• Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

    FDV ponuja raznovrstne dodiplomske, magistrske in doktorske programe. Skrbi za razvoj komunikologije, kulturologije, politologije in sociologije. Specifične in številne študijske programe krasi velik delež izbirnih vsebin in povezanost s prakso. Fakulteta omogoča mednarodne izmenjave, predvsem pa sodoben študij, ki zagotavlja širok nabor aplikativnih znanj in celovito razumevanje družbenega življenja.

  • Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

    FDV je največja interdisciplinarna družboslovna fakulteta v Sloveniji ter med večjimi in sodobnejšimi v Evropi. S svojimi človeškimi viri, lastnim raziskovalnim inštitutom, osrednjo družboslovno knjižnico in založbo razvija vrsto družboslovnih disciplin, katerih preplet predstavlja optimalno sinergijo sodobnih družboslovnih znanj. Fakulteta sodeluje s številnimi tujimi univerzami, inštituti in strokovnimi združenji, ki delujejo na družboslovnem področju.

Vojaški tabor 2014

Od 7. do 19. julija je za študente slovenskih fakultet in dijake srednjih šol potekal vojaški tabor v organizaciji in izvedbi Slovenske vojske.

21. julij 2014 | Dogodek

Znanstvene objave v mesecu juniju

V mesecu juniju 2014 smo zabeležili 11 znanstvenih objav profesorjev in raziskovalcev Fakultete za družbene vede, in sicer 2 znanstveni monografiji in 9 znanstvenih člankov.

15. julij 2014 | Dosežki

Novo pri Založbi FDV: Local Self-Government in Slovenia: Dynamical Aspects

Pri Založbi FDV je izšla nova knjiga: Local Self-Government in Slovenia: Dynamical Aspects

15. julij 2014 | Nova knjiga

21. mednarodni simpozij BledCom 2014

Letošnjega mednarodnega simpozija o raziskovanju v odnosih z javnostmi BledCom 2014, ki je potekal 4. in 5. julija na Bledu, se je udeležilo 130 akademikov in praktikov iz skoraj tridesetih držav.

10. julij 2014 | Dogodek