Delovna telesa Univerze v Ljubljani

Senat UL

 • prof. dr. Rado Bohinc

Komisije senata UL

 • Komisija za dodiplomski študij - izr. prof. dr. Samo Kropivnik
 • Komisija za raziskovalno in razvojno delo - prof. dr. Maja Bučar
 • Komisija za razvoj informacijskega sistema - prof. dr. Vasja Vehovar
 • Komisija za razvoj knjižničnega sistema - mag. Mirjam Kotar
 • Komisija za pritožbe študentov - izr. prof. dr. Samo Uhan
 • Komisija za socialno-ekonomska vprašanja študentov - doc. dr. Miroljub Ignjatović
 • Komisija za kakovost  - prof. dr. Alenka Krašovec 
 • Komisija za inovacije  - doc. dr. Mihael Kline 

Doktorska šola UL

 •  prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela

Upravni odbor UL

 • Komisija za pripravo izhodišč in  spremljanje financiranja -  izr. prof. dr. Samo Kropivnik