Skoči do osrednje vsebine

Predstavniki kateder za področje mednarodnega sodelovanja 2022-2025

Medijske in komunikacijske študije

asist. Nejc Slukan

Novinarstvo

prof. dr. Marko Milosavljevič

Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

izr. prof. dr. Samo Kropivnik

Kadrovski menedžment

izr. prof. dr. Tatjana Rakar

Kulturologija

izr. prof. ddr. Aljoša Pužar

Analiza politik in javna uprava

prof. dr. Miro Haček

Analitska sociologija

izr. prof. dr. Hajdeja Iglič

Družboslovna informatika in metodologija

izr. prof. dr. Bojana Lobe

Mednarodni odnosi

doc. dr. Jure Požgan

Obramboslovje

izr. prof. dr. Janja Vuga Beršnak

Teoretska analitska politologija

doc. dr. Marinko Banjac

Evropske študije

izr. prof. dr. Boštjan Udovič