Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja FDV

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Podatki o plačah in dodatkih

Bruto plače brez povečanega obsega in pedagoških nadobremenitev, ki jih navajamo v naslednjih tabelah (2016, 2017, 2018)

Pedagoška nadobremenitev (bruto zneski) (2016, 2017, 2018)

Povečan obseg dela (bruto zneski) (2016, 2017, 2018)

Avtorski honorarji zaposlenih (bruto zneski) (2016, 2017, 2018)

Podjemne pogodbe zaposlenih (bruto zneski) (2016, 2017, 2018)