Center za metodologijo in informatiko

 • Strani so v izdelavi

 • Center za metodologijo in informatiko

NetSlo - Tretje srečanje raziskovalcev s področja analize omrežij

NetSlo17

Na Fakulteti za računalništvo in informatiko je potekalo Tretje srečanje raziskovalcev s področja analize omrežij, ki se je še lani imenovalo Srečanje slovenskih networkašev. Na srečanju so aktivno sodelovali tudi člani CMI. Red. prof. dr. Andrej Mrvar je predstavil zgodovino razvoja progama Pajek, ki ga na CMI razvijamo že od leta 1996. Red. prof. dr. Anuška Ferligoj je sodelovala na okrogli mizi z naslovom "Analiza omrežij kot samostojna ali interdisciplinarna znanost?", mladi raziskovalec Marjan Cugmas pa je predstavil plakat o generiranju omrežij z določeno globalno strukturo z uporabo lokalnih podstruktur.

2. februar 2017 | Obvestila

Mednarodna konferenca HealthOnline

HealthOnline

Na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani je v sodelovanju z Med.Over.Net letos prvič potekala Mednarodna znanstvena konferenca HealthOnline. Namen konferenca je bil združiti slovenske in tuje strokovnjake, ki proučujejo vplive interneta na področje zdravstva. Cilj konference je bil podati splošno analizo stanja in sprejeti sklepe, ki bodo lahko služili za postavitev smernic razvoja zdravstva, kot odgovor na potrebe sodobnega človeka, ko potrebuje pomoč ali zgolj podporo na poti h krepitvi zdravja.

1. februar 2017 | Obvestila

CMI na Raziskovalnem dnevu FDV

CMI_FDV

Na Fakulteti za družbene vede (FDV) se je 12. januarja 2017 odvil prvi Raziskovalni dan FDV. Prireditev se je pričela z okroglo mizo z naslovom Etika v znanosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov, nadaljevala pa s predstavitvijo centrov FDV. Med drugimi se je na stojnici predstavil tudi Center za metodologijo in informatiko (CMI).

13. januar 2017 | Obvestila

Priznanja za svoje delo prejela tudi člana CMI

Častni_shod_FDV

V okviru 17. Častnega shoda FDV sta bili podeljeni nagradi tudi članoma Centra za metodologijo in informatiko. Red. prof. dr. Anuška Ferligoj je prejela nagrado za življenjsko delo na področju družboslovne metodologije in statistike ter dolgoletni prispevek k odličnosti fakultete. Asist. dr. Bojan Korenini pa je za svojo doktorsko disertacijo z naslovom Metoda skladnega veriženja, ki je bila izdelana pod mentorstvom red. prof. dr. Anuške Ferligoj, prejel fakultetno priznanje za najboljši doktorat.

7. december 2016 | Obvestila

O centru

Center za metodologijo in informatiko (CMI) je bil ustanovljen leta 1992 in združuje raziskovalni področji metodologije družboslovnega raziskovanja in družboslovne informatike. Osrednje teme, ki jih proučuje so:

 • metode za analizo omrežij,
 • merjenje socialnih omrežij,
 • razvoj metod bločnega modeliranja,
 • uporaba matematičnih modelov v družboslovju,
 • merjenje in pojasnjevanje družbenih pojavov informacijske družbe,
 • raziskovanje spletnih skupnosti,
 • razvoj metod za proučevanje internetnih družbenih tehnologij,
 • razvoj in uporaba spletnih kvalitativnih metod in
 • raziskovanje otrok na internetu.

CMI je na področju razvoja metod in orodij za analizo omrežij  v svetovnem vrhu z vidika raziskovalnih dosežkov. Člani centra tesno sodelujejo s številnimi domačimi in tujimi institucijami in se aktivno prijavljajo ter sodelujejo v mednarodnih projektih.

Email: cmi@fdv.uni-lj.si

Bločno modeliranje večnivojskih in časovnih omrežij

Nosilec projekta: docent Aleš Žiberna | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020

Družbeni mehanizmi za vzpostavljanje in ohranjanje znanstvenega sodelovanja

Nosilec projekta: redni profesor Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. marec 2016 - 28. februar 2019

Mladi raziskovalec Marjan Cugmas

Nosilec projekta: docent Aleš Žiberna | Trajanje projekta: 1. november 2015 - 31. oktober 2019

Mlada raziskovalka Sara Atanasova

Nosilec projekta: redni profesor Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. oktober 2013 - 31. marec 2017

Omrežja sodelovanj v slovenski znanosti

Nosilec projekta: redni profesor Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. avgust 2013 - 31. julij 2016

Spolnost srednješolcev v Sloveniji: vedenje, zdravje, stališča

Nosilec projekta: redni profesor Tina Kogovšek | Trajanje projekta: 1. avgust 2013 - 31. julij 2016

ECRP- Social Influence in Dynamic Network

Nosilec projekta: redni profesor Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. januar 2012 - 31. december 2014

Understanding Large Temporal Networks and Spatial Networks: Exploration, Pattern Searching, Visualization and Network Evolution

Understanding Large Temporal Networks and Spatial Networks

Pri založbi Wiley je v okviru serije knjig na področju Computational and Quantitative Social Science izšla knjiga Understanding Large Temporal Networks and Spatial Networks: Exploration, Pattern Searching, Visualization and Network Evolution.

11. marec 2016 | Ključna dela

Exploratory Social Network Analysis with Pajek (2nd Edition)

Exploratory Social network Analysis with Pajek

Knjiga Exploratory Social Network Analysis with Pajek avtorjev Wouter de Nooy (Universiteit van Amsterdam), Andreja Mrvarja (Univerza v Ljubljani) in Vladimirja Batagelja (Univerza v Ljubljani) je ena izmed pomembnejših del na področju razumevanje analize socialnih omrežij.

11. marec 2016 | Ključna dela

Pajek – program za analizo obsežnih omrežij

Pajek

Program Pajek, ki sta ga leta 1996 razvila Vladimir Batagelj in Andrej Mrvar, je mednarodno prepoznaven in nagrajen programski paket, ki omogoča analizo in vizualizacijo obsežnih omrežij.

11. marec 2016 | Ključna dela

Zadnje izbrane znanstvene objave in publikacije

DYKSTRA, Pearl Annette, PETRIČ, Gregor, PLATINOVŠEK, Rok, KOGOVŠEK, Tina, HLEBEC, Valentina, et al. 2016. Social network indices in the Generations and Gender Survey: an appraisal. Demographic research, 34: 995-1036. [COBISS.SI-ID 34058333]


SKELA-SAVIČ, Brigita, PESJAK, Katja, LOBE, Bojana. 2016. Evidence-based practice among nurses in Slovenian hospitals: a national survey. International nursing review, 63: 122-131. [COBISS.SI-ID 33803357]


MRVAR, Andrej, BATAGELJ, Vladimir. 2016. Analysis and visualization of large networks with program package PajekComplex adaptive systems modeling, 4: 6. [COBISS.SI-ID 33959005]


ŽIBERNA, Aleš, LAZEGA, Emmanuel. 2016. Role sets and division of work at two levels of collective agency : the case of blockmodeling a multilevel (inter-individual and inter-organizational) network. V: LAZEGA, Emmanuel (ur.), SNIJDERS, T. A. B. (ur.). Multilevel network analysis for the social sciences : theory, methods and applications, 173-209 (Methodos series, vol. 12). Cham [etc.]: Springer. [COBISS.SI-ID 33810269]


BANJAC, Marinko, MANCE, Boris, PETRIČ, Gregor, PETROVČIČ, Andraž, SEKLOČA, Peter, SLAČEK BRLEK, Aleksander Sašo, SPLICHAL, Slavko (avtor, urednik), TURNŠEK, Maja, VOBIČ, Igor, VREČKO ILC, Blaž. 2015. Meje razumevanja trajnostnega razvoja v slovenski politiki, ekonomiji, civilni družbi in medijih. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. [COBISS.SI-ID 282368000]


Izpis celotne SIcris bibliografije (do 16.6.2016)