Center za metodologijo in informatiko

  • Center za metodologijo in informatiko

Pri založbi Cambridge University Press je izšla tretja izdaja monografije dr. Andreja Mrvarja

mali-pajek

Pri založbi Cambridge University Press je izšla tretja izdaja monografije: Exploratory Social Network Analysis with Pajek: Revised and Expanded Edition for Updated Software. Third Edition (vodilni avtor prof. dr. Andrej Mrvar).

9. oktober 2018 | Obvestila

Udeležba na mednarodi konferenci SUNBELT2018

SUNBELT_2018

Med 26. junijem in 1. julijem 2018 je bila organizirana konferenca SUNBELT2018, ki tradicionalno združuje raziskovalce s področja analize omrežij. Raziskovalci predstavljajo tako rezultate raziskav, v katerih analizirajo empirične podatke, kakor tudi raziskave, ki so povezane z metodološkimi vprašanji zbiranja in analize omrežnih podatkov. Konference so se udeležili tudi nekateri člani Centra za metodologijo in informatiko.

14. julij 2018 | Obvestila

Doc. dr. Luka Kronegger del projekta STOP, največjega evropskega raziskovalnega projekta, ki proučuje otroško debelost

STOP

V začetku junija 2018 je kar 31 raziskovalnih, nevladnih in vladnih organizacij iz dvanajstih držav Evropske Unije v sodelovanju z univerzami iz tujine v Londonu zagnalo STOP, največji evropski raziskovalni projekt proučevanja otroške debelosti, ki je ocenjen na 9,5 milijonov evrov. Projekt STOP financira Evropska komisija v okviru raziskovalnega programa Obzorje 2020 za Trajno varnost hrane. V projekt sta vključena kar dva partnerja iz Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Univerza v Ljubljani s Fakulteto za šport in Fakulteto za družbene vede, s katere sodeluje član CMI doc. dr. Luka Kronegger.

14. junij 2018 | Obvestila

Raziskovalci spletnih zdravstvenih skupnosti so se udeležili 17. ESHMS konference

ESHMS_konferenca

V okviru 17. konference European Society for Health and Medical Sociology (ESHMS), ki je od 7.-8. junija potekala v Lizboni na Portugalskem, so svoje delo na področju spletnih zdravstvenih skupnosti predstavili raziskovalci izr. prof. dr. Gregor Petrič, izr. prof. dr. Tanja Kamin in asist. Sara Atanasova.

12. junij 2018 | Obvestila

O centru

Center za metodologijo in informatiko (CMI) je bil ustanovljen leta 1992 in združuje raziskovalni področji metodologije družboslovnega raziskovanja in družboslovne informatike. Osrednje teme, ki jih proučuje so:

  • metode za analizo omrežij,
  • merjenje socialnih omrežij,
  • razvoj metod bločnega modeliranja,
  • uporaba matematičnih modelov v družboslovju,
  • merjenje in pojasnjevanje družbenih pojavov informacijske družbe,
  • raziskovanje spletnih skupnosti,
  • razvoj metod za proučevanje internetnih družbenih tehnologij,
  • razvoj in uporaba spletnih kvalitativnih metod in
  • raziskovanje otrok na internetu.

CMI je na področju razvoja metod in orodij za analizo omrežij  v svetovnem vrhu z vidika raziskovalnih dosežkov. Člani centra tesno sodelujejo s številnimi domačimi in tujimi institucijami in se aktivno prijavljajo ter sodelujejo v mednarodnih projektih.

Email: cmi@fdv.uni-lj.si

Priložnosti in nevarnosti spletnih zdravstvenih skupnosti za zdravstvo

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Gregor Petrič | Trajanje projekta: 1. julij 2018 - 30. junij 2021

Mlada raziskovalka Špela Orehek

Nosilec projekta: Špela Orehek | Trajanje projekta: 1. oktober 2017 - 30. september 2021

Bločno modeliranje večnivojskih in časovnih omrežij

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Aleš Žiberna | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020

Družbeni mehanizmi za vzpostavljanje in ohranjanje znanstvenega sodelovanja

Nosilec projekta: prof.dr. Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. marec 2016 - 28. februar 2019

Mladi raziskovalec Marjan Cugmas

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Aleš Žiberna | Trajanje projekta: 1. november 2015 - 31. oktober 2019

Mlada raziskovalka Sara Atanasova

Nosilec projekta: prof.dr. Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. oktober 2013 - 31. marec 2017

Omrežja sodelovanj v slovenski znanosti

Nosilec projekta: prof.dr. Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. avgust 2013 - 31. julij 2016

Exploratory Social Network Analysis with Pajek (3rd Edition)

Cover3rdEditionFinal1

Knjiga Exploratory Social Network Analysis with Pajek avtorjev Wouter de Nooy (Universiteit van Amsterdam), Andreja Mrvarja (Univerza v Ljubljani) in Vladimirja Batagelja (Univerza v Ljubljani) je ena izmed pomembnejših del na področju razumevanje analize socialnih omrežij.

9. oktober 2016 | Ključna dela

Understanding Large Temporal Networks and Spatial Networks: Exploration, Pattern Searching, Visualization and Network Evolution

Understanding Large Temporal Networks and Spatial Networks

Pri založbi Wiley je v okviru serije knjig na področju Computational and Quantitative Social Science izšla knjiga Understanding Large Temporal Networks and Spatial Networks: Exploration, Pattern Searching, Visualization and Network Evolution.

11. marec 2016 | Ključna dela

Pajek – program za analizo obsežnih omrežij

mali-pajek

Program Pajek, ki sta ga leta 1996 razvila Vladimir Batagelj in Andrej Mrvar, je mednarodno prepoznaven in nagrajen programski paket, ki omogoča analizo in vizualizacijo obsežnih omrežij.

11. marec 2016 | Ključna dela

Zadnje izbrane znanstvene objave in publikacije

ZUPANČIČ, Vesna, PAHOR, Majda, KOGOVŠEK, Tina. 2018. Focus group in community mental health research: need for adaption. Community mental health journal, vol. , no. , 12 str. [COBISS.SI-ID 35572061]


CUGMAS, Marjan, FERLIGOJ, Anuška, ŽIBERNA, Aleš. 2018. Generating global network structures by triad types. PloS one, vol. 13, iss. 5. [COBISS.SI-ID 35624541]


OVEN, Alenka, LOBE, Bojana. 2018. Creative occupational therapist: it's about the client using focus groups to explore creativity in occupational therapy. The Journal of creative behavior, v tisku.


BATAGELJ, Vladimir, MRVAR, Andrej. Pajek and PajekXXL. 2017. V: ALHAJJ, Reda (ur.), ROKNE, Jon (ur.). Encyclopedia of Social Network Analysis and Mining. Cham: Springer International Publishing. [COBISS.SI-ID 18270553]


BERNIK, Ivan, KOGOVŠEK, Tina, KUHAR, Roman, ŠVAB, Alenka. 2018. Intimni življenjski stili študentov in študentk v Sloveniji, (Knjižna zbirka Ost, 16). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. [COBISS.SI-ID 294473472]


Izpis Sicris bibliografije (do 17. junij 2018) >>