Skoči do osrednje vsebine

Executive Bodies of the University of Ljubljana

Senate

 • prof. dr. Monika Kalin Golob

Members of the UL commissions

 • Commission for undergraduate programmes - izr. prof. dr. Samo Kropivnik
 • Commission for PhD Programme - prof. dr. Valentina Hlebec
 • Innovation commission - prof. dr. Maja Bučar
 • Commission for research and development - prof. dr. Maja Bučar
 • Commission fro Quality - prof. dr. Alenka Krašovec
 • Commission for student complaints - izr. prof. dr. Irena Bačlija Brajnik
 • Library information system development commission - mag. Mirjam Kotar
 • Commission for social and economic student issues - doc. dr. Miroljub Ignjatović
 • Commission for the statutes of university  - Matej Zavrl

PhD Programme Management Board

 • prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela

Administrative Board     

 • Komisija za delitev sredstev med članicami UL - prof. dr. Anton Grizold
 • Komisija za prostorski razvoj - izr. prof. dr. Marjan Hočevar