec 2016 - 31. marec 2020

EU/COST- IC1410: DigiLitEY - The digital literacy and multimodal practices of young children

Nosilec projekta: doc.dr. Bojana Lobe | Trajanje projekta: 1. april 2015 - 30. april 2019

Zadnje izbrane znanstvene objave in publikacije

ERČULJ, Vanja, ŽIBERNA, Aleš, GLOBEVNIK VELIKONJA, Vislava. 2019. Exploring online social support among infertility treatment patients: A text-mining approach. Information research, vol. 24, no. 1. [COBISS.SI-ID 35572061]


ZUPANČIČ, Vesna, PAHOR, Majda, KOGOVŠEK, Tina. 2019. Focus group in community mental health research: Need for adaption. Community mental health journal, vol. 55, no. 1, str. 168-179. [COBISS.SI-ID 35572061]


ŠKULJ, Damjan. 2019. Errors bounds for finite approximations of coherent lower previsions on finite probability spaces. International journal of approximate reasoning, vol. 105, str. 98-111. [COBISS.SI-ID 35965789]


VRTAČIČ, Eva. 2019. Ethics of touch: Doctor Who's untouchable touch. V: KOMEL, Mirt (ur.). The language of touch: philosophical examinations in linguistics and haptic studies. London: Bloomsbury Academic, str. 153-171. [COBISS.SI-ID 36004957]


BERNIK, Ivan, KOGOVŠEK, Tina, KUHAR, Roman, ŠVAB, Alenka. 2018. Intimni življenjski stili študentov in študentk v Sloveniji, (Knjižna zbirka Ost, 16). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. [COBISS.SI-ID 294473472]


Izpis Sicris bibliografije (do 22. marca 2019) >>

Exploratory Social Network Analysis with Pajek (3rd Edition)

Cover3rdEditionFinal1

Knjiga Exploratory Social Network Analysis with Pajek avtorjev Wouter de Nooy (Universiteit van Amsterdam), Andreja Mrvarja (Univerza v Ljubljani) in Vladimirja Batagelja (Univerza v Ljubljani) je ena izmed pomembnejših del na področju razumevanje analize socialnih omrežij.

9. oktober 2016 | Ključna dela

Understanding Large Temporal Networks and Spatial Networks: Exploration, Pattern Searching, Visualization and Network Evolution

Understanding Large Temporal Networks and Spatial Networks

Pri založbi Wiley je v okviru serije knjig na področju Computational and Quantitative Social Science izšla knjiga Understanding Large Temporal Networks and Spatial Networks: Exploration, Pattern Searching, Visualization and Network Evolution.

11. marec 2016 | Ključna dela

Pajek – program za analizo obsežnih omrežij

mali-pajek

Program Pajek, ki sta ga leta 1996 razvila Vladimir Batagelj in Andrej Mrvar, je mednarodno prepoznaven in nagrajen programski paket, ki omogoča analizo in vizualizacijo obsežnih omrežij.

11. marec 2016 | Ključna dela