Tutorstvo

Kaj je tutorstvo?

Sistematično vodenje študentov skozi študij, pri čemer pa se ne osredotočamo strogo na njihov akademski razvoj ali na težave pri študiju, temveč tudi na njihov osebnostni razvoj.

Namen tutorstva na FDV:

 • Olajšati študentom vključevanje v akademsko okolje.
 • Usmerjanje študentov skozi študijski proces in svetovanje ob študijskih vprašanjih, ki se ob tem pojavljajo.
 • Seznanjanje študentov z načinom študija.
 • Obveščanje študentov o vseh zanje relevantnih spremembah pravil, vezanih na študijski proces.
 • Vzpostavljanje odnosov med sodelujočimi v izobraževalnem procesu.
 • Izboljševanje študijskih rezultatov.
 • Večja kakovost študija

Oblike tutorstva na FDV:

 • Študentsko in učiteljsko tutorstvo za študente vseh letnikov na vseh dodiplomskih in magistrskih študijskih programih na fakulteti, 
 • uvajalno tutorstvo – za študente 1. letnika vseh študijskih programov,
 • tutorstvo za tuje študente,
 • tutorstvo za študente s posebnimi potrebami,
 • tutorstvo za tuje jezike in 
 • tutorstvo za informacijske vire.
Študent/študentka FDV – ob študijskih problemih ali drugih težavah, ki vplivajo na študij, se lahko oglasiš svojemu tutorju-študentu ali tutorju-učitelju!
 
Odgovorni koordinator za tutorstvo: izr. prof. dr. Tomaž Deželan

 

PROGRAM

TUTORJI UČITELJI

TUTORJI ŠTUDENTI

KONTAKT

Analitska sociologija

doc. dr. Matjaž Uršič

Anja Šeme

Mark Džamastagić

seme.anja@gmail.com

dzamastagic.mark@gmail.com

 

Družboslovna informatika UN in VŠ

Asist. Emil Polajnar

Nina Kolovič

Marja Pavlin

nina.kolovic@gmail.com

marja.pavlin@gmail.com

Evropske študije - družboslovni vidiki

Doc. dr. Boštjan Udovič

Faris Kočan

Klemen Peran

faris.kocan@gmail.com

klemen1peran@gmail.com

Komunikologija - medijske in komunikacijske študije

Doc. dr. Andreja Vezovnik

Erina Rener Borovič

Lucija Meznarič

borovic.erina@gmail.com

lucija.meznaric@gmail.com

Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Asist. Nataša Verk

Nika Grašič

Kristina Zidar

grasic.nika@gmail.com

kristy.zidar@gmail.com

Kulturologija

 

Doc. dr. Mirt Komel

Sebastian Pepelnak

Nastja Gavran

sebastian.pepelnak@gmail.com

nastja.gavran@gmail.com

Mednarodni odnosi

 

Asist. mag. Jure Požgan

Arbnore Avdylaj

Mubina Vrtagić

avdylaj.arbnore@gmail.com

mubina.vrtagic@gmail.com

Novinarstvo

Doc. dr. Tina Lengar Verovnik

Špela Bezjak

Janja Zdovc

bezjak.spela@gmail.com

janjazdovc7977@gmail.com

Politologija - obramboslovje

 

Doc. dr. Jelena Juvan

Peter Knific

Lana Beribak Šolar

knifpe@gmail.com

beribak.lana@gmail.com

Politologija – študije demokracije in upravljanja

izr. prof. dr. Damjan Lajh

Luka Klanšek

Urška Koritnik

luka.klansek@gmail.com

jaz.prva@gmail.com

Politologija - študije politike in države

 

Izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič

Tim Nemeček

Kristjan Runovc

tim.nemecek@gmail.com

kristjanrunovc@gmail.com

Sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov in znanja

Doc. dr. Branko Ilič

Jure Dretnik

Ana Kloar

dretnikj@gmail.com

anna.kloar@gmail.com

Tutorji za tuje študente

Sara Gamberger

Ajda Plevčak

Igor Aksentijević

Petra Hren

sara.gamberger@gmail.com

ajda.plevcak@gmail.com  

Iggyax@gmail.com

petra.hren91@gmail.com

Tutor za tuje jezike

le. mag. Matej Šetinc

 

 

Tutorka za študente s posebnimi potrebami

Mateja Zorko Stopar

 

 

Tutorka za informacijske vire

Nataša Godec

 

 

Gradiva, svetovalna mesta, povezave:

Program

Tutor učitelj/-ica

Tutor študent/-ka

ŠTUDIJE POLITIKE IN DRŽAVE

izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič

Žan Bokan
Sebastjan Runovc

ANALITSKA SOCIOLOGIJA

doc. dr. Zdenka Šadl

Tim Berce
Katja Bušić

DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA
– UN in VSP

asist. Emil Polajnar

Tim Berce
Katja Bušić

EVROPSKE ŠTUDIJE
– DRUŽBOSLOVNI VIDIKI

doc. dr. Boštjan Udovič


Ana Cvetko
Ivana Simoniti

KOMUNIKOLOGIJA – MEDIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE ŠTUDIJE

doc. dr.Andreja Vezovnik

Ema Knez
Tina Rojec

KOMUNIKOLOGIJA – TRŽNO KOMUNICIRANJE
IN ODNOSI Z JAVNOSTMI

doc. dr. Tanja Kamin

Ema Knez
Tina Rojec

KULTUROLOGIJA

asist. dr. Mirt Komel

Klemen Lorber
Petra Kramberger

MEDNARODNI ODNOSI

asist. mag. Jure Požgan

Urban Špital
Nejc Hočevar

NOVINARSTVO

asist. dr. Igor Vobič

Enja Zagoršek
Vanja Gligorović

POLITOLOGIJA – ANALIZA POLITIK IN JAVNA UPRAVA

doc. dr. Irena Bačlija

Klemen Balanč
Klemen Mesarec

POLITOLOGIJA – OBRAMBOSLOVJE

doc. dr. Rok Zupančič

Melanija Mlakar
Matevž Kadak

SOCIOLOGIJA – KADROVSKI MENEDŽMENT

doc. dr. Branko Ilič

Alen Hliš
Tamara Frankovič

TUJI JEZIKI
- Katedra za tuje jezike

lekt. mag. Vida Zorko

 

ODKJG - tutor za informacijske vire

Nataša Godec

 

Služba za dodiplomski študij – vodja

Mateja Kapun Zajec

 

Služba za mednarodno sodelovanje
– tutor za tuje študente

Neli Dimc

Mojca Plešivčnik
Sara Gamberger
Maja Burja
Vesna Rehar

Služba dodiplomskega študija
– tutor za študente s posebnimi potrebami

Mateja Zorko Stopar

 

dodatni relevantni viri informacij

Odnosi z javnostmi na FDV

Nina Erjavec

študent prodekan
za študijske zadeve
Domen Kos