Skoči do osrednje vsebine

Razpis Erasmus študentskih izmenjav za dodiplomski študij (1. stopnja študija)

Poletni semester študijskega leta 2012/2013

Program Erasmus je sektorski program v okviru evropskega programa vseživljenjsko učenje (Lifelong Learning Programme), ki spodbuja in finančno podpira evropsko sodelovanje na področju vseh oblik formalnega izobraževanja.

Na osnovi institucionalne pogodbe Univerze v Ljubljani (UL), s katero pristopa k sodelovanju v programu Socrates Erasmus in bilateralnih sporazumov med dvema partnerskima fakultetama, je mogoča izmenjava študentov za obdobje ne manj kot tri mesece in ne več kot eno leto. Trajanje posamezne izmenjave je določeno v vsakem od bilateralnih sporazumov.

Sporazumi za število mest in obdobje izmenjav so lahko podpisani za splošno področje t.j. družbene vede, za vsako posamezno področje posebej, lahko pa so mesta in obdobja izmenjav opredeljeni v posameznem sporazumu za več področij skupaj. V tovrstnih primerih je v razpisu ob številu mest dodana ena zvezdica (*).

Poleg področja študija sporazumi opredeljujejo tudi stopnjo študija. Sporazumi so lahko podpisani za dodiplomski študij (1. stopnjo) in podiplomski študij (2. in 3. stopnjo) skupaj ali ločeno. V primerih, ko je število mest in obdobje izmenjav skupno za 1., 2. in 3 stopnjo študija, sta v razpisu ob številu mest dodani dve zvezdici (**).

V primerih, ko je posamezni sporazum podpisan skupaj za vse stopnje študija in tudi za več področij, je v razpisu ob številu mest dodana oznaka ena zvezdica za skupno področje oz. dve zvezdici za skupno stopnjo študija (*/**).

za področje: antropologija

Št.

Univerza

Št. mest

Št. mesecev (skupaj)

1.

University of Pardubice, Češka

2**

10

2.

University of Copenhagen, Danska

2**

10

za področje: družbene vede

Št.

Univerza

Št. mest

Št. mesecev (skupaj)

1.

University of Pardubice, Češka

1**

5

2.

Roskilde University, Danska

2**

10

3.

University of Joensuu, Finska

2

10

4.

University of Turku, Finska

2

10

5.

Institut d'Etudes Politiques de Lille, Francija

1

5

6.

Universite d'Angers, Francija

1

5

7.

University of Paris XII., Francija

1**

5

8.

University of Rijeka, Hrvaška (prednost kulturologi)

3**

15

9.

Universita degli Studi di Salerno, Italija

3**

15

10.

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Madžarska

2**

10

11.

Corvinus University, Madžarska

1**

5

12.

European University Viadrina Frankfurt (Oder), Nemčija

3**

15

13.

Nordhausen University of Applied Sciences, Nemčija

2

10

14.

Philipps University of Marburg, Nemčija

1

5

15.

University of Applied Sciences Merseburg, Nemčija

1

5

16

University of Trier, Nemčija

1

5

17.

Tilburg University, Nizozemska (prednost SOC-KM)

2

10

18.

University of Bergen, Norveška

2**

10

19.

Cracow University of Economics, Poljska

1**

5

20.

University of Wroclaw, Poljska

1**

5

21.

Warsaw School of Social Sciences and Humanities, Poljska

1

5

22.

The Gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, Poljska (za obramboslovje)

2**

10

23.

Matej Bel University, Slovaška

2**

10

24.

School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, Slovaška

2**

10

25.

University of Cantabria, Španija

1

5

26.

Universitat de Girona, Španija

2

18

27.

University of Fribourg, Švica

2**

10

 28. 

The Technical University of Berlin, Nemčija

 1**  5

za področje: evropske študije

Št.

Univerza

Št. mest

Št. mesecev (skupaj)

1.

Tallinn University, Estonija

1*/**

5

2.

Universita di Bologna – Facolta di Sciencze Politiche di Forli, Italija

3*/**

15

3.

University of Pavia, Italija

2* /**

10

4.

University of Pisa, Italija

1*/**

5

5.

University of Bremen, Nemčija

1

5

6.

Universidade de Beira Interior, Portugalska

2*/**

10

7.

School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, Slovaška

2**

10

8.

Istanbul Sehir University, Turčija

2*/**

10

za področje: komunikologija

Št.

Univerza

Št. mest

Št. mesecev (skupaj)

1.

FH Joanneum Gesellschaft mbH, Graz, Avstrija

1

5

2.

University of Klagenfurt, Avstrija

2

10

3.

Université catholique de Louvain, Belgija

2**

10

4.

Masaryk University in Brno, Češka

2**

10

5.

University of Tampere, Finska

1**

5

6.

University of Dubrovnik, Hrvaška

2**

10

7.

Universidade de Lisboa – Faculdade de Letras, Lisboa, Portugalska

2**

10

8.

Universidade Lusofona do Porto, Portugalska

1**

5

9.

Danubius University, Romunija

2**

10

 10  The Technical University of Berlin, Nemčija
 1**  5


za področje: mednarodni odnosi

Št.

Univerza

Št. mest

Št. mesecev (skupaj)

1.

Masaryk University in Brno, Češka

3**

15

2.

Tallinn University, Estonija

1*/**

5

3.

Universita di Bologna – Facolta di Sciencze Politiche di Forli, Italija

3*/**

15

4.

University of Pavia, Italija

2* /**

10

5.

University of Pisa, Italija

1*/**

5

6.

Libera Universita' Maria SS Assunta Roma, Italija

2**

10

7.

Riga Stradinš University, Latvija

2**

10

8.

University of Warsaw, Poljska

1**

5

9.

Universidade de Beira Interior, Portugalska

2*/**

10

10.

Universidade do Minho, Portugalska

1**

5

11.

Danubius University, Romunija

2**

10

12.

Yildiz Technical University/Faculty of Science, Istanbul, Turčija

1* /**

5

13.

Dokuz Eylűl Univesity, Turčija

1*

5

14.

Istanbul Sehir University, Turčija

2*/**

10

za področje: novinarstvo

Št.

Univerza

Št. mest

Št. mesecev (skupaj)

1.

Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, Finska

1

5

2.

Katolische Universitat Eichstat – Ingolstat, Nemčija

2**

10

3.

Universidad de Vigo, Španija

2*

10

za področje: oglaševanje, odnosi z javnostmi

Št.

Univerza

Št. mest

Št. Mesecev (skupaj)

1.

Technological Educational Institute of West Macedonia, Grčija

1

5

2.

Universidad de Vigo, Španija

2*

10

3.

Anadolu University, Turčija

1

5

za področje: politologija

Št.

Univerza

Št. mest

Št. mesecev (skupaj)

1.

University of Salzburg, Austrija

2

10

2.

Masaryk University in Brno, Češka

1**

5

3.

Tallinn University, Estonija

1*/**

5

4.

University of Helsinki (Aleksanteri Institute), Finska

1**

5

5.

University of Zagreb, Hrvaška

2**

10

6.

Universita della Calabria, Italija

2**

10

7.

Universita degli Studi di Roma »La Sapienza«, Italija

2**

10

8.

Universita degli Studi di Trieste, Italija

1

5

9.

University of Pisa, Italija

1*/**

5

10.

Universita degli Studi di Napoli Federico II, Italija

2**

10

11.

Universita degli Studi di Bologna, Italija

2

10

12.

Ernst Moritz Arndt-University of Greifswald, Nemčija

2

10

13.

Julius-Maximilians University at Würzburg, Nemčija

2**

10

14.

University of Leipzig, Nemčija

1

5

15.

University of Mannheim, Nemčija

1**

5

16

Adam Mickiewicz University Poznan, Poljska

2**

10

17.

University of Warsaw, Poljska

1**

5

18.

University of Wroclaw, Poljska

2**

10

19.

National School of Political Studies and Public Administration - Faculty of Political Sciences, Bucharest, Romunija

2**

10

20.

Pan European University, Slovaška

2

10

21.

Universidad Complutense de Madrid, Španija

1

5

22.

University of Bern, Švica

1

5

23.

Beykent University, Istanbul, Turčija

1

5

24.

Marmara University, Istanbul, Turčija

2

10

25.

Yildiz Technical University/Faculty of Science, Istanbul, Turčija

1*/**

5

26.

Dokuz Eylűl Univesity, Turčija

1*

5

za področje: sociologija

Št.

Univerza

Št. mest

Št. mesecev (skupaj)

1.

University of Liege, Belgija

1**

5

2.

Virje University Brussel, Belgija

2**

10

3.

Masaryk University in Brno, Češka

1**

5

4.

University of Zagreb, Hrvaška

1**

5

5.

Universita Degli Studi di Firenze, Italija

1

5

6.

Universita degli Studi di Milano – Bicocca, Italija

2**

10

7.

Universita degli Studi di Trento, Italija

1

5

8.

University of Pisa, Italija

1*/**

5

9.

University of Bremen, Nemčija

1

5

10.

University of Mannheim, Nemčija

2**

10

11.

University of Groningen, Nizozemska

2

10

12.

Eberhard Karls University of Tübingen, Nemčija

2

10

13.

Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa, Lisboa, Portugalska

1

5

14.

Universidad de la Coruna, Španija

2

10

15.

Universidad Complutense de Madrid, Španija

2

10

16

Anadolu University, Turčija

3**

15

17.

Middle East Technical University, Ankara, Turčija

1**

5

za področje: statistika

Št.

Univerza

Št. mest

Št. mesecev (skupaj)

1.

Universita Degli Studi di Palermo, Italija

2

6

Študent lahko sodeluje v programu Erasmus in pridobi status »Erasmus študenta«, če

  • je državljan Republike Slovenije ali katerekoli države, ki sodeluje v programu, ali je tuji državljan, ki ima stalno bivališče ali status begunca v eni od sodelujočih držav, ali je oseba brez državljanstva v eni od sodelujočih držav;
  • je vpisan vsaj v drugi letnik dodiplomskega študija na FDV UL;

in če matična institucija študenta izpolnjuje naslednje pogoje:

  • študij, opravljen v tujini, je priznan kot sestavni del študijskega programa, ki ga študent sicer opravlja na matični ustanovi. Partnerski instituciji in posamezni študenti se dogovorijo za program študija pred študentovim odhodom v tujino s študijskim sporazumom, ki ga podpišeta obe instituciji in študent (glej pravilnik o mednarodni izmenjavi). Po zaključku študija v tujini mora institucija gostiteljica študentu in njegovi matični instituciji poslati potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih. V potrdilu so prikazani študentovi rezultati in obdobje študija, ki ga je študent opravil v tujini; matična institucija prizna obveznosti, opravljene na tuji instituciji, vključno z izpiti oz. drugimi obveznostmi, določenimi s študijskim sporazumom;

FDV UL lahko za študente, prijavljene na študentsko izmenjavo, organizira preizkus znanja jezika, v katerem potekajo predavanja na instituciji gostiteljici. Neudeležba na jezikovnem testu se bo upoštevala kot odstop od kandidature za študentsko izmenjavo.

FDV UL lahko študentom, ki jih pošilja v tujino, še naprej zaračunava šolnino, če je tako določeno z nacionalnimi zakoni.

Na instituciji gostiteljici študent ne plačuje nobenih pristojbin (šolnina, vpisnina, izpiti,) – lahko pa institucija enako kot domačim študentom zaračunava manjši znesek za zavarovanje, študentsko organizacijo ali uporabo raznih materialov.

V primeru, da je na isto institucijo in raven izobraževanja (dodiplomski ali podiplomski študij) prijavljenih več študentov, kot je razpisanih mest, morajo študenti opraviti selekcijski razgovor s predstavniki kateder in Službo za mednarodno sodelovanje. Na podlagi sledečih kriterijev se določi vrstni red prijavljenih študentov:

  • študijski uspeh,
  • motivacijsko pismo,
  • poznavanje jezika izvajanja pedagoškega procesa na prijavljeni instituciji,
  • kot dodatni kriterij se upoštevajo: obštudijske dejavnosti in drugi dosežki na področju študija.

Vsi na razpis prijavljeni študenti bodo obveščeni o rezultatih razpisa po elektronski pošti (najkasneje do 20. oktobra 2012).

Študent, ki odhaja v tujino, lahko še naprej prejema celoten znesek nacionalne štipendije ali posojila. S pridobitvijo Erasmus statusa ima študent možnost pridobiti finančno pomoč – t. i. Erasmus štipendijo. FDV bo zaprosila za Erasmus štipendije za vse, na tem razpisu izbrane študente.

Bilateralni sporazum ne vključuje povrnitve stroškov bivanja oz. kakršnihkoli stroškov v zvezi z bivanjem v tujini v času izmenjave, kot tudi ne potnih stroškov.

Prijavite se lahko do 30. septembra 2012

Kontakt: Neli Dimc, Služba za mednarodno sodelovanje FDV