Center za metodologijo in informatiko

  • Center za metodologijo in informatiko

Dogodek s področja informacijske varnosti INFOSEK EXPO 2019

infosek

V četrtek, 3. oktobra 2019 je na Gospodarskem razstavišču potekal vsakoletni dogodek INFOSEK EXPO podjetja Palsit, ki se ga je udeležila tudi naša mlada raziskovalka Špela Orehek.

7. oktober 2019 | Obvestila

CMI gosti dr. Iro Virtanen s Tampere University na Finskem

IraVirtanen

V času od 10. do 19. septembra Center za metodologijo in informatiko (CMI) gosti raziskovalko Iro Virtanen s Tampere University na Finskem. Dr. Ira Virtanen se ukvarja z raziskovanjem podporne komunikacije (supportive communication) in teorijami socialne opore, ki jih aplicira na različne kontekste.

6. september 2019 | Obvestila

Dr. Tina Kogovšek v oddaji Glasovi Svetov na Radiu Ars

GlasoviSvetov

V oddaji Glasovi svetov z novinarko RTV Slovenija Urško Henigman so bili predstavljeni prvi celovitejši rezultati raziskave »Spolnost srednješolcev v Sloveniji: vedenje, zdravje, stališča«. V raziskavi so sodelovali Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani (dr. Tina Kogovšek, (vodja projekta), dr. Ivan Bernik, dr. Alenka Švab, dr. Valentina Hlebec, Maja Mrzel), Mirovni inštitut (dr. Roman Kuhar) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (dr. Irena Klavs, Sonja Tomšič, Tanja Kustec).

6. september 2019 | Obvestila

Prispevek o raziskavi Majhni otroci (0-8) in digitalne tehnologije

sobotnidnevnikovizbor

V prispevku za Sobotni dnevnikov izbor, ki je bil objavljen 31. avgusta 2019 in posvečen temi uporabe digitalnih tehnologij med otroci in mladimi, je doc. dr. Bojana Lobe, članica CMI, predstavila nekaj izsledkov raziskave Majhni otroci (0-8) in digitalne tehnologije (Young Children (0-8) and Digital Technology - A qualitative study across Europe).

4. september 2019 | Obvestila

O centru

Center za metodologijo in informatiko (CMI) je bil ustanovljen leta 1992 in združuje raziskovalni področji metodologije družboslovnega raziskovanja in družboslovne informatike. Osrednje teme, ki jih proučuje so:

  • metode za analizo omrežij,
  • merjenje socialnih omrežij,
  • razvoj metod bločnega modeliranja,
  • uporaba matematičnih modelov v družboslovju,
  • merjenje in pojasnjevanje družbenih pojavov informacijske družbe,
  • raziskovanje spletnih skupnosti,
  • razvoj metod za proučevanje internetnih družbenih tehnologij,
  • razvoj in uporaba spletnih kvalitativnih metod in
  • raziskovanje otrok na internetu.

CMI je na področju razvoja metod in orodij za analizo omrežij  v svetovnem vrhu z vidika raziskovalnih dosežkov. Člani centra tesno sodelujejo s številnimi domačimi in tujimi institucijami in se aktivno prijavljajo ter sodelujejo v mednarodnih projektih.

Email: cmi@fdv.uni-lj.si

Priložnosti in nevarnosti spletnih zdravstvenih skupnosti za zdravstvo

Nosilec projekta: prof.dr. Gregor Petrič | Trajanje projekta: 1. julij 2018 - 30. junij 2021

Mlada raziskovalka Špela Orehek

Nosilec projekta: Špela Orehek | Trajanje projekta: 1. oktober 2017 - 30. september 2021

Bločno modeliranje večnivojskih in časovnih omrežij

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Aleš Žiberna | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020

Mladi raziskovalec Marjan Cugmas

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Aleš Žiberna | Trajanje projekta: 1. november 2015 - 31. oktober 2019

EU/H2020: STOP - Science and Technology in childhood Obesity Policy

Nosilec projekta: doc.dr. Luka Kronegger | Trajanje projekta: 1. junij 2018 - 31. maj 2022

EU/COST-CA15109: COSTNET - European Cooperation for Statistics of Network Data Science

Nosilec projekta: prof.dr. Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. marec 2016 - 31. marec 2020

Zadnje izbrane znanstvene objave in publikacije

STRES, Blaž, KRONEGGER, Luka. 2019. Shift in the paradigm towards next-generation microbiology. FEMS microbiology letters, no. 17. [COBISS.SI-ID 4269704]


GEORGIOU, Ion, HECK, Joaquim, MRVAR, Andrej. 2019. The analysis of interconnected decision areas: a computational approach to finding all feasible solutions. Group decision and negotiation, vol. 28, no. 3, str. 543-563. [COBISS.SI-ID 36146781]


DOREIAN, Patrick, MRVAR, Andrej. 2019. Signed networks for the US Supreme Court overturning its prior decisions. Connections, vol. 39, iss. 1, str. 1-14. [COBISS.SI-ID 36128349]


VRTAČIČ, Eva. 2019. Ethics of touch: Doctor Who's untouchable touch. V: KOMEL, Mirt (ur.). The language of touch: philosophical examinations in linguistics and haptic studies. London: Bloomsbury Academic, str. 153-171. [COBISS.SI-ID 36004957]


BERNIK, Ivan, KOGOVŠEK, Tina, KUHAR, Roman, ŠVAB, Alenka. 2018. Intimni življenjski stili študentov in študentk v Sloveniji, (Knjižna zbirka Ost, 16). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. [COBISS.SI-ID 294473472]


Izpis Sicris bibliografije (do 20. septembra 2019) >>

Exploratory Social Network Analysis with Pajek (3rd Edition)

Cover3rdEditionFinal1

Knjiga Exploratory Social Network Analysis with Pajek avtorjev Wouter de Nooy (Universiteit van Amsterdam), Andreja Mrvarja (Univerza v Ljubljani) in Vladimirja Batagelja (Univerza v Ljubljani) je ena izmed pomembnejših del na področju razumevanje analize socialnih omrežij.

9. oktober 2016 | Ključna dela

Understanding Large Temporal Networks and Spatial Networks: Exploration, Pattern Searching, Visualization and Network Evolution

Understanding Large Temporal Networks and Spatial Networks

Pri založbi Wiley je v okviru serije knjig na področju Computational and Quantitative Social Science izšla knjiga Understanding Large Temporal Networks and Spatial Networks: Exploration, Pattern Searching, Visualization and Network Evolution.

11. marec 2016 | Ključna dela

Pajek – program za analizo obsežnih omrežij

mali-pajek

Program Pajek, ki sta ga leta 1996 razvila Vladimir Batagelj in Andrej Mrvar, je mednarodno prepoznaven in nagrajen programski paket, ki omogoča analizo in vizualizacijo obsežnih omrežij.

11. marec 2016 | Ključna dela