Center za mednarodne odnose

 • Raziskovalna področja:

  mednarodni odnosi, mednarodna ekonomija in poslovanje, politike mednarodnega prava, diplomacija in človekove pravice, mednarodne organizacije in evropska integracija.

 • Raziskovalni projekti:

  Pripravljamo raziskave na nacionalni in mednarodni ravni. Izsledki naših projektov so podlaga za oblikovanje strategij in politik različnih institucij, predstavljajo pa tudi pomemben del poučevanja.

 • Konference in delavnice:

  Organiziramo konference, delavnice in seminarje z vrhunskimi predavatelji iz akademske in poslovne sfere. Prav tako so naši raziskovalci redno gostujoči predavatelji na številnih dogodkih v Sloveniji in tujini.

 • Zbirke in revije:

  Center izdaja zbirki Analize CMO in Acta Diplomatica, v sodelovanju z založbo Palgrave pa tudi revijo Journal of International Relations and Development (uradna revija CEEISA).

CMO sodeluje v novem COST projektu 'Dekolonizacija razvoja'

Cost logo

CMO sodeluje v novem COST projektu 'Dekolonizacija razvoja'. Projekt, ki povezuje raziskovalce iz 12 držav, je usmerjen v raziskovanje in oblikovanje alternativnih pristopov k razumevanju razvoja.Ob upoštevanju sodobnega pristopa, ki razvoj proučuje in analizira z zornega kota držav v razvoju, bo projekt poskušal natančno analizirati strukture in institucije, ki še vedno vzdržujejo neravnovesje moči med razvitimi in manj razvitimi državami.

2. april 2020 | Obvestila

Članek o populizmu v zunanji politiki držav Srednje Evrope (avtorja: Marko Lovec in Ana Bojinović Fenko)

Table_Populism_TiP

Doc. dr. Marko Lovec in izr. prof. Ana Bojinović Fenko (oba s CMO) sta v Teoriji in Praksi objavila članek o populizmu v zunanji politiki držav Srednje Evrope (ang. Populism in the Foreign Policy of Central European States). Članek oriše tipe populizma na osnovi pozicioniranja izbranih zunanjepolitičnih tem in vpliva strankarskega programa na volilne rezultate.

22. marec 2020 | Obvestila

Podcast Državljan D in asist. Nina Pejič – o kitajski informacijski družbi

Podcast_Državljan D

15. marca 2020 je izšel podcast Državljana D, v katerem je sodelovala asist. Nina Pejič, mlada raziskovalka na Centru za mednarodne odnose. Pogovor je tekel o razvoju informacijske družbe v EU, ZDA in na Kitajskem – kaj so njihove razlike, kako so prepletene? Kako se bo informacijska dužba v prihodnosti razvila v vsaki izmed obravnvanih entitet? Povezavo do podcasta najdete v nadaljevanju.

19. marec 2020 | Obvestila

Spletna simulacija ISA 2020 na temo terorizma v dobi ekstremizma

SIM_2

Študenti Mednarodnih odnosov na FDV UL so 12. marca 2020 sodelovali v spletni simulaciji ISA 2020 z naslovom 'Ni varnega mesta: terorizem v dobi ekstremizma'. Simulacija je bila načrtovana kot spletni dogodek (prek družabnega omrežja Facebook) že pred globalnim širjenjem Coronavirusa. Zaradi zdravstvenih omejitev so ekipe večinoma delale tudi v oddaljenem timskem načinu.

18. marec 2020 | Obvestila

O centru:

Center za mednarodne odnose (CMO) se ukvarja z interdisciplinarnimi raziskavami na področju mednarodnih odnosov, mednarodne ekonomije in poslovanja, politik mednarodnega prava, diplomacije in človekovih pravic, mednarodnih organizacij in evropske integracije. Člani centra so vrhunski raziskovalci, ki sodelujejo s številnimi mednarodnimi znanstvenimi mrežami, kot so TEPSA, EADI, WISC, EIBA, RESER, CEEISA, EISA, ISA, ECSA, IPSA, ECPR, ILA in SGIR. Vključujejo se tako v nacionalne, kot tudi evropske in mednarodne projekte, rezultate raziskav pa objavljajo v širšem mednarodnem prostoru. Center izdaja tudi zbirki Analize CMO in Acta Diplomatica, v sodelovanju z založbo Palgrave pa revijo Journal of International Relations and Development (uradna revija CEEISA).

Kontaktni podatki:

Telefon: +386 (0)1 580 5250
E-pošta: is.jl-inu.vdf@ciranilM.anoloP

Vrhunski raziskovalci Centra za mednarodne odnose svoje izsledke raziskav redno objavljajo v uveljavljenih znanstvenih revijah in monografijah tako v Sloveniji kot v tujini. Več njihovih del je nagrajenih. 
Center za mednarodne odnose je vpet v številne mednarodne mreže , kot so EISA, TEPSA, ECPR, EIBA, EADI, RESER, CEEISA, ISA, WISC in ILA. Člani centra tako intenzivno sodelujejo z akademiki in raziskovalci z vsega sveta ter se vključujejo v različne mednarodne raziskovalne projekte.

CRP Prestrukturiranje podjetij: sistem zgodnjega opozarjanja in primeren odziv države MGRT del

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Anže Burger | Trajanje projekta: 1. november 2019 - 31. oktober 2020

Prestrukturiranje podjetij: sistem zgodnjega opozarjanja in primeren odziv države

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Anže Burger | Trajanje projekta: 1. november 2019 - 31. oktober 2020

Spremljanje in presoja učinkov strateških razvojno-inovacijskih partnerstev

Nosilec projekta: prof.dr. Maja Bučar | Trajanje projekta: 1. november 2019 - 31. oktober 2022

Mlada raziskovalka Ajda Hedžet

Nosilec projekta: Ajda Hedžet | Trajanje projekta: 1. oktober 2019 - 30. september 2023

EU/E+/SP-HE: VCL4IB – knjižnica video študijskih primerov za poučevanje mednarodnega poslovanja (odprt dostop)

Nosilec projekta: prof.dr. Andreja Jaklič | Trajanje projekta: 1. september 2018 - 31. avgust 2021

EU/E+/Jean Monnet-Network: VIADUCT - Enhancing VIsibility of the Academic DialogUe on EU-Turkey

Nosilec projekta: prof.dr. Maja Bučar | Trajanje projekta: 1. september 2017 - 31. avgust 2020