Tutorstvo

Kaj je tutorstvo?

Sistematično vodenje študentov skozi študij, pri čemer pa se ne osredotočamo strogo na njihov akademski razvoj ali na težave pri študiju, temveč tudi na njihov osebnostni razvoj.

Namen tutorstva na FDV:

 • Olajšati študentom vključevanje v akademsko okolje.
 • Usmerjanje študentov skozi študijski proces in svetovanje ob študijskih vprašanjih, ki se ob tem pojavljajo.
 • Seznanjanje študentov z načinom študija.
 • Obveščanje študentov o vseh zanje relevantnih spremembah pravil, vezanih na študijski proces.
 • Vzpostavljanje odnosov med sodelujočimi v izobraževalnem procesu.
 • Izboljševanje študijskih rezultatov.
 • Večja kakovost študija

Oblike tutorstva na FDV:

 • Študentsko in učiteljsko tutorstvo za študente vseh letnikov na vseh dodiplomskih in magistrskih študijskih programih na fakulteti, 
 • uvajalno tutorstvo – za študente 1. letnika vseh študijskih programov,
 • tutorstvo za tuje študente,
 • tutorstvo za študente s posebnimi potrebami,
 • tutorstvo za tuje jezike in 
 • tutorstvo za informacijske vire.
Študent/študentka FDV – ob študijskih problemih ali drugih težavah, ki vplivajo na študij, se lahko oglasiš svojemu tutorju-študentu ali tutorju-učitelju!
 

Odgovorni koordinator za tutorstvo: asist. dr. Jure Požgan.

*Tutorka študentka oz. tutor študent lahko uveljavlja Tutorstvo v okviru obštudijske dejavnosti. Predmet šteje 3 KT in se ga vpiše kot odprti izbirni predmet. Več si lahko preberete v Protokolu za uveljavljanje obštudijske dejavnosti Tutorstvo.

Študijski program

Tutorji učitelji

*Tutorji študenti

KONTAKT

Analitska sociologija;

Sociologija

izr. prof. dr. Matjaž Uršič

Domen Žalac

Maruša Novak

domen.zalac@gmail.com

marusanovak001@gmail.com

Sociologija – UOČVZ;
Sociologija – kadrovski menedžment

asist. Jasna Mikić

Katja Golobič

Armin Salkić

katja.golobich@gmail.com

arminsalko45@gmail.com

 

Družboslovna informatika (UNI, VSŠ)

asist. dr. Emil Polajnar

Hana Rihtaršič

Teja Gerjovič

rihtarihana@gmail.com

teja.gerjovic@gmail.com

 

Evropske študije – družboslovni vidiki

asist. Faris Kočan

Patricija Tomažič

patricija.tomazic@gmail.com

Mednarodni odnosi

asist. dr. Jana Arbeiter

Tara Sergeja Kadunc

Rok Dolenc

tara.s.kadunc@gmail.com

photo.dolenc@gmail.com

Politologija – študije demokracije in upravljanja;
Politologija – Javne politike in uprava

izr. prof. Irena Bačlija Brajnik

Lana Zagorac

       lanazagorac99@gmail.com            

                      

Politologija – študije politike in države

izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič

Sara Rožman Atelšek

Saša Kralj

sara.rozmana@gmail.com

sas.kralj@gmail.com

Politologija – obramboslovje;

Obramboslovje

doc. dr. Jelena Juvan

Jakob Čakarmiš

Ana Krenker

jakob.cakarmis@gmail.com

anci.krenker@gmail.com

Komunikologija – medijske in komunikacijske študije

izr. prof. dr. Andreja Vezovnik

Ema Globovnik

Tea Aljaž

ema.globovnik9@gmail.com

tea.aljaz.private@gmail.com

 

Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

asist. Nataša Verk

Iva Meršnik
Eva Jakša

iva.mersnik97@gmail.com

evajaksa9@gmail.com

Novinarstvo

doc. dr. Tina Lengar Verovnik

Vid Babič

Eva Peserl

vid.babic99@gmail.com

evapeserl@gmail.com

Kulturologija;

Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti

asist. dr. Eva Vrtačič

Katja Recek
Gaja Lavrenčič

katja.recek1@gmail.com

lavrencic.gaja@gmail.com

 Tuji jeziki le. mag. Matej Šetinc    
Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami Mateja Zorko Stopar    
Tutor za mednarodno sodelovanje in tutorji za tuje študente Danila Rijavec

Luka Radičević

Juš Javornik

Maja Milatovič

Svit Peterlin

luka.radicevic@outlook.com

jus.javornik@gmail.com

mmilatovic4@gmail.com

peterlin.svit@gmail.com

Tutor za informacijske vire Nataša Godec    
Tutor za študente športnike  pred. Jaroš Štekl    
Tutor za 2. stopnjo   Kristjan Kos  koskristjan96@gmail.com
Tutorka za 3. stopnjo   Natalija Rebrica  natalija.rebrica@gmail.com

Gradiva, svetovalna mesta, povezave:


Program

Tutor učitelj/-ica

Tutor študent/-ka

ŠTUDIJE POLITIKE IN DRŽAVE

izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič

Žan Bokan
Sebastjan Runovc

ANALITSKA SOCIOLOGIJA

doc. dr. Zdenka Šadl

Tim Berce
Katja Bušić

DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA
– UN in VSP

asist. Emil Polajnar

Tim Berce
Katja Bušić

EVROPSKE ŠTUDIJE
– DRUŽBOSLOVNI VIDIKI

doc. dr. Boštjan Udovič


Ana Cvetko
Ivana Simoniti

KOMUNIKOLOGIJA – MEDIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE ŠTUDIJE

doc. dr.Andreja Vezovnik

Ema Knez
Tina Rojec

KOMUNIKOLOGIJA – TRŽNO KOMUNICIRANJE
IN ODNOSI Z JAVNOSTMI

doc. dr. Tanja Kamin

Ema Knez
Tina Rojec

KULTUROLOGIJA

asist. dr. Mirt Komel

Klemen Lorber
Petra Kramberger

MEDNARODNI ODNOSI

asist. mag. Jure Požgan

Urban Špital
Nejc Hočevar

NOVINARSTVO

asist. dr. Igor Vobič

Enja Zagoršek
Vanja Gligorović

POLITOLOGIJA – ANALIZA POLITIK IN JAVNA UPRAVA

doc. dr. Irena Bačlija

Klemen Balanč
Klemen Mesarec

POLITOLOGIJA – OBRAMBOSLOVJE

doc. dr. Rok Zupančič

Melanija Mlakar
Matevž Kadak

SOCIOLOGIJA – KADROVSKI MENEDŽMENT

doc. dr. Branko Ilič

Alen Hliš
Tamara Frankovič

TUJI JEZIKI
- Katedra za tuje jezike

lekt. mag. Vida Zorko

 

ODKJG - tutor za informacijske vire

Nataša Godec

 

Služba za dodiplomski študij – vodja

Mateja Kapun Zajec

 

Služba za mednarodno sodelovanje
– tutor za tuje študente

Neli Dimc

Mojca Plešivčnik
Sara Gamberger
Maja Burja
Vesna Rehar

Služba dodiplomskega študija
– tutor za študente s posebnimi potrebami

Mateja Zorko Stopar

 

dodatni relevantni viri informacij

Odnosi z javnostmi na FDV

Nina Erjavec

študent prodekan
za študijske zadeve
Domen Kos