Center za mednarodne odnose

 • Raziskovalna področja:

  mednarodni odnosi, mednarodna ekonomija in poslovanje, politike mednarodnega prava, diplomacija in človekove pravice, mednarodne organizacije in evropska integracija.

 • Raziskovalni projekti:

  Pripravljamo raziskave na nacionalni in mednarodni ravni. Izsledki naših projektov so podlaga za oblikovanje strategij in politik različnih institucij, predstavljajo pa tudi pomemben del poučevanja.

 • Konference in delavnice:

  Organiziramo konference, delavnice in seminarje z vrhunskimi predavatelji iz akademske in poslovne sfere. Prav tako so naši raziskovalci redno gostujoči predavatelji na številnih dogodkih v Sloveniji in tujini.

 • Zbirke in revije:

  Center izdaja zbirki Analize CMO in Acta Diplomatica, v sodelovanju z založbo Palgrave pa tudi revijo Journal of International Relations and Development (uradna revija CEEISA).

Jana Arbeiter na 19. mednarodni konferenci o managementu v Opatiji o uradni razvojni pomoči

Jana Arbeiter_MIC 2019a

Mlada raziskovalka na Centru za mednarodne odnose Jana Arbeiter se je udeležila 19. mednarodne konference o managementu (MIC 2019), ki je potekala med 29. majem in 1. junijem 2019 v Opatiji na Hrvaškem. Na dogodku je predstavila članek o uradni razvojni pomoči kot ekonomskem instrumentu malih držav donatork, pri čemer se je osredotočila na primera Hrvaške in Slovenije.

11. junij 2019 | Obvestila

Marjan Svetličič na prvem mednarodnem akademskem ekonomskem forumu v Moskvi

MAEF

Zasl. red. prof. dr. Marjan Svetličič se je med 15. in 16. majem 2019 na povabilo Ruske akademije znanosti, Svobodne ekonomske skupnosti Rusije in Mednarodne zveze ekonomistov udeležil prvega mednarodnega akademskega ekonomskega foruma v Moskvi. Na dogodku, na katerem je sodelovalo več kot 2000 udeležencev, je predstavil referat na temo izzivov globalizacije in deglobalizacije ter vloge akademikov pri tem.

5. junij 2019 | Obvestila

Teorija in praksa: Posebna številka 2019

TiP

Izšla je posebna številka revije Teorija in praksa na temo ‘Nastajajoči novi svetovni red: novi trendi, ki zahtevajo nove odgovore’. Celotna številka z gostujočim urednikom, zaslužnim profesorjem dr. Marjanom Svetličičem, je izdana v angleškem jeziku.

5. junij 2019 | Obvestila

Petra Roter na prvem regionalnem forumu Združenih narodov o manjšinskih vprašanjih v Bruslju

IMG_20190506_143339

Izr. prof. dr. Petra Roter s CMO je na povabilo posebnega poročevalca Združenih narodov za manjšinska vprašanja Fernanda de Varennesa sodelovala na prvem regionalnem forumu o manjšinskih vprašanjih, ki je potekal v Bruslju 6. in 7. maja 2019. Forum je naslovila s prispevkom o pripravi javnih politik na področju jezikovnih pravic pripadnikov manjšin na področju izobraževanja.

20. maj 2019 | Obvestila

O centru:

Center za mednarodne odnose (CMO) se ukvarja z interdisciplinarnimi raziskavami na področju mednarodnih odnosov, mednarodne ekonomije in poslovanja, politik mednarodnega prava, diplomacije in človekovih pravic, mednarodnih organizacij in evropske integracije. Člani centra so vrhunski raziskovalci, ki sodelujejo s številnimi mednarodnimi znanstvenimi mrežami, kot so TEPSA, EADI, WISC, EIBA, RESER, CEEISA, EISA, ISA, ECSA, IPSA, ECPR, ILA in SGIR. Vključujejo se tako v nacionalne, kot tudi evropske in mednarodne projekte, rezultate raziskav pa objavljajo v širšem mednarodnem prostoru. Center izdaja tudi zbirki Analize CMO in Acta Diplomatica, v sodelovanju z založbo Palgrave pa revijo Journal of International Relations and Development (uradna revija CEEISA).

Kontaktni podatki:

Telefon: +386 (0)1 580 5250
E-pošta: is.jl-inu.vdf@ciranilM.anoloP

Vrhunski raziskovalci Centra za mednarodne odnose svoje izsledke raziskav redno objavljajo v uveljavljenih znanstvenih revijah in monografijah tako v Sloveniji kot v tujini. Več njihovih del je nagrajenih. 
Center za mednarodne odnose je vpet v številne mednarodne mreže , kot so EISA, TEPSA, ECPR, EIBA, EADI, RESER, CEEISA, ISA, WISC in ILA. Člani centra tako intenzivno sodelujejo z akademiki in raziskovalci z vsega sveta ter se vključujejo v različne mednarodne raziskovalne projekte.

Mladi raziskovalec Faris Kočan

Nosilec projekta: Faris Kočan | Trajanje projekta: 1. december 2018 - 30. november 2022

CRP ITzaSKP – Zasnova informacijskih rešitev v podporo izvajanju Skupne kmetijske politike Evropske unije na podlagi podatkov MKGP del

Nosilec projekta: doc.dr. Marko Lovec | Trajanje projekta: 1. november 2018 - 31. oktober 2020

ITzaSKP - Zasnova informacijskih rešitev v podporo izvajanju Skupne kmetijske politike Evropske unije na podlagi podatkov

Nosilec projekta: doc.dr. Marko Lovec | Trajanje projekta: 1. november 2018 - 31. oktober 2020

CRP Premostitev vrzeli v biogospodarstvu: od gozdne in kmetijske biomase do inovativnih tehnoloških rešitev ARRS del

Nosilec projekta: doc.dr. Marko Lovec | Trajanje projekta: 1. november 2018 - 31. oktober 2021

EU/E+/SP-HE: VCL4IB – knjižnica video študijskih primerov za poučevanje mednarodnega poslovanja (odprt dostop)

Nosilec projekta: prof.dr. Andreja Jaklič | Trajanje projekta: 1. september 2018 - 31. avgust 2021

EU/E+/Jean Monnet-Network: VIADUCT - Enhancing VIsibility of the Academic DialogUe on EU-Turkey

Nosilec projekta: prof.dr. Maja Bučar | Trajanje projekta: 1. september 2017 - 31. avgust 2020

Jean Monnet Modul: Okoljska politika EU: notranje in zunanje dimenzije (EU ENVI)

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Ana Bojinović Fenko | Trajanje projekta: 1. september 2016 - 31. avgust 2019