Predstavniki kateder za področje mednarodnega sodelovanja 2015-2017

Analitsko sociologija

dr. Samo Uhan

Kadrovski menedžment

dr. Maša Filipovič Hrast

Družboslovna informatika in metodologija

dr. Bojana Lobe

Teoretska analitska politologija

dr. Žiga Vodovnik

Analizo politik in javno uprava

dr. Alenka Krašovec

Mednarodni odnosi

dr. Boštjan Udovič
mag. Jure Požgan

Obramboslovje

dr. Uroš Svete

Medijske in komunikacijske študije

dr. Mojca Pajnik

Novinarstvo

dr. Marko Milosavljevič

Tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

dr. Tanja Kamin

Kulturologija

dr. Luka Zevnik