Skoči do osrednje vsebine

Center za mednarodne odnose

 • Raziskovalna področja:

  mednarodni odnosi, mednarodna ekonomija in poslovanje, politike mednarodnega prava, diplomacija in človekove pravice, mednarodne organizacije in evropska integracija.

 • Raziskovalni projekti:

  Pripravljamo raziskave na nacionalni in mednarodni ravni. Izsledki naših projektov so podlaga za oblikovanje strategij in politik različnih institucij, predstavljajo pa tudi pomemben del poučevanja.

 • Konference in delavnice:

  Organiziramo konference, delavnice in seminarje z vrhunskimi predavatelji iz akademske in poslovne sfere. Prav tako so naši raziskovalci redno gostujoči predavatelji na številnih dogodkih v Sloveniji in tujini.

 • Zbirke in revije:

  Center izdaja zbirki Analize CMO in Acta Diplomatica, v sodelovanju z založbo Palgrave pa tudi revijo Journal of International Relations and Development (uradna revija CEEISA).

 • Globalna prisotnost in domet Slovenije v OZN

 • Globalna prisotnost in domet Slovenije v OZN

 • Globalna prisotnost in domet Slovenije v OZN

Gostujoče predavanje Jane Arbeiter na Univerzi v Las Palmasu: Sodelovanje Jug–Jug in vzpon držav globalnega Juga

Jana Arbeiter_gostujoče predavanje_Las Palmas

Jana Arbeiter s CMO je med svojim raziskovalnim gostovanjem na Univerzi Las Palmas de Gran Canaria pripravila predavanje za akademski zbor tamkajšnje Pravne fakultete. V predavanju, ki ga je naslovila ‘Sodelovanje Jug–Jug in vzpon držav globalnega Juga’, je predstavila ključne značilnosti, izzive in omejitve sodelovanja Jug-Jug, ob tem pa raziskovalce spodbudila k nadaljnjemu raziskovanju alternativnih političnoekonomskih vzorcev sodelovanja, ki so ključni za doseganje ciljev trajnostnega razvoja.

26. januar 2023 | Obvestila

Nova objava: znanstveni članek Globalno partnerstvo kot odgovor na covid-19 (avtorici: Jana Arbeiter in Maja Bučar)

Annales

Jana Arbeiter in Maja Bučar s CMO sta objavili znanstveni članek 'Globalno partnerstvo kot odgovor na covid-19'. V prispevku skozi prizmo ciljev trajnostnega razvoja proučujeta odziv mednarodnega razvojnega sistema za odpravljanje posledic pandemije covida-19 v manj razvitih državah. Članek je objavljen v angleščini in prosto dostopen na spletni strani znanstvene revije Annales, Series Historia et Sociologia.

12. januar 2023 | Obvestila

Anže Burger in Andreja Jaklič na konferenci EIBA o vlogi mednarodnega poslovanja pri trajnostnem prehodu

EIBA 2022_title page

Anže Burger in Andreja Jaklič s CMO sta se udeležila 48. letne konference EIBA v Oslu na Norveškem. Letošnja konferenca se je osredotočila na prehod v trajnostni svet in vprašanje, kako lahko k temu prispevajo mednarodna podjetja. Člana CMO sta predstavila ugotovitve o vplivu vpetosti v verige vrednosti na produktivnost podjetij ter poslovnega okolja na njihovo rast. Ob izteku mandata Anžeta Burgerja kot nacionalnega predstavnika Slovenije v upravnem odboru združenja EIBA je bila na to mesto izvoljena Iris Koleša s CMO. Čestitamo!

13. december 2022 | Obvestila

Metka Stare in Iris Koleša o potencialu servitizacije za krožne spremembe na konferenci RESER 2022

RESER 2022 conference_title image

Metka Stare in Iris Koleša s CMO sta se udeležili konference RESER ‘Pogled v preteklost za premik v prihodnost: preteklost, sedanjost in prihodnost storitvene znanosti’. Konferenca je med 8. in 10. decembrom 2022 potekala v Parizu v Franciji ter povezala približno 60 raziskovalcev s področja storitvene znanosti. Raziskovalki CMO sta na dogodku predstavili prispevek 'Servitizacija kot spodbujevalec trajnosti', ki je nastal v soavtorstvu z Andrejo Jaklič.

11. december 2022 | Obvestila

O centru:

Center za mednarodne odnose (CMO) se ukvarja z interdisciplinarnimi raziskavami na področju mednarodnih odnosov, mednarodne ekonomije in poslovanja, politik mednarodnega prava, diplomacije in človekovih pravic, mednarodnih organizacij in evropske integracije. Člani centra so vrhunski raziskovalci, ki sodelujejo s številnimi mednarodnimi znanstvenimi mrežami, kot so TEPSA, EADI, WISC, EIBA, RESER, CEEISA, EISA, ISA, ECSA, IPSA, ECPR, ILA in SGIR. Vključujejo se tako v nacionalne, kot tudi evropske in mednarodne projekte, rezultate raziskav pa objavljajo v širšem mednarodnem prostoru. Center izdaja tudi zbirki Analize CMO in Acta Diplomatica, v sodelovanju z založbo Palgrave pa revijo Journal of International Relations and Development (uradna revija CEEISA).

Kontaktni podatki:

Telefon: +386 (0)1 580 5250
E-pošta: is.jl-inu.vdf@ciranilM.anoloP

Vrhunski raziskovalci Centra za mednarodne odnose svoje izsledke raziskav redno objavljajo v uveljavljenih znanstvenih revijah in monografijah tako v Sloveniji kot v tujini. Več njihovih del je nagrajenih. 
Center za mednarodne odnose je vpet v številne mednarodne mreže , kot so EISA, TEPSA, ECPR, EIBA, EADI, RESER, CEEISA, ISA, WISC in ILA. Člani centra tako intenzivno sodelujejo z akademiki in raziskovalci z vsega sveta ter se vključujejo v različne mednarodne raziskovalne projekte.

Slovenija in njeni akterji v mednarodnih odnosih in evropskih integracijah - ostanek MR

Nosilec projekta: prof.dr. Andreja Jaklič | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 31. december 2027

Slovenija in njeni akterji v mednarodnih odnosih in evropskih integracijah

Nosilec projekta: prof.dr. Andreja Jaklič | Trajanje projekta: 1. januar 2022 - 31. december 2027

Slovenija in njeni akterji v mednarodnih odnosih in evropskih integracijah

Nosilec projekta: prof.dr. Andreja Jaklič | Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2021

Možnosti in priložnosti Slovenije in njenih akterjev v procesih globalizacije

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Matija Rojec | Trajanje projekta: 1. januar 2009 - 31. december 2014

CRP V5-2259 Globalna prisotnost in domet Slovenije v OZN ARRS

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Boštjan Udovič | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2023

CRP V5-2259 Globalna prisotnost in domet Slovenije v OZN MZZ del

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Boštjan Udovič | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2023

Mlada raziskovalka Gaja Mavri

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Anže Burger | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2026

TAP J5-3117 Politična participacija narodnih manjšin in njihovih pripadnikov: primerjalna študija politične participacije slovenskih skupnosti v sosednjih državah RS

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Boštjan Udovič | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2024

EU-EU+ - GEASA, Upgrading Global Education Across Subject Areas

Nosilec projekta: doc.dr. Jure Požgan | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 31. oktober 2023

EU-EUROTHINK: Tackling ILLIberal/Eurosceptic Narratives from Below – Europe for Citizenc Program

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Marko Lovec | Trajanje projekta: 1. junij 2021 - 30. september 2022

EU/E+/SP-HE: VCL4IB – knjižnica video študijskih primerov za poučevanje mednarodnega poslovanja (odprt dostop)

Nosilec projekta: prof.dr. Andreja Jaklič | Trajanje projekta: 1. september 2018 - 31. avgust 2021

Europe for Citizens: PopEU - Anti EU-rhetoric versus own national interests? Nationalistic populism and its reception in Central Europe

Nosilec projekta: prof.dr. Maja Bučar | Trajanje projekta: 1. september 2017 - 28. februar 2019