Predstavniki kateder za področje mednarodnega sodelovanja 2017-2021

Medijske in komunikacijske študije

prof. dr. Metka Kuhar

Novinarstvo

prof. dr. Marko Milosavljevič

Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

asist. Nataša Verk

Kadrovski menedžment

doc. dr. Tatjana Rakar

Kulturologija

izr. prof. ddr. Aljoša Pužar

Analiza politik in javna uprava

prof. dr. Alenka Krašovec

Analitska sociologija

izr. prof. dr. Hajdeja Iglič

Družboslovna informatika in metodologija

doc. dr. Bojana Lobe

Mednarodni odnosi

asist. dr. Jure Požgan

Obramboslovje

izr. prof. dr. Janja Vuga Beršnak

Teoretska analitska politologija

doc. dr. Marinko Banjac

Evropske študije

izr. prof. dr. Boštjan Udovič