Skoči do osrednje vsebine

Študijski sporazum / Learning Agreement

Na razpisu izbrani študenti pripravijo opis izbranih predmetov z navedbo ur predavanj in številom kreditnih točk (KT) ter izpolnijo obrazec LearningAgreement/Študijski sporazum v angleškem in slovenskem jeziku in jima priložijo potrdilo o že opravljenih izpitih na FDV.

Predstavnik katedre preveri, ali izbrani program na tuji instituciji vsebinsko in po obsegu ustreza vpisanemu študijskemu programu študenta in obveznostim. Pri tem mora upoštevati:

  • vrednost predmetov v evropskem sistemu kreditnih točk – en semester 30, študijsko leto 60 KT;
  • da istih vsebin, ki jih je študent že poslušal, in izpitov, ki jih je opravil na FDV, ne more opravljati še enkrat na tuji instituciji;
  • da predmeti na tuji instituciji ne morejo biti identični predmetom na FDV in da zadostuje, da ustrezajo vpisanemu študijskemu programu

Če predstavnik katedre meni, da izbrani tuji predmeti ustrezajo predmetom na FDV, ki bodo študentu priznani, podpiše LearningAgreement/Študijski sporazum. V LearningAgreement se med drugim zapiše, katere predmete lahko študent posluša in opravlja v tujini, v Študijskem sporazumu pa se med drugim zapiše, kateri predmeti študijskega programa na FDV se bodo študentu priznali. Nadomeščeni obvezni predmeti se zapišejo s svojim imenom, nadomeščeni izbirni predmeti pa se zapišejo z generičnim poimenovanjem »izbirni predmet (programski, fakultetni ali odprti)«. LearningAgreement/Študijski sporazum velja samo, če ima študent status študenta na FDV v študijskem letu, za katero je predviden podpisani sporazum.

Original LearningAgreement/Študijskega sporazuma prejme študent, eno kopijo pa Služba za mednarodno sodelovanje, ki ga ustrezno zavede v spletnem referatu.

Študent podpisani obrazec pošlje v potrditev na izbrano tujo institucijo.
Študent mora ta postopek zaključiti pred vpisom v letnik, ki ga želi opravljati v tujini. 

Obrazci