Zagovori doktorskih disertacij

Domen Kos

Zagovor za pridobitev naziva: doktor znanosti

Datum zagovora: 23. december 2019 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: prof. dr. Miro Haček

Somentor: izr. prof. Tomaž Deželan

Predsednik komisije: prof. dr. Valentina Hlebec

Član komisije: prof. dr. Ivan Koprić

Naslov diplomskega dela: Politični menedžment lokalnih volilnih kampanj