Zagovori doktorskih disertacij

Zagovori potekajo v obliki videokonference (npr. Skype, Zoom, …). V kolikor bi zagovoru želeli prisostvovati, željo pravočasno (vsaj en dan pred zagovorom) javite v Službo za študentske zadeve Aniti Žagar (anita.zagar@fdv.uni-lj.si), ki vam bo posredovala povezavo na videokonferenco zagovora. Gost se ob prijavi na videokonferenco identificira z imenom in priimkom, sicer ga gostitelj (host) iz “čakalnice” ne spusti v “sejno sobo” videokonference.

Maja Ladić

Zagovor za pridobitev naziva: doktorica znanosti

Datum zagovora: 28. maj 2020 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: Zagovor na daljavo

Mentor: prof. dr. Maja Bučar

Predsednik komisije: zasl. prof. dr. Tanja Rener

Član komisije: izr. prof. dr. Vlasta Jalušič

Naslov diplomskega dela: Vpetost dimenzije spola v razvojne strategije držav v razvoju: primer Ruande