Skoči do osrednje vsebine

Tutorstvo

Kaj je tutorstvo?

Sistematično vodenje študentov skozi študij, pri čemer pa se ne osredotočamo strogo na njihov akademski razvoj ali na težave pri študiju, temveč tudi na njihov osebnostni razvoj.

Namen tutorstva na FDV:

 • Olajšati študentom vključevanje v akademsko okolje.
 • Usmerjanje študentov skozi študijski proces in svetovanje ob študijskih vprašanjih, ki se ob tem pojavljajo.
 • Seznanjanje študentov z načinom študija.
 • Obveščanje študentov o vseh zanje relevantnih spremembah pravil, vezanih na študijski proces.
 • Vzpostavljanje odnosov med sodelujočimi v izobraževalnem procesu.
 • Izboljševanje študijskih rezultatov.
 • Večja kakovost študija

Oblike tutorstva na FDV:

 • Študentsko in učiteljsko tutorstvo za študente vseh letnikov na vseh dodiplomskih in magistrskih študijskih programih na fakulteti, 
 • uvajalno tutorstvo – za študente 1. letnika vseh študijskih programov,
 • tutorstvo za tuje študente,
 • tutorstvo za študente s posebnimi potrebami,
 • tutorstvo za tuje jezike in 
 • tutorstvo za informacijske vire.
Študent/študentka FDV – ob študijskih problemih ali drugih težavah, ki vplivajo na študij, se lahko oglasiš svojemu tutorju-študentu ali tutorju-učitelju!
 

Odgovorna koordinatorka za tutorstvo: izr. prof. dr. Irena Bačlija Brajnik

*Tutorka študentka oz. tutor študent lahko uveljavlja Tutorstvo v okviru obštudijske dejavnosti. Predmet šteje 3 KT in se ga vpiše kot odprti izbirni predmet. Več si lahko preberete v Protokolu za uveljavljanje obštudijske dejavnosti Tutorstvo.

Študijski program

Tutorji učitelji

*Tutorji študenti

KONTAKT

Analitska sociologija;

Sociologija

izr. prof. dr. Matjaž Uršič

Dana Pika Žigon

Tinkara Benček

pika.zigon@gmail.com

tinkarab95@gmail.com

Sociologija – UOČVZ;
Sociologija – kadrovski menedžment

asist. dr. Jasna Mikić Ljubi

Nika Klep Zupančič

Armin Salkić

nika.klep.zupancic@gmail.com

arminsalko45@gmail.com

 

Družboslovna informatika (UNI, VSŠ)

asist. dr. Emil Polajnar

Ema Brglez


ema.brglez@gmail.com

Evropske študije – družboslovni vidiki

asist. dr. Faris Kočan

Tine Dobnik

Tinedobnik13@gmail.com

Mednarodni odnosi

doc. dr. Jana Arbeiter

Max Davidović

Rok Dolenc

max.davidovic@gmail.com

photo.dolenc@gmail.com

Politologija – študije demokracije in upravljanja;
Politologija – javne politike in uprava

izr. prof. Irena Bačlija Brajnik

Zala Giosento Verovšek 

Lara Mayland

zala.giosento@gmail.com

mayland.lara@gmail.com                     

                      

Politologija – študije politike in države

izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič

Sara Rožman Atelšek

Vanessa Ibrahimović

sara.rozmana@gmail.com

vanessaibrahimovic01@gmail.com

Politologija – obramboslovje;

Obramboslovje

asist. Luka Zalokar

Ana Stražar

Laura Pukl

ana.strazar6@gmail.com

laurapukl24@gmail.com

Komunikologija – medijske in komunikacijske študije

izr. prof. dr. Mojca Pajnik 

Nuša Detiček

Lara Mlakar

nusa.deticek@gmail.com

lara.mlakar2@gmail.com

 

Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

asist. dr. Nataša Verk

Nina Košir
Eva Jakša

nina.kosir2@gmail.com 

evajaksa9@gmail.com

Novinarstvo

doc. dr. Tina Lengar Verovnik

Vid Babič

Sabina Brezner

vid.babic99@gmail.co

sabina.brezner2@gmail.com

Kulturologija;

Kulturologija - študije kultur in ustvarjalnosti

asist. Maruška Nardoni

Katja Recek

Urša Zlobec

katja.recek1@gmail.com

zlobec.ursa2000@gmail.com

 Tuji jeziki le. mag. Matej Šetinc  /  /
Tutor za študente s posebnimi potrebami Mateja Zorko Stopar  Katja Golobič  kgolobic@deloittece.com
Tutor za mednarodno sodelovanje in tutorji za tuje študente Danila Rijavec

Luka Radičević

Lenka Živanovič

Iva Meršnik
Ema Vaupotič

luka.radicevic@outlook.com

lenkaziv@gmail.com

iva.mersnik97@gmail.com

ema.vaupotic@gmail.com

Tutor za informacijske vire Nataša Godec  /  /
Tutor za študente športnike  pred. Jaroš Štekl  Saša Lazić  sasa.lazic14@gmail.com
Tutor za 3. stopnjo  / Natalija Rebrica  natalija.rebrica@gmail.com

Gradiva, svetovalna mesta, povezave: