Skoči do osrednje vsebine

prof. dr. Samo Uhan

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • prof. dr. Samo Uhan, visokošolski učitelj
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-115
  Email: is.jl-inu.vdf@nahu.omas
  Govorilne in uradne ure:
  Govorilne ure so vsako sredo od 13.30 do 15.00 ure v prostorih dekanata FDV (kabinet dr. Samo Uhan).


   
  Prostor:
  AP 10
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Klasične sociološke teorije
  Sociološko raziskovanje I
  Sodobne evropske družbe

  Podiplomski študij
  Sociološko raziskovanje II
  Ekspertna področja:
 • Samo Uhan je doktor socioloških znanosti in docent za področje metodologije družboslovnega raziskovanja. Doktoriral je s temo, ki se ukvarja z vplivi različnih kontekstov  v  raziskovanju javnega mnenja. Zaposlen je kot visokošolski učitelj na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kjer izvaja nabor metodoloških predmetov, ki na komplementaren način združujejo sociološke vsebine in koncepte s klasičnimi in sodobnimi raziskovalnimi pristopi.

   Raziskovalno deluje kot  član skupine v okviru Centra za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij. Vključen je v vrsto raziskovalnih projektov, med kateri so najpomembnejši Slovensko javno mnenje ter mednarodni ISSP – International Social Survey Programme,  WVS - World Value Survey in ESS – European Social Survey. Je član ekspertne skupine European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.  Njegovo raziskovalno delovanje in zanimanje je usmerjeno v preučevanje procesov raziskovanja javnega mnenja, še posebej na področjih, ki se povezujejo s fenomeni politične kulture, državljanske participacije in vrednot.

   Samo Uhan je bil leta 2012 s sklepom državne komisije imenovan za člana Državne predmetne komisije za sociologijo za splošno maturo.

   


 •  UHAN, Samo. Misliti metodo : kvalitativna metodologija med teorijo in izkušnjo. Družbosl. razpr. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], sep. 2011, letn. 27, št. 67, str. 7-21, 113. [COBISS.SI-ID 30669149]

  HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo. Bipolarity and/or duality of social survey measurement scales and the question-order effect. Qual. quant., 2011, 14 str., tabele, graf. prikazi. http://www.springerlink.com/content/2p1p117k2408n470/fulltext.pdf, doi: 10.1007/s11135-011-9569-z. [COBISS.SI-ID 30583645]

  SMRKE, Marjan, UHAN, Samo. Atheism in post-socialist conditions : the case of Slovenia. Teor. praksa, maj-jun. 2012, letn. 49, št. 3, str. 492-515, ilustr. [COBISS.SI-ID 31363677]

  UHAN, Samo. Izrekanje, razumevanje in interpretacija : struktura komuniciranja v procesu raziskovanja javnega mnenja. Družbosl. razpr. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], december 2002, let. 18, št.41, str. 53-61. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr41Uhan.PDF. [COBISS.SI-ID 21908829]

  ADAM, Frane, HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo. Public conceptions and images of the European Union : the case of Slovenia. Innovation Wien, June 2002, vol. 15, no. 2, str. 133-147, graf. prik. http://isacco.catchword.com/vl=84575880/cl=26/nw=1/fm=docpdf/rpsv/catchword/carfax/13511610/v15n2/s4/p133. [COBISS.SI-ID 21420893]

  UHAN, Samo, HAFNER-FINK, Mitja. Večrazsežnostne lestvice in vplivi konteksta na odgovore v družboslovnih anketnih raziskavah. Družbosl. razpr. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], avg./dec. 2005, letn. 21, št. 49/50, str. 65-83, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr49-50UhanHafner-Fink.PDF. [COBISS.SI-ID 24549725]

  BERNIK, Ivan, UHAN, Samo. EU enlargement - the case of Slovenia. V: TOŠ, Niko (ur.), MÜLLER, Karl H. (ur.). Political faces of Slovenia : political orientations and values at the end of the century - outlines based on Slovenian public opinion surveys, (Complexity, design, society, vol. 2). Wien: Edition Echoraum, cop. 2005, str. [247]-267, tabele. [COBISS.SI-ID 24074333]

  SMRKE, Marjan, UHAN, Samo. Poland and Slovenia - an outline of religious dissimilarities. V: TOŠ, Niko (ur.), MOHLER, Peter Ph. (ur.), MALNAR, Brina (ur.). Modern society and values : a comparative analysis based on ISSP project, (Scientific library, 39), (Comparative social research). Ljubljana: Faculty of Social Sciences; Mannheim: Zuma, Center of Survey Research and Methodology, 1999, str. 317-327, tabele. [COBISS.SI-ID 19777373]

  DEŽELAN, Tomaž, FINK-HAFNER, Danica, HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo. Državljanstvo brez meja?, (Knjižna zbirka Politični procesi in institucije). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2007. 194 str., tabele. ISBN 978-961-235-283-7. [COBISS.SI-ID 234440960]

  UHAN, Samo. Prava in neprava mnenja : vpliv konteksta v raziskovanju javnega mnenja, (Zbirka Znanstvena knjižnica, 26). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 1998. 158 str. ISBN 86-80227-86-2. [COBISS.SI-ID 73166080]

  BERNIK, Ivan, UHAN, Samo. EU referendum in Slovenia. V: WAELE, Jean-Michel de (ur.). European Union accession referendums, (Sociologie Politique). Bruxelles: Editions de L'Universite de Bruxselles, 2005, str. [139]-154. [COBISS.SI-ID 24069725]

  HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo. An outline for a new concept of citizenship in a trans-national context. V: TOŠ, Niko (ur.), MÜLLER, Karl H. (ur.), FÁBIÁN, Zoltán (ur.), KREJČÍ, Jindřich (ur.), ZIELIŃSKI, Marcin W. (ur.). Three roads to comparative research : analytical, visual, and morphological, (Complexity, design, society, vol. 8). Vienna: Echoraum, cop. 2009, str. 195-220, ilustr. [COBISS.SI-ID 28584285]

     Osebna bibliografija