Skoči do osrednje vsebine

prof. dr. Monika Kalin Golob

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • prof. dr. Monika Kalin Golob, visokošolska učiteljica
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-223
  Email: is.jl-inu.vdf@bolog-nilak.akinom
  Govorilne in uradne ure:
  Torki od 10.30 do 12.00


  Prostor:
  AP 22
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Jezik in stil tržnega komuniciranja ter odnosov z javnostmi
  Novinarski jezik in stil

  Podiplomski študij
  Stilistika multimedijskega novinarstva

  Doktorski študij
  Novinarski diskurz in digitalni medij
  Ekspertna področja:

  Jezik in stil medijskih besedil ter oglaševanja, medijska lingvistika
  Strokovno-znanstveno in poslovno-uradovalno sporočanje
  Jezikovna kultura, jezikovno načrtovanje, jezikovna politika, jezik visokega šolstva in znanosti
 • Dr. Monika Kalin Golob je redna profesorica za področje slovenskega jezika. Od 1992. je zaposlena na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer je nosilka predmetov Novinarski jezik in stil, Jezik tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi, Spol, jezik, moč ter Stilistika multimedijskega novinarstva.
         Diplomirala
  je leta 1992 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in pridobila strokovna naziva profesorica slovenskega jezika in književnosti ter univerzitetna diplomirana literarna komparativistka. Istega leta se je vpisala na podiplomski študij na Filozofski fakulteti, smer Slovenski knjižni jezik s stilistiko. Raziskovala je vprašanja jezikovne kulture kot teorije in prakse. Od 1. 10. do 31. 12. 1993 ji je bilo odobreno podiplomsko študijsko izpopolnjevanje na Filozofski fakulteti Karlove univerze v Pragi. Magistrski študij je končala junija 1995 z uspešnim zagovorom magistrskega dela Jezikovna kultura in jezikovni kotički (mentor prof. dr. Jože Toporišič, somentor prof. dr. Tomo Korošec). Doktorirala je 20. novembra 1998 z delom Jezikovno-stilni razvoj v slovenskih poročevalnih besedilih do začetka 20. stoletja (mentor red. prof. dr. Tomo Korošec).
         Na povabilo bavarske vlade je bila od februarja do avgusta 2000 kot štipendistka na podoktorskem izpopolnjevanju in raziskovalnem delu na Univerzi Ludwig Maximilian v Münchnu. Leta 2007 je kot gostujoča profesorica predavala v Lizboni (Portugalska) in Zagrebu, leta 2008 pa na Filozofski fakulteti v Pragi (Karlova univerza) in zagrebški filozofski fakulteti. Kot gostujoča profesorica sodeluje tudi z Univerzo v Trstu na podiplomskem študiju.
         Sodelovala je v številnih raziskovalnih projektih v okviru Filozofske fakultete in Fakultete za družbene vede. Njena temeljna raziskovalna področja so stilistika (predvsem medijskih in oglaševalskih besedil), jezikovna kultura in jezikovno načrtovanje. S teh področij je objavila tri znanstvene monografije, več kot 70 znanstvenih člankov in delov monografij, številne strokovne prispevke, dva učbenika, delovni zvezek in tri strokovne monografije. 
         Med letoma 2005 in 2011 ter 2015 in 2017 je bila prodekanja za študijsko področje, med 2011 in 2015 predstojnica Oddelka za komunikologijo. Od leta 2008 vodi raziskovalni Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje (Inštitut za družbene vede FDV), od 2012 do 2015 je bila predsednica koordinacije Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (http://www.cjvt.si/) in Konzorcija za jezikovne vire in tehnologije. 
          Leta 2016 in 2017 je bila članica sveta Nacionalne agencije za visoko šolstvo. Od oktobra 2017 do oktobra 2021 je bila dekanja Fakultete za družbene vede.