Skoči do osrednje vsebine

Študiram v tujini, pa imam še nekaj nerešenih vprašanj

 • Ob mojem prihodu na tujo institucijo sem ugotovil-a, da so se predmeti, izbrani s prvotnim learning agreementom, spremenili.

 • Ali lahko zamenjam določene predmete?

 • Osvojil-a bom manj kreditov kot je bilo sprva predvideno.

 • Osvojil-a bom več kreditov kot je bilo sprva predvideno.

 • Podaljšal-a bi rada svojo študentsko izmenjavo.

 • Ali dobim Erasmus+ štipendijo tudi za podaljšano obdobje?

 • Ali lahko tečaj tujega jezika ali obiskovanje predmeta »tuji jezik« v tujini uveljavljam na FDV?

 • Sem na izmenjavi v času podiplomskega študija – ali lahko poslušam dodiplomske predmete?

 • Sem na izmenjavi v času dodiplomskega študija – ali lahko poslušam podiplomske predmete?

 • Lahko prosim za priznavanje predmetov iz preteklih letnikov?

 • Ali lahko uveljavljam predmet, ki ne bo imel ocene?

 • Če sem na študijski izmenjavi za celotno študentsko leto, moram potrdilo o opravljenih izpitih posredovati že ob zaključku prvega semestra?

 • Ali lahko v tujini opravljam več predmetov, za katere želim, da se mi ne priznajo na FDV?

 • Ali lahko kljub pisanju diplomskega/magistrskega/doktorskega dela obiskujem predmete na univerzi gostiteljici?