Zagovori doktorskih disertacij

Lara Šesek

Zagovor za pridobitev naziva: doktorica znanosti

Datum zagovora: 11. september 2018 ob 9:30 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: izr. prof. dr. Maruša Pušnik

Predsednik komisije: prof. dr. Breda Luthar

Član komisije: prof. dr. Miha Kovač

Naslov diplomskega dela: Branje popularne literature in digitalni mediji: bralno izkustvo, fanovske skupnosti in družbena omrežja