Skoči do osrednje vsebine

Delovna telesa Univerze v Ljubljani

Senat UL

 • prof. dr. Iztok Prezelj

Komisije senata UL

 • Komisija za dodiplomski študij - izr. prof. dr. Samo Kropivnik
 • Komisija za doktorski študij - prof. dr. Valentina Hlebec
 • Komisija za inovacije - prof. dr. Maja Bučar
 • Komisija za kakovost - prof. dr. Alenka Krašovec
 • Komisija za pritožbe študentov - izr. prof. dr. Irena Bačlija Brajnik
 • Komisija za raziskovalno in razvojno delo - prof. dr. Maja Bučar
 • Komisija za razvoj knjižničarskega sistema - mag. Mirjam Kotar
 • Komisija za socialno-ekonomska vprašanja študentov - doc. dr. Miroljub Ignjatović
 • Statutarna Komisija - Matej Zavrl

Doktorska šola UL

 •  prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela

Upravni odbor UL

 • Komisija za delitev sredstev med članicami UL - prof. dr. Anton Grizold
 • Komisija za prostorski razvoj - izr. prof. dr. Marjan Hočevar