Center za mednarodne odnose

 • Raziskovalna področja:

  mednarodni odnosi, mednarodna ekonomija in poslovanje, politike mednarodnega prava, diplomacija in človekove pravice, mednarodne organizacije in evropska integracija.

 • Konferenca AIB-CEE tokrat v Ljubljani:

  Med 26. in 28. septembrom 2017 bo v Ljubljani potekala že četrta konferenca sekcije Srednje in Vzhodne Evrope Akademije mednarodnega poslovanja. Vabljeni k oddaji prispevkov do 15. julija 2017.

 • Raziskovalni projekti:

  Pripravljamo raziskave na nacionalni in mednarodni ravni. Izsledki naših projektov so podlaga za oblikovanje strategij in politik različnih institucij, predstavljajo pa tudi pomemben del poučevanja.

 • Konference in delavnice:

  Organiziramo konference, delavnice in seminarje z vrhunskimi predavatelji iz akademske in poslovne sfere. Prav tako so naši raziskovalci redno gostujoči predavatelji na številnih dogodkih v Sloveniji in tujini.

 • Zbirke in revije:

  Center izdaja zbirki Analize CMO in Acta Diplomatica, v sodelovanju z založbo Palgrave pa tudi revijo Journal of International Relations and Development (uradna revija CEEISA).

Objavljen članek o raziskovanju skupne kmetijske politike Evropske unije Marka Lovca in Emila Erjavca

ERAE

Marko Lovec s CMO je z Emilom Erjavcem v reviji European Review of Agricultural Economics objavil članek o raziskovanju skupne kmetijske politike Evropske unije. V prispevku avtorja obravnavata spremembe v raziskovanju skupne kmetijske politike EU skozi čas ter opozorita na vrzel, ki se pri raziskovanju obravnavane politike pojavlja zaradi preveč problemsko naravnanih in parcialnih pristopov k znanosti.

19. september 2017 | Obvestila

Objavljen članek o upravljanju medorganizacijskih omrežij v procesu internacionalizacije

IJEMS

Iris Koleša in Andreja Jaklič sta v reviji International Journal of Euro-Mediterranean Studies objavili znanstveni članek o upravljanju medorganizacijskih omrežij za uspešno internacionalizacijo poslovanja. V prispevku avtorici obravnavata vprašanje, kako upravljati medorganizacijska omrežja, kot so poslovni klubi, za doseganje večje vpetosti pod­jetij v medorganizacijsko mreženje z namenom povečanja uspešnosti internacionalizacije njihovega poslovanja.

19. september 2017 | Obvestila

Andreja Jaklič na 50. MOS-u o tujih neposrednih investicijah

Andreja Jaklič_MOS

Andreja Jaklič je bila ob otvoritvi 50. MOS-a v Celju vabljena na okroglo mizo 'Razbijamo mite o tujih neposrednih investicijah', na kateri je predstavila rezultate raziskav, ki jih CMO vsako leto izvaja med podjetji s tujim kapitalom. Sogovorniki so med razpravo soočali mnenja tudi o tem, kako konkurenčno je slovensko poslovno okolje, kakšni so učinki neposrednih investicij za slovensko gospodarstvo in kako premagovati ovire za investitorje.

15. september 2017 | Obvestila

Metka Stare v Španiji o spodbujanju krožnih sprememb s pomočjo storitev

Metka Stare_RESER 2017

Metka Stare je na 27. konferenci Evropskega združenja za raziskovanje storitev RESER, ki je med 7. in 9. septembrom 2017 potekala v španskem mestu Bilbao, predstavila prispevek o spodbujanju krožnih sprememb s pomočjo storitev. V svojem članku se je osredotočila na krožne spremembe v slovenskem storitvenem podjetju, usmerjene k doseganju trajnostnih učinkov v podjetju, pa tudi v širši skupnosti.

15. september 2017 | Obvestila

O centru:

Center za mednarodne odnose (CMO) se ukvarja z interdisciplinarnimi raziskavami na področju mednarodnih odnosov, mednarodne ekonomije in poslovanja, politik mednarodnega prava, diplomacije in človekovih pravic, mednarodnih organizacij in evropske integracije. Člani centra so vrhunski raziskovalci, ki sodelujejo s številnimi mednarodnimi znanstvenimi mrežami, kot so TEPSA, EADI, WISC, EIBA, RESER, CEEISA, EISA, ISA, ECSA, IPSA, ECPR, ILA in SGIR. Vključujejo se tako v nacionalne, kot tudi evropske in mednarodne projekte, rezultate raziskav pa objavljajo v širšem mednarodnem prostoru. Center izdaja tudi zbirki Analize CMO in Acta Diplomatica, v sodelovanju z založbo Palgrave pa revijo Journal of International Relations and Development (uradna revija CEEISA).

Kontaktni podatki:

Telefon: +386 (0)1 580 5255
E-pošta: jasna.jugovic(at)fdv.uni-lj.si

Vrhunski raziskovalci Centra za mednarodne odnose svoje izsledke raziskav redno objavljajo v uveljavljenih znanstvenih revijah in monografijah tako v Sloveniji kot v tujini. Več njihovih del je nagrajenih. 
Center za mednarodne odnose je vpet v številne mednarodne mreže , kot so EISA, TEPSA, ECPR, EIBA, EADI, RESER, CEEISA, ISA, WISC in ILA. Člani centra tako intenzivno sodelujejo z akademiki in raziskovalci z vsega sveta ter se vključujejo v različne mednarodne raziskovalne projekte.

Vloga transnacionalnih zasebnih standardov v okoljskem upravljanju

Nosilec projekta: Jerneja Penca | Trajanje projekta: 1. julij 2017 - 30. junij 2019

Analitične podlage za revizijo S4 v letu 2018

Nosilec projekta: docent Anže Burger | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2017

Slovenski znanstveniki doma in po svetu

Nosilec projekta: redni profesor Zlatko Šabič | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2018

Strateška razvojno inovacijska partnerstva kot orodje krepitve inovacijske sposobnosti slovenskega gospodarstva

Nosilec projekta: redni profesor Maja Bučar | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2019

EU/E+/Jean Monnet-Modules: EUenvi - Domestic and External EU Environmental Policy

Nosilec projekta: docent Ana Bojinović Fenko | Trajanje projekta: 1. september 2016 - 31. avgust 2019

MP/UNDP: Kapuscinski Development Lectures

Nosilec projekta: redni profesor Maja Bučar | Trajanje projekta: 1. april 2015 - 30. april 2015

EU/E+/Jean Monnet-Project: EU4PRIM - Enhased EU content in primary school curricula

Nosilec projekta: docent Ana Bojinović Fenko | Trajanje projekta: 1. september 2014 - 31. avgust 2015

EU/LLP/Erasmus-Network: PADEMIA - Erasmus Academic Network on Parliamentary Democracy in Europe

Nosilec projekta: redni profesor Zlatko Šabič | Trajanje projekta: 1. oktober 2013 - 30. september 2016