Zagovori doktorskih disertacij

Mateja Žibret

Zagovor za pridobitev naziva: doktorica znanosti

Datum zagovora: 08. maj 2018 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: doc. dr. Mihael Kline

Somentor: izr. prof. dr. Mitja Hafner Fink

Predsednik komisije: prof. dr. Borut Marko Lah

Član komisije: doc. dr. Mojca Jevšnik

Naslov diplomskega dela: Notranji in zunanji ojačevalci nakupa ekoloških živil