Zagovori doktorskih disertacij

Milorad Kapetanović

Zagovor za pridobitev naziva: doktor znanosti

Datum zagovora: 04. oktober 2017 ob 18:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: izr. prof. dr. Marjan Hočevar

Somentor: prof. dr. Stef Jansen

Predsednik komisije: prof. dr. Mitja Velikonja

Član komisije: izr. prof. dr. Ilija Tomanić Trivundža

Naslov diplomskega dela: Obcestna arhitektura v Bosni in Hercegovini med potrošništvom in vernakularnostjo