Skoči do osrednje vsebine

[BILATERALNE IZMENJAVE] Razpis študentskih izmenjav v okviru bilateralnih pogodb za študijsko leto 2024/25


Na podlagi pogodbenega sodelovanja FDV objavljamo razpis za bilateralne študentske izmenjave za študijsko leto 2024/25 na izbranih institucijah.

PRIJAVA:

Študenti/-tke, ki želite oditi na izmenjavo v okviru bilateralnih pogodb, morate oddati:

spletno prijavo, ki vsebuje motivacijsko pismo v angleškem jeziku, prek spletnega referata.

ROK ZA ODDAJO VLOG:

Rok za oddajo vlog je 9. januar 2024 do 24:00. Prijave, oddane po predpisanem roku za oddajo, ne bodo obravnavane.

*OPOZORILO: Študenti/-tke, ki nimate dostopa do spletnega referata, prosim pišite na office.international@fdv.uni-lj.si.

Opozarjamo vas, da prijavni obrazec v spletnem referatu ne sme biti odprt predolgo, ker lahko seja poteče in se izgubijo vse vnesene informacije. Zato svetujemo, da se motivacijsko pismo pripravi v ločenem Word dokumentu in se nato kopira v spletno prijavo. Prav tako odsvetujemo, da se prijavljate v zadnjih minutah pred iztekom roka, ker lahko zaradi pretečene seje zamudite rok.

Vloge se bodo ocenjevale po enakih merilih kot vloge za Erasmus+ izmenjavo za mobilnost študentov z namenom študija, zato vas pozivamo, da si podrobno preberete razpisno dokumentacijo in pravilnik. Če je na isto institucijo prijavljenih več študentov/-tk, kot je razpisanih mest, in imajo ti enako število točk, se bodo izvedli razgovori s predstavniki kateder za mednarodno sodelovanje in koordinatorjem za mobilnost študentov.

POGOJI in MERILA ZA OBRAVNAVO VLOG:

  • študent/-tka mora biti vpisan vsaj v drugi letnik dodiplomskega študija (1. stopnja študija) na FDV;
  • ·na izmenjavi se lahko opravljajo le predmeti, ne pa tudi priprava zaključnega dela;
  • študent/-tkat mora na izmenjavi pridobiti vsaj 20 ECTS oz. toliko ECTS, kot to zahteva institucija gostiteljica;
  • študent/-tka mora pridobiti potrdilo o znanju tujega jezika v skladu z zahtevo posamezne institucije, ki ga predloži ob vpisu na institucijo gostiteljico;
  • povprečna ocena, ki jo zahteva tuja institucija za vpis tujih študentov na njene programe;
  • in drugi pogoji, ki jih določa posamezni sporazum s partnersko univerzo.

Podatki študentov/-tk, izbranih na tem razpisu, bodo v potrditev posredovani instituciji gostiteljici. Šele potrditev institucije gostiteljice pomeni dokončen izbor študentov za izmenjavo.

Izbrani študenti/-tke se dogovorijo za program študija pred odhodom v tujino s študijskim sporazumom, ki ga podpišeta obe instituciji in študent.

Izbrani študenti/-tke so opravičeni plačila šolnine in pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, ter stroški poti in zdravstvenega zavarovanja so obveznost izbranih študentov/-tk.

Seznam univerz za bilateralne izmenjave


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 05. december 2023 | v kategoriji: Erasmus razpisi, Obvestila, Bilateralne pogodbe