Center za mednarodne odnose

 • Raziskovalna področja:

  mednarodni odnosi, mednarodna ekonomija in poslovanje, politike mednarodnega prava, diplomacija in človekove pravice, mednarodne organizacije in evropska integracija.

 • Raziskovalni projekti:

  Pripravljamo raziskave na nacionalni in mednarodni ravni. Izsledki naših projektov so podlaga za oblikovanje strategij in politik različnih institucij, predstavljajo pa tudi pomemben del poučevanja.

 • Konference in delavnice:

  Organiziramo konference, delavnice in seminarje z vrhunskimi predavatelji iz akademske in poslovne sfere. Prav tako so naši raziskovalci redno gostujoči predavatelji na številnih dogodkih v Sloveniji in tujini.

 • Zbirke in revije:

  Center izdaja zbirki Analize CMO in Acta Diplomatica, v sodelovanju z založbo Palgrave pa tudi revijo Journal of International Relations and Development (uradna revija CEEISA).

Nova objava: članek o povezavah med ko-lokacijo podružnic in vzpostavljanju transnacionalnih upravnih odborov s povezanimi direktorji na sedežih mednarodnih podjetij (soavtorica: Andreja Jaklič)

IBR small

Andreja Jaklič s CMO (FDV UL) je v soavtorstvu z mednarodno interdisciplinarno skupino raziskovalcev v visoko rangirani znanstveni reviji International Business Review (revija beleži faktor vpliva 5,9 in faktor navajanja 8,9) objavila prispevek o povezavah med ko-lokacijo podružnic in vzpostavljanju transnacionalnih upravnih odborov s povezanimi direktorji na sedežih mednarodnih podjetij.

19. januar 2022 | Obvestila

Nova objava Jureta Požgana, Ane Bojinović Fenko in Farisa Kočana o izzivih in ovirah širitve EU na Zahodni Balkan

EU Enlargement Policy_Western Balkans_crop

Jure Požgan, Ana Bojinović Fenko in Faris Kočan s CMO so pri založbi IGI Global objavili dve poglavji v znanstveni monografiji z naslovom Challenges and Barriers to the European Union Expansion to the Balkan Region: vsi trije poglavje ‘European Union Enlargement Policy Towards the Western Balkans: Solidarity Check', Jure Požgan in Ana Bojinović Fenko pa še poglavje ‘From a Star Pupil to a Troubling Role Model for the Western Balkans: The Influence of Domestic Factors on the De-Europeanization of Slovenia During EU Crises’.

11. januar 2022 | Obvestila

Monografija Iris Koleša o identitetnem delu mednarodno napotenih menedžerjev podjetij iz manj razvitih držav

Springer 2021_Koleša_izrez

Iris Koleša s CMO je pri založbi Springer objavila monografijo, naslovljeno 'Becoming an International Manager: Identity Work by Managerial International Assignees from Emerging Markets' (slo. Nastajanje mednarodnih menedžerjev: identitetno delo mednarodno napotenih menedžerjev iz manj razvitih držav). Monografija je del zbirke 'Contributions to Management Science' (slo. Prispevki k znanosti menedžmenta) in je na voljo tako v elektronski kot tudi natisnjeni različici.

7. januar 2022 | Obvestila

Danijel Crnčec objavil poglavje o energetski politiki Slovenije

Energy Policy Handbook

V priročniku o upravljanju energetskih politik v Evropi (orig. naslov ‘Handbook of Energy Governance in Europe'), ki sta ga uredila Michèle Knodt in Jörg Kemmerzell, izdala pa ga je založba Springer, je bilo objavljeno poglavje asist. dr. Danijela Crnčeca s CMO, naslovljeno ‘Energy Governance in Slovenia’.

17. december 2021 | Obvestila

O centru:

Center za mednarodne odnose (CMO) se ukvarja z interdisciplinarnimi raziskavami na področju mednarodnih odnosov, mednarodne ekonomije in poslovanja, politik mednarodnega prava, diplomacije in človekovih pravic, mednarodnih organizacij in evropske integracije. Člani centra so vrhunski raziskovalci, ki sodelujejo s številnimi mednarodnimi znanstvenimi mrežami, kot so TEPSA, EADI, WISC, EIBA, RESER, CEEISA, EISA, ISA, ECSA, IPSA, ECPR, ILA in SGIR. Vključujejo se tako v nacionalne, kot tudi evropske in mednarodne projekte, rezultate raziskav pa objavljajo v širšem mednarodnem prostoru. Center izdaja tudi zbirki Analize CMO in Acta Diplomatica, v sodelovanju z založbo Palgrave pa revijo Journal of International Relations and Development (uradna revija CEEISA).

Kontaktni podatki:

Telefon: +386 (0)1 580 5250
E-pošta: is.jl-inu.vdf@ciranilM.anoloP

Vrhunski raziskovalci Centra za mednarodne odnose svoje izsledke raziskav redno objavljajo v uveljavljenih znanstvenih revijah in monografijah tako v Sloveniji kot v tujini. Več njihovih del je nagrajenih. 
Center za mednarodne odnose je vpet v številne mednarodne mreže , kot so EISA, TEPSA, ECPR, EIBA, EADI, RESER, CEEISA, ISA, WISC in ILA. Člani centra tako intenzivno sodelujejo z akademiki in raziskovalci z vsega sveta ter se vključujejo v različne mednarodne raziskovalne projekte.

Slovenija in njeni akterji v mednarodnih odnosih in evropskih integracijah

Nosilec projekta: prof.dr. Andreja Jaklič | Trajanje projekta: 1. januar 2022 - 31. december 2027

Slovenija in njeni akterji v mednarodnih odnosih in evropskih integracijah

Nosilec projekta: prof.dr. Andreja Jaklič | Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2021

Možnosti in priložnosti Slovenije in njenih akterjev v procesih globalizacije

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Matija Rojec | Trajanje projekta: 1. januar 2009 - 31. december 2014

Glasba mladih po 1945 in Glasbena mladina Slovenije

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Boštjan Udovič | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2024

Politična participacija narodnih manjšin in njihovih pripadnikov: primerjalna študija politične participacije slovenskih skupnosti v sosednjih državah RS

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Boštjan Udovič | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2024

Mlada raziskovalka Melika Mahmutović

Nosilec projekta: asist. Melika Mahmutović | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2025

CRP Priprave metodologije in presoja učinkovitosti ukrepov iz naslova Strategije pametne specializacije

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Anže Burger | Trajanje projekta: 1. september 2021 - 31. avgust 2023

EU-EUROTHINK: Tackling ILLIberal/Eurosceptic Narratives from Below – Europe for Citizenc Program

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Marko Lovec | Trajanje projekta: 1. junij 2021 - 30. september 2022

EU/E+/SP-HE: VCL4IB – knjižnica video študijskih primerov za poučevanje mednarodnega poslovanja (odprt dostop)

Nosilec projekta: prof.dr. Andreja Jaklič | Trajanje projekta: 1. september 2018 - 31. avgust 2021

Europe for Citizens: PopEU - Anti EU-rhetoric versus own national interests? Nationalistic populism and its reception in Central Europe

Nosilec projekta: prof.dr. Maja Bučar | Trajanje projekta: 1. september 2017 - 28. februar 2019

EU/E+/Jean Monnet-Network: VIADUCT - Enhancing VIsibility of the Academic DialogUe on EU-Turkey

Nosilec projekta: prof.dr. Maja Bučar | Trajanje projekta: 1. september 2017 - 31. avgust 2020