Zagovori doktorskih disertacij

Marko Ribać

Zagovor za pridobitev naziva: doktor znanosti

Datum zagovora: 23. oktober 2018 ob 16:00 uri

Prostor zagovora: FDV - senatna soba

Mentor: izr. prof. dr. Mojca Pajnik

Predsednik komisije: prof. dr. Breda Luthar

Član komisije: doc. dr. Jože Vogrinc

Naslov diplomskega dela: Vznik javnosti v času množičnih protestov v Sloveniji leta 2012 in 2013