Vodstvo fakultete

DEKAN
red. prof. dr. Rado Bohinc


PRODEKANJA ZA DODIPLOMSKI IN MAGISTRSKI ŠTUDIJ
red. prof. dr. Monika Kalin Golob

PRODEKANJA ZA ZNANSTVENORAZISKOVALNO PODROČJE IN DOKTORSKI ŠTUDIJ
red. prof. dr. Valentina Hlebec

PRODEKAN ZA MEDNARODNO SODELOVANJE
red. prof. dr. Zlatko Šabič

PRODEKAN ZA KAKOVOST IN RAZVOJ
izr. prof. dr. Tomaž Deželan

TAJNIK FAKULTETE
Matej Zavrl, univ. dipl. prav.