Tutorstvo

Kaj je tutorstvo?

Sistematično vodenje študentov skozi študij, pri čemer pa se ne osredotočamo strogo na njihov akademski razvoj ali na težave pri študiju, temveč tudi na njihov osebnostni razvoj.

Namen tutorstva na FDV:

 • Olajšati študentom vključevanje v akademsko okolje.
 • Usmerjanje študentov skozi študijski proces in svetovanje ob študijskih vprašanjih, ki se ob tem pojavljajo.
 • Seznanjanje študentov z načinom študija.
 • Obveščanje študentov o vseh zanje relevantnih spremembah pravil, vezanih na študijski proces.
 • Vzpostavljanje odnosov med sodelujočimi v izobraževalnem procesu.
 • Izboljševanje študijskih rezultatov.
 • Večja kakovost študija

Poseben namen tutorstva na 2. stopnji študija:

 • Olajšati študentom, ki niso opravili 1. stopnje študija na FDV, vključevanje v institucionalno okolje FDV.
 • Vzpostaviti stalen in odprt komunikacijski kanal med učiteljskim zborom in študenti na programu.
 • Deliti znanje in motiv za pripravo odličnih magistrskih raziskav.
 • Vzpostaviti mrežo stikov med študenti in družbo za praktično delo in iskanje zaposlitve.

Oblike tutorstva na 2. stopnji študija:

 • Študentsko tutorstvo za študente vseh magistrskih študijskih programov, 
 • tutorstvo za tuje študente,
 • tutorstvo za študente s posebnimi potrebami,
 • tutorstvo za tuje jezike in 
 • tutorstvo za informacijske vire.

Dodatni relevantni viri informacij

Gradiva, svetovalna mesta, povezave: