Center za mednarodne odnose

 • Raziskovalna področja:

  mednarodni odnosi, mednarodna ekonomija in poslovanje, politike mednarodnega prava, diplomacija in človekove pravice, mednarodne organizacije in evropska integracija.

 • Raziskovalni projekti:

  Pripravljamo raziskave na nacionalni in mednarodni ravni. Izsledki naših projektov so podlaga za oblikovanje strategij in politik različnih institucij, predstavljajo pa tudi pomemben del poučevanja.

 • Konference in delavnice:

  Organiziramo konference, delavnice in seminarje z vrhunskimi predavatelji iz akademske in poslovne sfere. Prav tako so naši raziskovalci redno gostujoči predavatelji na številnih dogodkih v Sloveniji in tujini.

 • Zbirke in revije:

  Center izdaja zbirki Analize CMO in Acta Diplomatica, v sodelovanju z založbo Palgrave pa tudi revijo Journal of International Relations and Development (uradna revija CEEISA).

Projekt 'Strategija za prodor slovenske integrativne medicine na tuje trge'

Strategija

V študijskem letu 2018/2019 se bo skupina petih študentov Mednarodnih odnosov na FDV UL (Patricija Mučič Tovornik, Ana Nakrst, Polona Cigoj, Dimitrij Pahor in Rok Hafner) v sodelovanju s tremi študenti z drugih ljubljanskih fakultet pod mentorstvom prof. dr. Andreje Jaklič s FDV UL ter direktorja podjetja Ars Pharmae Anteja Zalokerja, mag. farm., lotila projekta 'Strategija za prodor slovenske integrativne medicine na tuje trge'.

1. februar 2019 | Obvestila

Metka Stare in Dejan Križaj objavila poglavje o inovacijskem procesu v turizmu

Naslovnica_1

Znan. svet. dr. Metka Stare (CMO) in prof. dr. Dejan Križaj (FE UL) sta v monografiji založbe Elgar Publishing ‘Services, Experiences and Innovation: Integrating and Extending Research’ (ur. Ada Scupola in Lars Fuglsang) objavila poglavje o inovacijskem procesu v turizmu ‘Crossing the Frontiers between Touch Points, Innovation and Experience Design in Tourism’.

7. januar 2019 | Obvestila

Člani CMO na 44. letni konferenci EIBA v Poznanu

Andreja Jaklič, Anže Burger in Marjan Svetličič s CMO so se med 13. in 15. decembrom 2018 udeležili 44. letne konference EIBA, ki je potekala v Poznanu, na Poljskem. Tokratna konferenca se je osredotočila na mednarodno poslovanje v spreminjajočem se svetu ter na spreminjajoče se vloge držav in podjetij (ang. International Business in a Transforming World – the Changing Role of States and Firms).

16. december 2018 | Obvestila

Študentje FDV na seminarju EU@WORK

P1020568

Študentje Fakultete za družbene vede Ina Cergol, Nuša Muršič in Tine Šušteršič so se med 12. in 15. novembrom 2018 udeležili izobraževalnega seminarja EU@WORK, ki ga je organizirala TEPSA. Namen seminarja je bil udeležencem pobliže predstaviti institucionalni okvir delovanja EU in pridobljeno znanje podkrepiti z obiskom institucij ter s pogovorom s tam zaposlenimi o delovanju EU in njihovih lastnih izkušnjah.

13. december 2018 | Obvestila

O centru:

Center za mednarodne odnose (CMO) se ukvarja z interdisciplinarnimi raziskavami na področju mednarodnih odnosov, mednarodne ekonomije in poslovanja, politik mednarodnega prava, diplomacije in človekovih pravic, mednarodnih organizacij in evropske integracije. Člani centra so vrhunski raziskovalci, ki sodelujejo s številnimi mednarodnimi znanstvenimi mrežami, kot so TEPSA, EADI, WISC, EIBA, RESER, CEEISA, EISA, ISA, ECSA, IPSA, ECPR, ILA in SGIR. Vključujejo se tako v nacionalne, kot tudi evropske in mednarodne projekte, rezultate raziskav pa objavljajo v širšem mednarodnem prostoru. Center izdaja tudi zbirki Analize CMO in Acta Diplomatica, v sodelovanju z založbo Palgrave pa revijo Journal of International Relations and Development (uradna revija CEEISA).

Kontaktni podatki:

Telefon: +386 (0)1 580 5255
E-pošta: jasna.jugovic(at)fdv.uni-lj.si

Vrhunski raziskovalci Centra za mednarodne odnose svoje izsledke raziskav redno objavljajo v uveljavljenih znanstvenih revijah in monografijah tako v Sloveniji kot v tujini. Več njihovih del je nagrajenih. 
Center za mednarodne odnose je vpet v številne mednarodne mreže , kot so EISA, TEPSA, ECPR, EIBA, EADI, RESER, CEEISA, ISA, WISC in ILA. Člani centra tako intenzivno sodelujejo z akademiki in raziskovalci z vsega sveta ter se vključujejo v različne mednarodne raziskovalne projekte.

Mladi raziskovalec Faris Kočan

Nosilec projekta: Faris Kočan | Trajanje projekta: 1. december 2018 - 30. november 2022

CRP ITzaSKP – Zasnova informacijskih rešitev v podporo izvajanju Skupne kmetijske politike Evropske unije na podlagi podatkov

Nosilec projekta: doc.dr. Marko Lovec | Trajanje projekta: 1. november 2018 - 31. oktober 2020

CRP ITzaSKP – Zasnova informacijskih rešitev v podporo izvajanju Skupne kmetijske politike Evropske unije na podlagi podatkov MKGP del

Nosilec projekta: doc.dr. Marko Lovec | Trajanje projekta: 1. november 2018 - 31. oktober 2020

CRP Premostitev vrzeli v biogospodarstvu: od gozdne in kmetijske biomase do inovativnih tehnoloških rešitev ARRS del

Nosilec projekta: doc.dr. Marko Lovec | Trajanje projekta: 1. november 2018 - 31. oktober 2021

EU/E+/SP-HE: VCL4IB - Open Acces Digital Video Case Library for teaching International Business

Nosilec projekta: prof.dr. Andreja Jaklič | Trajanje projekta: 1. september 2018 - 31. avgust 2021

EU/Europe for Citizens: PopEU - Anti EU-rhetoric versus own national interests? Nationalistic populism and its reception in Central Europe

Nosilec projekta: prof.dr. Maja Bučar | Trajanje projekta: 1. september 2017 - 28. februar 2019

EU/E+/Jean Monnet-Network: VIADUCT - Enhancing VIsibility of the Academic DialogUe on EU-Turkey

Nosilec projekta: prof.dr. Maja Bučar | Trajanje projekta: 1. september 2017 - 31. avgust 2020

EU/E+/Jean Monnet-Modules: EUenvi - Domestic and External EU Environmental Policy

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Ana Bojinović Fenko | Trajanje projekta: 1. september 2016 - 31. avgust 2019