Splošno o fakulteti

Fakulteta za družbene vede (FDV), članica Univerze v Ljubljani, je največja interdisciplinarna družboslovna fakulteta v Sloveniji in tudi med večjimi v Evropi. Ustanovljena je bila leta 1961 kot Visoka šola za politične vede, ki se je v nekaj letih razvila v Visoko šolo za sociologijo, politične vede in novinarstvo. Leta 1970 se je ob vključitvi v Univerzo v Ljubljani preimenovala v Fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo (FSPN). Sedanje ime je Fakulteta za družbene vede dobila leta 1991, natanko trideset let po ustanovitvi svoje prve predhodnice.

FDV s pedagoško in raziskovalno dejavnostjo na področju številnih temeljnih in aplikativnih disciplin že več kot štiri desetletja utemeljuje družboslovje na Slovenskem. Profesorji in znanstveniki na FDV v okviru temeljnih področij – sociologije, politologije, komunikologije, novinarstva in kulturologije – razvijajo tudi mednarodne odnose, evropske študije, obramboslovje, družboslovno informatiko, tržno komuniciranje, odnose z javnostmi, antropologijo, religiologijo in številne druge družboslovne discipline.

Kot utemeljiteljica družboslovja je FDV v zadnjih letih z bolonjsko reformo prenovila stare in uvedla nove dodiplomske ali prvostopenjske in podiplomske magistrske ali drugostopenjske študijske programe. FDV tako ponuja široko paleto 12 univerzitetnih dodiplomskih, 1 visokošolskega dodoiplomskega in 14 podiplomskih magistrskih študijskih programov:

Fakulteta sodeluje s številnimi tujimi univerzami, inštituti in strokovnimi združenji, ki delujejo na družboslovnem področju. Njeno osrednjost in pomen potrjujeta tudi Inštitut za družbene vede ter Osrednja družboslovna knjižnica Jože Goričar, ki delujeta v sklopu fakultete.

Fakulteta se uveljavlja tudi kot založnik in izdajatelj. Založba FDV usklajuje in opravlja založniško dejavnost fakultete, povezano z izobraževalnimi in znanstvenoraziskovalnimi programi. Založniška dejavnost je organizirana v okviru knjižnih zbirk in revij, ki jih vodijo uredniški odbori.

Na fakulteti zaposlenih 274 ljudi, od tega 132 učiteljev in asistentov, 80 znanstvenih delavcev in raziskovalcev ter 62 strokovnih, administrativnih in tehničnih delavcev. V 50 letih njenega obstoja je na njej diplomiralo 9.700 družboslovcev, 50 specializiralo, 1.186 magistriralo, 294 pa doktoriralo.