Skoči do osrednje vsebine

Center za mednarodne odnose

 • Raziskovalna področja:

  mednarodni odnosi, mednarodna ekonomija in poslovanje, politike mednarodnega prava, diplomacija in človekove pravice, mednarodne organizacije in evropska integracija.

 • Raziskovalni projekti:

  Pripravljamo raziskave na nacionalni in mednarodni ravni. Izsledki naših projektov so podlaga za oblikovanje strategij in politik različnih institucij, predstavljajo pa tudi pomemben del poučevanja.

 • Konference in delavnice:

  Organiziramo konference, delavnice in seminarje z vrhunskimi predavatelji iz akademske in poslovne sfere. Prav tako so naši raziskovalci redno gostujoči predavatelji na številnih dogodkih v Sloveniji in tujini.

 • Zbirke in revije:

  Center izdaja zbirki Analize CMO in Acta Diplomatica, v sodelovanju z založbo Palgrave pa tudi revijo Journal of International Relations and Development (uradna revija CEEISA).

Nova objava: poglavje o zaposlovanju diaspor med internacionalizacijo podjetij (avtorici: Iris Koleša in Andreja Jaklič)

Diversity in Action_Monograph Title Page_small

Iris Koleša in Andreja Jaklič s CMO sta v monografiji ‘Diversity in Action: Managing Diverse Talent in a Global Economy’ (slo. Raznolikost na delu: menedžment raznolikih talentov v svetovnem gospodarstvu), ki je izšla pri založbi Emerald Publishing, objavili poglavje o zaposlovanju diaspor med internacionalizacijo podjetij 'Diasporas as an International Staffing Option: Opportunities and Threats During Business Internationalization'.

19. september 2022 | Obvestila

Andreja Jaklič na konferenci AIB-CEE v Zagrebu o pomenu državne podpore tujim podružnicam med krizami

AIB CEE 2022_small

Prof. dr. Andreja Jaklič s CMO se je udeležila konference AIB-CEE 2022, ki je potekala v Zagrebu na Hrvaškem med 14. in 16. septembrom. Na dogodku je predstavila prispevek, naslovljen ‘The Relevance of Government Support for Foreign Affiliates during the Recent Crises’, ki ga je pripravila v soavtorstvu z asist. dr. Iris Koleša in izr. prof. dr. Anžetom Burgerjem (prav tako s CMO).

16. september 2022 | Obvestila

Zbirka video študijskih primerov MNC Whispering predstavljena na spletni strani AIB interesne skupine s področja izobraževanja

AIB_Teaching and Education SIG_MNC Whispering

Zbirka video študij primerov s področja mednarodnega poslovanja MNC Whispering, pri oblikovanju katere so sodelovali tudi člani Centra za mednarodne odnose na FDV UL, je bila predstavljena na spletni strani AIB interesne skupine s področja izobraževanja (ang. AIB Teaching & Education Shared Interest Group).

7. september 2022 | Obvestila

Na konferenci AOM 2022 predstavljena študija o strateških odzivih podjetij na kompleksne krize (avtorji: Anže Burger, Iris Koleša in Andreja Jaklič)

AOM 2022_presentation

Iris Koleša se je prek spleta udeležila 82. letnega srečanja Akademije za management (ang. Academy of Management). Na dogodku je predstavila članek o strateških odzivih podjetij na kompleksne krize, ki je nastal v soavtorstvu z Anžetom Burgerjem in Andrejo Jaklič. Konferenca je potekala v hibridni obliki med 4. in 10. avgustom.

12. avgust 2022 | Obvestila

O centru:

Center za mednarodne odnose (CMO) se ukvarja z interdisciplinarnimi raziskavami na področju mednarodnih odnosov, mednarodne ekonomije in poslovanja, politik mednarodnega prava, diplomacije in človekovih pravic, mednarodnih organizacij in evropske integracije. Člani centra so vrhunski raziskovalci, ki sodelujejo s številnimi mednarodnimi znanstvenimi mrežami, kot so TEPSA, EADI, WISC, EIBA, RESER, CEEISA, EISA, ISA, ECSA, IPSA, ECPR, ILA in SGIR. Vključujejo se tako v nacionalne, kot tudi evropske in mednarodne projekte, rezultate raziskav pa objavljajo v širšem mednarodnem prostoru. Center izdaja tudi zbirki Analize CMO in Acta Diplomatica, v sodelovanju z založbo Palgrave pa revijo Journal of International Relations and Development (uradna revija CEEISA).

Kontaktni podatki:

Telefon: +386 (0)1 580 5250
E-pošta: is.jl-inu.vdf@ciranilM.anoloP

Vrhunski raziskovalci Centra za mednarodne odnose svoje izsledke raziskav redno objavljajo v uveljavljenih znanstvenih revijah in monografijah tako v Sloveniji kot v tujini. Več njihovih del je nagrajenih. 
Center za mednarodne odnose je vpet v številne mednarodne mreže , kot so EISA, TEPSA, ECPR, EIBA, EADI, RESER, CEEISA, ISA, WISC in ILA. Člani centra tako intenzivno sodelujejo z akademiki in raziskovalci z vsega sveta ter se vključujejo v različne mednarodne raziskovalne projekte.

Slovenija in njeni akterji v mednarodnih odnosih in evropskih integracijah

Nosilec projekta: prof.dr. Andreja Jaklič | Trajanje projekta: 1. januar 2022 - 31. december 2027

Slovenija in njeni akterji v mednarodnih odnosih in evropskih integracijah

Nosilec projekta: prof.dr. Andreja Jaklič | Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2021

Možnosti in priložnosti Slovenije in njenih akterjev v procesih globalizacije

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Matija Rojec | Trajanje projekta: 1. januar 2009 - 31. december 2014

TAP J5-3117 Politična participacija narodnih manjšin in njihovih pripadnikov: primerjalna študija politične participacije slovenskih skupnosti v sosednjih državah RS

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Boštjan Udovič | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2024

TAP J6-3135 Glasba mladih po 1945 in Glasbena mladina Slovenije

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Boštjan Udovič | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2024

Mlada raziskovalka Melika Mahmutović

Nosilec projekta: asist. Melika Mahmutović | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2025

Priprave metodologije in presoja učinkovitosti ukrepov iz naslova Strategije pametne specializacije

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Anže Burger | Trajanje projekta: 1. september 2021 - 31. avgust 2023

EU-EUROTHINK: Tackling ILLIberal/Eurosceptic Narratives from Below – Europe for Citizenc Program

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Marko Lovec | Trajanje projekta: 1. junij 2021 - 30. september 2022

EU/E+/SP-HE: VCL4IB – knjižnica video študijskih primerov za poučevanje mednarodnega poslovanja (odprt dostop)

Nosilec projekta: prof.dr. Andreja Jaklič | Trajanje projekta: 1. september 2018 - 31. avgust 2021

Europe for Citizens: PopEU - Anti EU-rhetoric versus own national interests? Nationalistic populism and its reception in Central Europe

Nosilec projekta: prof.dr. Maja Bučar | Trajanje projekta: 1. september 2017 - 28. februar 2019

EU/E+/Jean Monnet-Network: VIADUCT - Enhancing VIsibility of the Academic DialogUe on EU-Turkey

Nosilec projekta: prof.dr. Maja Bučar | Trajanje projekta: 1. september 2017 - 31. avgust 2020