Tutorstvo

Kaj je tutorstvo?

Sistematično vodenje študentov skozi študij, pri čemer pa se ne osredotočamo strogo na njihov akademski razvoj ali na težave pri študiju, temveč tudi na njihov osebnostni razvoj.

Namen tutorstva na FDV:

 • Olajšati študentom vključevanje v akademsko okolje.
 • Usmerjanje študentov skozi študijski proces in svetovanje ob študijskih vprašanjih, ki se ob tem pojavljajo.
 • Seznanjanje študentov z načinom študija.
 • Obveščanje študentov o vseh zanje relevantnih spremembah pravil, vezanih na študijski proces.
 • Vzpostavljanje odnosov med sodelujočimi v izobraževalnem procesu.
 • Izboljševanje študijskih rezultatov.
 • Večja kakovost študija

Oblike tutorstva na FDV:

 • Študentsko in učiteljsko tutorstvo za študente vseh letnikov na vseh dodiplomskih in magistrskih študijskih programih na fakulteti, 
 • uvajalno tutorstvo – za študente 1. letnika vseh študijskih programov,
 • tutorstvo za tuje študente,
 • tutorstvo za študente s posebnimi potrebami,
 • tutorstvo za tuje jezike in 
 • tutorstvo za informacijske vire.
Študent/študentka FDV – ob študijskih problemih ali drugih težavah, ki vplivajo na študij, se lahko oglasiš svojemu tutorju-študentu ali tutorju-učitelju!
 
Odgovorni koordinator za tutorstvo: asist. dr. Jure Požgan.

 

Študijski program

Tutorji učitelji

Tutorji študenti

KONTAKT

Analitska sociologija

doc. dr. Matjaž Uršič

Brina Kren
Iva Martinčič

brina.krena@gmail.com
iva.martincic@gmail.com

Sociologija – UOČVZ

doc. dr. Branko Ilič

Jure Dretnik
Jan Sosič

dretnikj@gmail.com
jan.sosic@gmail.com

Družboslovna informatika (UNI in VŠ)

asist. mag. Emil Polajnar

Nina kolovič
vili smolič

nina.kolovic@gmail.com
vili.smolic@gmail.com

Evropske študije – družboslovni vidiki

doc. dr. Boštjan Udovič

Rok Medved
Tjaša Rupar

Rok1.medved@gmail.com
rupartjasa@gmail.com

Mednarodni odnosi

asist. dr. Jure Požgan

Lana Klemenčič
Laura Koudela

lana.klemenko@gmail.com
l.koudela0724@gmail.com

Politologija – študije demokracije in upravljanja

izr. prof. dr. Irena Bačlija Brajnik

Luka Klanšek
Urška Koritnik

luka.klansek@gmail.com
jaz.prva@gmail.com

Politologija – študije politike in države

izr. prof. dr. Andrej Lukšič

Tjaša Jerant
Tina Kučinič

tjasa.jerant@gmail.com
kucinic.tina@gmail.com

Politologija – obramboslovje

izr. prof. dr. Uroš Svete

Kristjan Kos
Maja Podboj

Koskristjan96@gmail.com
maja.podboj2@gmail.com

Komunikologija – medijske in komunikacijske študije

doc. dr. Andreja Vezovnik

Erina Rener Borovič
Lucija Meznarič

borovic.erina@gmail.com
lucija.meznaric@gmail.com

Komunikologija ­– tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

asist. Nataša Verk

Kristina Zidar
Aleja Repinc

Kristy.zidar@gmail.com
repinc.aleja@gmail.com

Novinarstvo

doc. dr. Tina Lengar Verovnik

Kaya Kamenarič
Maja Pavlin

kaya.kamenaric@gmail.com
pavlinmaja14@gmail.com

Kulturologija

asist. dr. Eva Vrtačič

Nastja Gavran
Jera Topolovec

nastja.gavran@gmail.com
topolovecjera@gmail.com

Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami Mateja Zorko Stopar    
Tutor za mednarodno sodelovanje Maša Kolenbrand    
Tutor za informacijske vire Nataša Godec    
Tutor za študente športnike  pred. Jaroš Štekl    

Tutorji za tuje študente

 

Maruša Turnšek
Mubina Vrtagić
Petra Komel Gentilini
Sara Merljak

marusha.turnsek@gmail.com
mubina.vrtagic@gmail.com
petra.komel1@gmail.com
sara.merljak@gmail.com

Gradiva, svetovalna mesta, povezave:


Program

Tutor učitelj/-ica

Tutor študent/-ka

ŠTUDIJE POLITIKE IN DRŽAVE

izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič

Žan Bokan
Sebastjan Runovc

ANALITSKA SOCIOLOGIJA

doc. dr. Zdenka Šadl

Tim Berce
Katja Bušić

DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA
– UN in VSP

asist. Emil Polajnar

Tim Berce
Katja Bušić

EVROPSKE ŠTUDIJE
– DRUŽBOSLOVNI VIDIKI

doc. dr. Boštjan Udovič


Ana Cvetko
Ivana Simoniti

KOMUNIKOLOGIJA – MEDIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE ŠTUDIJE

doc. dr.Andreja Vezovnik

Ema Knez
Tina Rojec

KOMUNIKOLOGIJA – TRŽNO KOMUNICIRANJE
IN ODNOSI Z JAVNOSTMI

doc. dr. Tanja Kamin

Ema Knez
Tina Rojec

KULTUROLOGIJA

asist. dr. Mirt Komel

Klemen Lorber
Petra Kramberger

MEDNARODNI ODNOSI

asist. mag. Jure Požgan

Urban Špital
Nejc Hočevar

NOVINARSTVO

asist. dr. Igor Vobič

Enja Zagoršek
Vanja Gligorović

POLITOLOGIJA – ANALIZA POLITIK IN JAVNA UPRAVA

doc. dr. Irena Bačlija

Klemen Balanč
Klemen Mesarec

POLITOLOGIJA – OBRAMBOSLOVJE

doc. dr. Rok Zupančič

Melanija Mlakar
Matevž Kadak

SOCIOLOGIJA – KADROVSKI MENEDŽMENT

doc. dr. Branko Ilič

Alen Hliš
Tamara Frankovič

TUJI JEZIKI
- Katedra za tuje jezike

lekt. mag. Vida Zorko

 

ODKJG - tutor za informacijske vire

Nataša Godec

 

Služba za dodiplomski študij – vodja

Mateja Kapun Zajec

 

Služba za mednarodno sodelovanje
– tutor za tuje študente

Neli Dimc

Mojca Plešivčnik
Sara Gamberger
Maja Burja
Vesna Rehar

Služba dodiplomskega študija
– tutor za študente s posebnimi potrebami

Mateja Zorko Stopar

 

dodatni relevantni viri informacij

Odnosi z javnostmi na FDV

Nina Erjavec

študent prodekan
za študijske zadeve
Domen Kos