Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja FDV

Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Večina informacij je dostopna prek spletne strani Fakultete za družbene vede (http://www.fdv.uni-lj.si).

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani. 

Vpogled v informacijo javnega značaja je brezplačen. Posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije pa se zaračuna v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ul. RS št. 76/05 in 119/07). 

Ministrstvo za javno upravo, je skladno s 3. odstavkom 19. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS št. 76/2005) podalo v dopisu št. 090-5/2015/30 z dne 12.03.2015 soglasje k Stroškovniku o posredovanju informacij javnega značaja Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.
 
Stroškovnik FDV o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (pdf)