Center za proučevanje družbene blaginje

  • Center za preučevanje družbene blaginje

Test cpdb

29. november 2017 | Obvestila

O centru

Center združuje raziskovalce, ki proučujejo različna vprašanja  na področju kakovosti življenja in sistemov blaginje, med drugim stanovanje in brezdomstvo, skupnost in soseska,  omrežja socialne opore in metodološki razvoj njihove analize, medgeneracijska solidarnost in tokovi blaginje, oskrba starejših,  revščina, vplivi demografskega staranja, mednarodno primerjalne študije itd. Naše raziskave segajo od temeljnih do uporabnih za javne politike (npr. Stanovanjska anketa 2005), od sodelovanja v velikih evropskih projektih  (DEMHOW) do  lokalnih  naročnikov (npr. Kako izboljšati ponudbo neprofitnih stanovanj v Ljubljani 2012). 

Prevalenca in dolgoročni vplivi obremenjujočih izkušenj v otroštvu na funkcioniranje v odraslosti

Nosilec projekta: prof.dr. Metka Kuhar | Trajanje projekta: 1. april 2018 - 30. september 2020

Mladi raziskovalec Robin Fabrin Petersen

Nosilec projekta: Robin Fabrin-Petersen | Trajanje projekta: 1. oktober 2017 - 30. september 2021

Prepoznavanje in razumevanje vloge dejavnikov države blaginje za oskrbo starih ljudi živečih v skupnosti v Sloveniji in Avstriji

Nosilec projekta: prof.dr. Valentina Hlebec | Trajanje projekta: 1. junij 2017 - 31. maj 2020

Model za kakovostno staranje v domačem bivalnem okolju v Sloveniji

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Maša Filipovič Hrast | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020

EU E+ Cosmic

Nosilec projekta: prof.dr. Valentina Hlebec | Trajanje projekta: 1. september 2018 - 31. december 2020

MP/Eurisce: Up-date of the mapping of social enterprises and their eco-systems in Europe

Nosilec projekta: doc.dr. Tatjana Rakar | Trajanje projekta: 1. junij 2018 - 30. september 2019

EU/H2020: ME-WE – Promoting mental health and well-being in the young; European Commission

Nosilec projekta: prof.dr. Valentina Hlebec | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. marec 2021

MP/DFG/DE: CRC - Collaborative Research Centre “Global Dynamics of Social Policy”

Nosilec projekta: prof.dr. Valentina Hlebec | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2021