Center za proučevanje kulture in religije

  • Center za preučevanje kulture in religije

  • Center za preučevanje kulture in religije

  • Center za preučevanje kulture in religije

  • Center za preučevanje kulture in religije

O centru

Center je temeljna kulturološka raziskovalna institucija, ena najstarejših na FDV, ki analizira sodobne kulturne in religijske pojave v lokalnem in globalnem okolju. Glavna področja raziskovanja so: popularna kultura (film, glasba, moda, mediji),  kulture vsakdanjega življenja, subkulture in ulične kulture, literatura, mentalitetne in religijske spremembe v postsocializmu, procesi (de)sekularizacije v sodobnih družbah, nova religijska gibanja, balkanske študije, kolektivni spomin in različne oblike nostalgije. Raziskovalke in raziskovalci CPRK imajo razvejano mrežo sodelovanja in skupnega raziskovanja z uglednimi domačimi in tujimi, evropskimi in ameriškimi akademskimi institucijami.

Mladi raziskovalec Primož Mlačnik

Nosilec projekta: asist. Primož Mlačnik | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2020

Sodelovanje

    Povezave

      Dokumenti in publikacije