Center za proučevanje kulture in religije

  • Center za preučevanje kulture in religije

  • Center za preučevanje kulture in religije

  • Center za preučevanje kulture in religije

  • Center za preučevanje kulture in religije

O centru

Center je temeljna kulturološka raziskovalna institucija, ena najstarejših na FDV, ki analizira sodobne kulturne in religijske pojave v lokalnem in globalnem okolju. Glavna področja raziskovanja so: popularna kultura (film, glasba, moda, mediji),  kulture vsakdanjega življenja, subkulture in ulične kulture, literatura, mentalitetne in religijske spremembe v postsocializmu, procesi (de)sekularizacije v sodobnih družbah, nova religijska gibanja, balkanske študije, kolektivni spomin in različne oblike nostalgije. Raziskovalke in raziskovalci CPRK imajo razvejano mrežo sodelovanja in skupnega raziskovanja z uglednimi domačimi in tujimi, evropskimi in ameriškimi akademskimi institucijami.

PS Družbena pogodba v 21. stoletju

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Maruša Pušnik | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2025

NRP Produkcija smisla in znanja v času krize: kulturološki, religiološki in znanstveno-razvojni vidiki družb v Sloveniji, na Balkanu, v Evropi

Nosilec projekta: prof.dr. Mitja Velikonja | Trajanje projekta: 1. januar 2019 - 31. december 2024

Druga tranzicija in produkcija smisla: kulturološki vidiki lokalnih odgovorov na globalizacijo na osi Balkan-Slovenija-Evropa

Nosilec projekta: prof.dr. Mitja Velikonja | Trajanje projekta: 1. januar 2014 - 31. december 2018

TAP – J6-2582 Slovenska narodnozabavna glasba

Nosilec projekta: prof.dr. Peter Stanković | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 31. avgust 2023

TAP Modeli in prakse mednarodne kulturne izmenjave Gibanja neuvrščenih: raziskovanje prostorsko-časovnih kulturnih dinamik

Nosilec projekta: prof.dr. Mitja Velikonja | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 31. avgust 2023

TAP Made in YU: Kako so neljudje gor spravili Jugoslavijo

Nosilec projekta: doc.dr. Natalija Majsova | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2022

Izzivi religijsko pluralne družbe za javno šolo

Nosilec projekta: prof.dr. Aleš Črnič | Trajanje projekta: 1. april 2018 - 31. marec 2020

Sodelovanje

    Povezave

      Dokumenti in publikacije