Center za mednarodne odnose

 • Raziskovalna področja:

  mednarodni odnosi, mednarodna ekonomija in poslovanje, politike mednarodnega prava, diplomacija in človekove pravice, mednarodne organizacije in evropska integracija.

 • Raziskovalni projekti:

  Pripravljamo raziskave na nacionalni in mednarodni ravni. Izsledki naših projektov so podlaga za oblikovanje strategij in politik različnih institucij, predstavljajo pa tudi pomemben del poučevanja.

 • Konference in delavnice:

  Organiziramo konference, delavnice in seminarje z vrhunskimi predavatelji iz akademske in poslovne sfere. Prav tako so naši raziskovalci redno gostujoči predavatelji na številnih dogodkih v Sloveniji in tujini.

 • Zbirke in revije:

  Center izdaja zbirki Analize CMO in Acta Diplomatica, v sodelovanju z založbo Palgrave pa tudi revijo Journal of International Relations and Development (uradna revija CEEISA).

Priročnik za pedagoge o ciljih trajnostnega razvoja in migracijah

Priročnik_trajnostni razvoj

Pod mentorstvom predstojnice Centra za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani Maje Bučar in Adriane Aralica s platforme SLOGA sta potekala projekta »Globalni cilji za lokalni trajnostni razvoj« (2018) ter »Globalno za lokalno – lokalno za globalno« (2017), v okviru katerih sta interdisciplinarni skupini študentov Fakultete za družbene vede, Pedagoške fakultete in Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani pripravili priročnik za pedagoge o ciljih trajnostnega razvoja in migracijah.

4. junij 2018 | Obvestila

Marjan Svetličič na Bledu o menedžmentu globalnih raznolikosti in izzivih prihodnosti

MIC2018

Marjan Svetličič s Centra za mednarodne odnose je 1. junija 2018 na konferenci o menedžmentu globalnih raznolikosti, ki je med 30. majem in 2. junijem 2018 potekala na Bledu, pripravil osrednji govor z naslovom 'Menedžment globalnih raznolikosti: izzivi prihodnosti'.

4. junij 2018 | Obvestila

Andreja Jaklič moderirala panel o uresničevanju gospodarskih interesov v tujini

Panel_gospodarstvo_2

Andreja Jaklič s Centra za mednarodne odnose, je v torek, 29. maja 2018, v okviru Seminarja o modelih gospodarskih diplomacij za učinkovito internacionalizacijo, ki ga je organiziral Direktorat za gospodarsko in javno diplomacijo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, moderirala panel z naslovom 'Spremenjeno geopolitično in gospodarsko okolje – kako zasledovati gospodarske interese v tujini'.

29. maj 2018 | Obvestila

Rok Zupančič in Nina Pejič izdala monografijo o vlogi EU v izgradnji miru na Kosovu

Pri založbi Springer izšla nova knjiga Meje normativne moči Evropske unije v pokonfliktni družbi: EULEX in izgradnja miru na Kosovu (orig. Limits to the European Union's Normative Power in a Post-conflict Society: EULEX and Peacebuilding in Kosovo) avtorjev Roka Zupančiča in Nine Pejič (članice CMO). Knjiga je prosto dostopna, namenjena pa je raziskovalcem, študentom in odločevalcem, ki jih zanima zunanje delovanje EU v pokonfliktnih družbah t. i. evropskega obrobja.

24. april 2018 | Obvestila

O centru:

Center za mednarodne odnose (CMO) se ukvarja z interdisciplinarnimi raziskavami na področju mednarodnih odnosov, mednarodne ekonomije in poslovanja, politik mednarodnega prava, diplomacije in človekovih pravic, mednarodnih organizacij in evropske integracije. Člani centra so vrhunski raziskovalci, ki sodelujejo s številnimi mednarodnimi znanstvenimi mrežami, kot so TEPSA, EADI, WISC, EIBA, RESER, CEEISA, EISA, ISA, ECSA, IPSA, ECPR, ILA in SGIR. Vključujejo se tako v nacionalne, kot tudi evropske in mednarodne projekte, rezultate raziskav pa objavljajo v širšem mednarodnem prostoru. Center izdaja tudi zbirki Analize CMO in Acta Diplomatica, v sodelovanju z založbo Palgrave pa revijo Journal of International Relations and Development (uradna revija CEEISA).

Kontaktni podatki:

Telefon: +386 (0)1 580 5255
E-pošta: jasna.jugovic(at)fdv.uni-lj.si

Vrhunski raziskovalci Centra za mednarodne odnose svoje izsledke raziskav redno objavljajo v uveljavljenih znanstvenih revijah in monografijah tako v Sloveniji kot v tujini. Več njihovih del je nagrajenih. 
Center za mednarodne odnose je vpet v številne mednarodne mreže , kot so EISA, TEPSA, ECPR, EIBA, EADI, RESER, CEEISA, ISA, WISC in ILA. Člani centra tako intenzivno sodelujejo z akademiki in raziskovalci z vsega sveta ter se vključujejo v različne mednarodne raziskovalne projekte.

TP Evalvacija/vrednotenje ukrepov, ki se izvajajo v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020

Nosilec projekta: prof.dr. Maja Bučar | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2018

Mlada raziskovalka Nina Pejič

Nosilec projekta: Nina Pejič | Trajanje projekta: 1. november 2017 - 31. oktober 2021

Vloga transnacionalnih zasebnih standardov v okoljskem upravljanju

Nosilec projekta: | Trajanje projekta: 1. julij 2017 - 30. junij 2019

Analitične podlage za revizijo S4 v letu 2018

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Anže Burger | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2017

EU/Europe for Citizens: PopEU - Anti EU-rhetoric versus own national interests? Nationalistic populism and its reception in Central Europe

Nosilec projekta: prof.dr. Maja Bučar | Trajanje projekta: 1. september 2017 - 28. februar 2019

EU/E+/Jean Monnet-Network: VIADUCT - Enhancing VIsibility of the Academic DialogUe on EU-Turkey

Nosilec projekta: prof.dr. Maja Bučar | Trajanje projekta: 1. september 2017 - 31. avgust 2020

EU/E+/Jean Monnet-Modules: EUenvi - Domestic and External EU Environmental Policy

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Ana Bojinović Fenko | Trajanje projekta: 1. september 2016 - 31. avgust 2019

EU/E+/Jean Monnet-Project: EU4PRIM - Enhased EU content in primary school curricula

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Ana Bojinović Fenko | Trajanje projekta: 1. september 2014 - 31. avgust 2015