Skoči do osrednje vsebine
Predmetnik-DI2

Zakaj na magistrski študij Družboslovna informatika?

 

1. Študij za izzive digitalne prihodnosti. Prihodnost bo čedalje bolj digitalizirana. Digitalizacija družbe pa zahteva še bolj vsebinsko poglobljeno razumevanje procesov in podatkov, ki nastajajo ob uporabi internetnih tehnologij.Z naraščajočim pomenom družbenih medijev in interneta stvari imajo magistri družboslovne informatike ključno vlogo pri analizi, oblikovanju, ocenjevanju in upravljanju internetnih storitev v različnih družbenih okoljih. Družboslovni informatiki predstavljajo ključni kader v digitaliziranih podjetjih in organizacijah, ki v podatkih iščejo odgovore na izzive prihodnosti in v ospredje postavljajo uporabniško izkušnjo.

2. Nov program z možnostjo izbire med moduloma »Podatkovna analitika« in »Načrtovanje digitalnih storitev«. Modul Podatkovna analitika poglablja znanja na področju analize velikih podatkov in omrežij, statističnega programiranja in spletnih raziskovalnih metod. Predmeti na modulu Načrtovanje digitalnih storitev pa se osredotočajo na oblikovanje uporabniku prijaznih digitalnih storitev, razumevanje uporabniške izkušnje, inovativne pristope v digitalnemu marketingu ter znanja o ustvarjanju in upravljanju spletnih vsebin na različnih področjih, kot so digitalni mediji, poslovanje, izobraževanje ipd. Cilj obeh modulov je opremiti študente s konkretnimi znanji, s katerimi si oblikujejo karierni profil. Študent izbira med različnimi obveznimi in izbirnimi predmeti in poglobi znanja, ki bodo koristna specifično za njegove karierne interese.

3. Program, ki omogoča pridobivanje izkušenj in mreženje tekom študija v tujih in domačih podjetjih. Večina predmetov na programu ponuja integracijo teoretičnih znanj s praktičnimi izkušnjami. V 2. letniku študenti opravljajo predmet Praksa v podjetjih. Predavatelje, ki so izkušeni strokovnjaki in raziskovalci na področju družboslovne informatike, pri predmetih dopolnjujejo tudi gostujoči strokovnjaki, s katerimi študenti sodelujejo na praktičnih projektih z zunanjimi naročniki. Na takšen način študenti pridobijo pomemben neposreden stik z delovnim okoljem.

4. Interdisciplinarnost kariernih poti na digitalnem in podatkovno-analitičnem področju. Magistri družboslovne informatike imajo široke možnosti zaposlitve tako v javnem kot zasebnem sektorju. Lahko se zaposlijo kot spletni in podatkovni analitiki, metodologi, raziskovalci, statistiki, projektni vodje, razvijalci storitev informacijske družbe ali skrbniki spletnega nastopa v malih in velikih organizacijah. Več o različnih kariernih profilih družboslovnih informatikov lahko preberete tukaj.

5. Možnost študija v tujini in pridobitve dveh magistrskih diplom. Študenti lahko del ali celoto študijskih obveznosti opravijo na partnerski Univerzi v Salernu. Tako pridobijo neprecenljivo izkušnjo stika s sovrstniki in predavatelji v tujini, s čimer si širijo obzorje razumevanja odnosa med informacijsko in komunikacijsko tehnologijo ter družbo v različnih kulturnih okoljih.