Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

  • Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

UL: Odličen dosežek

17. november 2018 | Obvestila

Slovarji prihodnosti

16. avgust 2018 | Obvestila

CJVT: Slovar sopomenk

26. junij 2018 | Obvestila

O centru

Center je bil ustanovljen leta 2006, da bi združil raziskovalce različnih ved ob dveh glavnih raziskovalnih temah: 1. terminološko proučevanje družboslovnih strok, ved in dejavnosti  ter 2. raziskovanje publicističnih besedil, predvsem oglaševalskih in medijskih. Danes se njegovi člani in članice raziskovalno odzivajo na različna vprašanja s področja sodobnega slovenskega jezika (jezikovna politika, stilistika medijskih besedil in oglaševanja, normativistika in standardizacija, govorni novinarski diskurz, terminologija, leksikologija, korpusno jezikoslovje, jezikovni viri in tehnologije), novinarskih študij (novinarski žanri, medijska regulacija in poslovanje, javni radiotelevizijski sistemi, odnosi politika - mediji - novinarstvo - družba) ter komunikologije (medijske in kulturne študije, antropologija medijev, popularna kultura in vsakdanje življenje). Raziskovalci in raziskovalke centra so polno vpeti v pedagoški proces Fakultete za družbene vede ter gostujejo kot predavatelji oz. predavateljice ali kot svetovalci oz. svetovalke na številna povabila iz gospodarskih družb, z ministrstev in iz različnih združenj.

Mlada raziskovalka Anamarija Šiša

Nosilec projekta: Anamarija Šiša | Trajanje projekta: 1. oktober 2018 - 30. september 2022

TP Mobilne aplikacije, Ministrstvo za kulturo RS

Nosilec projekta: doc.dr. Nataša Logar | Trajanje projekta: 1. februar 2018 - 30. november 2019

Kolokacije kot temelj jezikovnega opisa: semantični in časovni vidiki

Nosilec projekta: doc.dr. Nataša Logar | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020

Spolna diferenciacija v medijski industriji

Nosilec projekta: prof.dr. Breda Luthar | Trajanje projekta: 1. januar 2016 - 31. december 2018

EU/COST-CA15130: SAREP - Study Abroad Research in European Perspective

Nosilec projekta: prof.dr. Monika Kalin Golob | Trajanje projekta: 1. april 2016 - 30. april 2020

EU/LLP/Erasmus: CDCS - Curriculum Development – Communication Studies

Nosilec projekta: prof.dr. Breda Luthar | Trajanje projekta: 1. oktober 2008 - 30. september 2010

EU/European Social Fund: SSJ - Sporazumevanje v slovenskem jeziku

Nosilec projekta: prof.dr. Monika Kalin Golob | Trajanje projekta: 1. januar 2008 - 31. januar 2013