Center za proučevanje družbene blaginje

  • Center za preučevanje družbene blaginje

O centru

Center združuje raziskovalce, ki proučujejo različna vprašanja  na področju kakovosti življenja in sistemov blaginje, med drugim stanovanje in brezdomstvo, skupnost in soseska,  omrežja socialne opore in metodološki razvoj njihove analize, medgeneracijska solidarnost in tokovi blaginje, oskrba starejših,  revščina, vplivi demografskega staranja, mednarodno primerjalne študije itd. Naše raziskave segajo od temeljnih do uporabnih za javne politike (npr. Stanovanjska anketa 2005), od sodelovanja v velikih evropskih projektih  (DEMHOW) do  lokalnih  naročnikov (npr. Kako izboljšati ponudbo neprofitnih stanovanj v Ljubljani 2012). 

Mladi raziskovalec Robin Fabrin Petersen

Nosilec projekta: Robin Fabrin - Petersen | Trajanje projekta: 1. oktober 2017 - 30. september 2021

Prepoznavanje in razumevanje vloge dejavnikov države blaginje za oskrbo starih ljudi živečih v skupnosti v Sloveniji in Avstriji

Nosilec projekta: redni profesor Valentina Hlebec | Trajanje projekta: 1. junij 2017 - 31. maj 2020

Model za kakovostno staranje v domačem bivalnem okolju v Sloveniji

Nosilec projekta: Izredni profesor Maša Filipovič Hrast | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020

TAP ARRS Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji, skupaj z Urbanističnim inštitutom

Nosilec projekta: Izredni profesor Maša Filipovič Hrast | Trajanje projekta: 1. julij 2014 - 30. junij 2017

EU/E+/SP-HE: EDY-CARE – Innovative School Education Methodologies and Tools for Guaranteeing Social Inclusion of Young Carers

Nosilec projekta: redni profesor Valentina Hlebec | Trajanje projekta: 1. oktober 2017 - 31. marec 2020

MP/NORFACE WSF: OSI - Our Childrens Future

Nosilec projekta: Izredni profesor Maša Filipovič Hrast | Trajanje projekta: 1. februar 2015 - 31. januar 2018

MP/FP-subc.: GINI - Growing Inequalities' Impact

Nosilec projekta: Izredni profesor Maša Filipovič Hrast | Trajanje projekta: 1. januar 2010 - 31. december 2012

Demographic Change and Housing Wealth (DEMHOW)

Nosilec projekta: izredni profesor Srna Mandič | Trajanje projekta: 1. marec 2008 - 30. november 2010

Sodelovanje

Povezave

Dokumenti in publikacije