Skoči do osrednje vsebine

Tutorstvo

Kaj je tutorstvo?

Sistematično vodenje študentov skozi študij, pri čemer pa se ne osredotočamo strogo na njihov akademski razvoj ali na težave pri študiju, temveč tudi na njihov osebnostni razvoj.

Namen tutorstva na FDV:

 • Olajšati študentom vključevanje v akademsko okolje.
 • Usmerjanje študentov skozi študijski proces in svetovanje ob študijskih vprašanjih, ki se ob tem pojavljajo.
 • Seznanjanje študentov z načinom študija.
 • Obveščanje študentov o vseh zanje relevantnih spremembah pravil, vezanih na študijski proces.
 • Vzpostavljanje odnosov med sodelujočimi v izobraževalnem procesu.
 • Izboljševanje študijskih rezultatov.
 • Večja kakovost študija

Poseben namen tutorstva na 2. stopnji študija:

 • Olajšati študentom, ki niso opravili 1. stopnje študija na FDV, vključevanje v institucionalno okolje FDV.
 • Vzpostaviti stalen in odprt komunikacijski kanal med učiteljskim zborom in študenti na programu.
 • Deliti znanje in motiv za pripravo odličnih magistrskih raziskav.
 • Vzpostaviti mrežo stikov med študenti in družbo za praktično delo in iskanje zaposlitve.

Oblike tutorstva na 2. stopnji študija:

 • Študentsko tutorstvo za študente vseh magistrskih študijskih programov, 
 • tutorstvo za tuje študente,
 • tutorstvo za študente s posebnimi potrebami,
 • tutorstvo za tuje jezike in 
 • tutorstvo za informacijske vire.

Študent/študentka FDV – ob študijskih problemih ali drugih težavah, ki vplivajo na študij, se lahko oglasiš svojemu tutorju-študentu ali tutorju-učitelju!

Odgovorna koordinatorka za tutorstvo: izr. prof. dr. Irena Bačlija Brajnik

*Tutorka študentka oz. tutor študent lahko uveljavlja Tutorstvo v okviru obštudijske dejavnosti. Predmet šteje 3 KT in se ga vpiše kot odprti izbirni predmet. Več si lahko preberete v Protokolu za uveljavljanje obštudijske dejavnosti Tutorstvo.

Študijski program

Tutorji učitelji

*Tutorji študenti

KONTAKT

Sociologija

izr. prof. dr. Matjaž Uršič

Gaja Lavrenčič

lavrencic.gaja@gmail.com
Sociologija – Menedžment človeških virov, znanja in organizacij asist. dr. Jasna Mikić Ljubi

Maja Kvrgič

maja.kvrgic15@gmail.com

Družboslovna informatika

asist. dr. Emil Polajnar

Vili Smolič vili.smolic@gmail.com

Evropske študije

asist. dr. Faris Kočan

Patricija Tomažič

patricija.tomazic@gmail.com

Mednarodni odnosi

doc. dr. Jana Arbeiter Neža Kosmač

neza.kosmac@gmail.com

Politologija – Primerjalne javne politike in uprava

izr. prof. Irena Bačlija Brajnik Barbara Brkovič brkovic.barbara@gmail.com

Politologija – Politična teorija, globalizacijske in strateške študije

izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič

Deni Dagalev denidagalev2028@gmail.com

Obramboslovje in varnostne študije

asist. Luka Zalokar

Kristjan Kos

koskristjan96@gmail.com

Komunikologija – Medijske in komunikacijske študije

izr. prof. dr. Mojca Pajnik

Eugenija Janjoš

eugenija.janjos@gmail.com

Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

asist. dr. Nataša Verk

/  /

Novinarstvo

doc. dr. Tina Lengar Verovnik

/  /

Kulturne študije

asist. Maruška Nardoni

/

 /
Tuji jeziki le. mag. Matej Šetinc / /
Tutor za študente s posebnimi potrebami Mateja Zorko Stopar Katja Golobič kgolobic@deloittece.com
Tutor za mednarodno sodelovanje in tutorji za tuje študente Danila Rijavec

Luka Radičević

Lenka Živanovič

Iva Meršnik
Ema Vaupotič

luka.radicevic@outlook.com

lenkaziv@gmail.com

iva.mersnik97@gmail.com

ema.vaupotic@gmail.com

Tutor za informacijske vire Nataša Godec / /
Tutor za študente športnike pred. Jaroš Štekl Saša Lazić sasa.lazic14@gmail.com
Tutor za 3. stopnjo / Natalija Rebrica natalija.rebrica@gmail.com

Gradiva, svetovalna mesta, povezave:

Dodatni relevantni viri informacij


/
/