Skoči do osrednje vsebine

Tutorstvo

Kaj je tutorstvo?

Sistematično vodenje študentov skozi študij, pri čemer pa se ne osredotočamo strogo na njihov akademski razvoj ali na težave pri študiju, temveč tudi na njihov osebnostni razvoj.

Namen tutorstva na FDV:

 • Olajšati študentom vključevanje v akademsko okolje.
 • Usmerjanje študentov skozi študijski proces in svetovanje ob študijskih vprašanjih, ki se ob tem pojavljajo.
 • Seznanjanje študentov z načinom študija.
 • Obveščanje študentov o vseh zanje relevantnih spremembah pravil, vezanih na študijski proces.
 • Vzpostavljanje odnosov med sodelujočimi v izobraževalnem procesu.
 • Izboljševanje študijskih rezultatov.
 • Večja kakovost študija

Oblike tutorstva na FDV:

 • Študentsko in učiteljsko tutorstvo za študente vseh letnikov na vseh dodiplomskih in magistrskih študijskih programih na fakulteti, 
 • uvajalno tutorstvo – za študente 1. letnika vseh študijskih programov,
 • tutorstvo za tuje študente,
 • tutorstvo za študente s posebnimi potrebami,
 • tutorstvo za tuje jezike in 
 • tutorstvo za informacijske vire.
Študent/študentka FDV – ob študijskih problemih ali drugih težavah, ki vplivajo na študij, se lahko oglasiš svojemu tutorju-študentu ali tutorju-učitelju!
 

Odgovorna koordinatorka za tutorstvo: izr. prof. dr. Irena Bačlija Brajnik

*Tutorka študentka oz. tutor študent lahko uveljavlja Tutorstvo v okviru obštudijske dejavnosti. Predmet šteje 3 KT in se ga vpiše kot odprti izbirni predmet. Več si lahko preberete v Protokolu za uveljavljanje obštudijske dejavnosti Tutorstvo.

Študijski program

Tutorji učitelji

*Tutorji študenti

KONTAKT

Analitska sociologija;

Sociologija

izr. prof. dr. Matjaž Uršič

Marko Cvjetićanin

Naja Markežič

mc96433@student.uni-lj.si

nm69860@student.uni-lj.si

Sociologija – UOČVZ;
Sociologija – kadrovski menedžment

doc. dr. Branko Bembič

Ivona Begović

Tjaša Tomše

ib25521@student.uni-lj.si

tt1033@student.uni-lj.si

 

Družboslovna informatika (UNI, VSŠ)

asist. dr. Emil Polajnar

Viktoria Krusharova

Inya Kaya Vidmajer

vk27745@student.uni-lj.si

iv23763@student.uni-lj.si

Evropske študije – družboslovni vidiki

doc. dr. Danijel Crnčec  / /

Mednarodni odnosi

doc. dr. Faris Kočan

Nika Lesjak

Mark Djurašević

nl1109@student.uni-lj.si

md15271@student.uni-lj.si

Politologija – študije demokracije in upravljanja;
Politologija – javne politike in uprava

izr. prof. Irena Bačlija Brajnik

Arber Ramadani

Milena Gligorova

ar0367@student.uni-lj.si

mg1705@student.uni-lj.si                     

                      

Politologija – študije politike in države

izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič

Srđan Veljančić

Lara Vozlič

sv9852@student.uni-lj.si

lv65699@student.uni-lj.si

Obramboslovje

asist. Teodora Tea Ristevska Skušek

Nina Jeretič

Kim Munda

nj87854@student.uni-lj.si

km72731@student.uni-lj.si

Komunikologija – medijske in komunikacijske študije

izr. prof. dr. Mojca Pajnik 

Nuša Detiček

Lavra Malavašič

nd70962@student.uni-lj.si

lm8814@student.uni-lj.si

 

Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

doc. dr. Urška Tuškej Lovšin

Kaja Horvat

Nika Zupančič

kh93622@student.uni-lj.si

nz03681@student.uni-lj.si

Novinarstvo

doc. dr. Tina Lengar Verovnik

Lea Marušič

Lana Furlan

lm9830@student.uni-lj.si

lf0623@student.uni-lj.si

Kulturologija;

Kulturologija - študije kultur in ustvarjalnosti

asist. Maruška Nardoni

Tristan Bevc

tb9801@student.uni-lj.si

 

 Tuji jeziki le. mag. Matej Šetinc  /  /
Tutor za študente s posebnimi potrebami Mateja Zorko Stopar / /
Tutor za mednarodno sodelovanje in tutorji za tuje študente Maša Kolenbrand

Natalija Tanić

Lenka Živanovič

Jan Vajgl

Max Davidović

nt79737@student.uni-lj.si

lz1252@student.uni-lj.si

jv5605@student.uni-lj.si

md7893@student.uni-lj.si 

Tutor za informacijske vire Nataša Godec  /  /
Tutor za študente športnike  pred. Jaroš Štekl  /  /
Tutor za 3. stopnjo  / /  /

Gradiva, svetovalna mesta, povezave: