Skoči do osrednje vsebine

Tutorstvo

Kaj je tutorstvo?

Sistematično vodenje študentov skozi študij, pri čemer pa se ne osredotočamo strogo na njihov akademski razvoj ali na težave pri študiju, temveč tudi na njihov osebnostni razvoj.

Namen tutorstva na FDV:

 • Olajšati študentom vključevanje v akademsko okolje.
 • Usmerjanje študentov skozi študijski proces in svetovanje ob študijskih vprašanjih, ki se ob tem pojavljajo.
 • Seznanjanje študentov z načinom študija.
 • Obveščanje študentov o vseh zanje relevantnih spremembah pravil, vezanih na študijski proces.
 • Vzpostavljanje odnosov med sodelujočimi v izobraževalnem procesu.
 • Izboljševanje študijskih rezultatov.
 • Večja kakovost študija

Poseben namen tutorstva na 2. stopnji študija:

 • Olajšati študentom, ki niso opravili 1. stopnje študija na FDV, vključevanje v institucionalno okolje FDV.
 • Vzpostaviti stalen in odprt komunikacijski kanal med učiteljskim zborom in študenti na programu.
 • Deliti znanje in motiv za pripravo odličnih magistrskih raziskav.
 • Vzpostaviti mrežo stikov med študenti in družbo za praktično delo in iskanje zaposlitve.

Oblike tutorstva na 2. stopnji študija:

 • Študentsko tutorstvo za študente vseh magistrskih študijskih programov, 
 • tutorstvo za tuje študente,
 • tutorstvo za študente s posebnimi potrebami,
 • tutorstvo za tuje jezike in 
 • tutorstvo za informacijske vire.

Študent/študentka FDV – ob študijskih problemih ali drugih težavah, ki vplivajo na študij, se lahko oglasiš svojemu tutorju-študentu ali tutorju-učitelju!

Odgovorna koordinatorka za tutorstvo: izr. prof. dr. Irena Bačlija Brajnik

*Tutorka študentka oz. tutor študent lahko uveljavlja Tutorstvo v okviru obštudijske dejavnosti. Predmet šteje 3 KT in se ga vpiše kot odprti izbirni predmet. Več si lahko preberete v Protokolu za uveljavljanje obštudijske dejavnosti Tutorstvo.

/

Študijski program

Tutorji učitelji

*Tutorji študenti

KONTAKT

Sociologija

izr. prof. dr. Matjaž Uršič

Gaja Lavrenčič

gl0299@student.uni-lj.si
Sociologija – Menedžment človeških virov, znanja in organizacij doc dr. Branko Bembič / /

Družboslovna informatika

asist. dr. Emil Polajnar

Živa Šubelj zs29125@student.uni-lj.si

Evropske študije

doc. dr. Danijel Crnčec Lykaki Argyro al3304@student.uni-lj.si

Mednarodni odnosi

doc. dr. Faris Kočan /

 /

Politologija – Primerjalne javne politike in uprava

izr. prof. Irena Bačlija Brajnik /  /

Politologija – Politična teorija, globalizacijske in strateške študije

izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič

/ /

Obramboslovje in varnostne študije

asist. Teodora Tea Ristevska Skušek

Neža Geč

ng01538@student.uni-lj.si

Komunikologija – Medijske in komunikacijske študije

izr. prof. dr. Mojca Pajnik

/

Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

doc. dr. Urška Tuškej Lovšin

Eva Zečevič  ez36827@student.uni-lj.si

Novinarstvo

doc. dr. Tina Lengar Verovnik

/  /

Kulturne študije

asist. Maruška Nardoni

/

 /
Tuji jeziki le. mag. Matej Šetinc / /
Tutor za študente s posebnimi potrebami Mateja Zorko Stopar /  /
Tutor za mednarodno sodelovanje in tutorji za tuje študente Maša Kolenbrand

Lenka Živanovič

Deni Dagalev

Katja Slapar Ljubotin

Max Davidović

lz1252@student.uni-lj.si

dd4743@student.uni-lj.si

ks4279@student.uni-lj.si

md7893@student.uni-lj.si

Tutor za informacijske vire Nataša Godec / /
Tutor za študente športnike pred. Jaroš Štekl /  / 
Tutor za 3. stopnjo / /  /

Gradiva, svetovalna mesta, povezave:

/
/