Skoči do osrednje vsebine

izr. prof. dr. Irena Bačlija Brajnik

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • izr. prof. dr. Irena Bačlija Brajnik, visokošolska učiteljica
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-174
  Email: is.jl-inu.vdf@kinjarb-ajilcab.aneri
  Govorilne in uradne ure:

  Govorilne ure so ob sredah od 10. do 12. ure, prosim, da se predhodno naročite po e-pošti, da se izognemo nepotrebni gneči.
  Tutorske ure so po predhodnem dogovoru kadarkoli.

    
    

   


  Prostor:
  DS 21
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Evropski upravni prostor
  Tutorstvo
  Upravni procesi

  Podiplomski študij
  Menedžment v javni upravi
  Ekspertna področja:

  Javna uprava

  Lokalna samouprava

  Lokalno upravljanje

  Lokalno vladovanje

  Urbani menedžment

 •  

  Osebni podatki

   

  Ime

   

  Irena BAČLIJA BRAJNIK

  Naslov

   

  Šujica 48b, 1356 Dobrova

  Telefon

   

  01/5805171   gsm 051/312716

  Fax

   

  01/5805101

  e-mail

   

  irena.baclija-brajnik@fdv.uni-lj.si

   

  Državljanstvo

   

  Slovensko

   

  Datum rojstva

   

  10.09.1979

   

  Delovne izkušnje

           

  Datumi (od – do)

   

  Od novembra 2006 dalje

  Naziv in naslov delodajalca

   

  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

  Tip sektorja

   

  Raziskovalno in pedagoško delo

  Delovno mesto

   

  Visokošolska učiteljica in raziskovalka

  Glavne aktivnosti in odgovornosti

   

  Leta 2016 izvoljena v habilitacijski naziv izredne profesorice (UL).

  Raziskovanje na področju politologije, javne uprave ter ožje: lokalne samouprave, urbanega menedžmenta, lokalnega upravljanja, sub-lokalnih entitet in varstva manjšin.

  Pedagoško delo

  1. stopnja

  Fakulteta za družbene vede

  2008-2013 Lokalna samouprava (seminar, vaje)

  2006-2010 Primerjalni federalizem in regionalizem (vaje)

  2007-2014 Politika birokracije (seminar, vaje)

  2007-2014 Upravni personal (seminar, vaje)

  2008-2012 Teorije vodenja (vaje)

  2012-2013 Uvod v javno upravo

  2008-         Politologija prava (predavanja, seminar, vaje)

  2013 -         Politika človekovih pravic (predavanja, seminar)

  2014-2015 Metodologija in problemi analize kulturnih politik (predavanja, seminar)

  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

  2009-2014 Pravo in zakonodaja (predavanja, vaje)

  2011-2012 Uvod v javno upravo (vaje)

  2011-2012 Zakonodaja upravljanja nepremičnin (vaje)

  2. stopnja

  Fakulteta za družbene vede

  2010-2012 Lokalno upravljanje (predavanja, seminar)

  2011-2012 Upravna kultura (predavanja, seminar)

  2012-2015 Upravni in politični menedžment (predavanja, seminar)

  Skupni magistrski program »Comparative Local Development« (Erasmus Mundus)

  2007-   v sklopu modula “Legal Aspects of Local Development” (vaje, predavanja)

  2015 -     Organizations and Institutions, Comenius Univerza v Bratislavi (predavanja, seminar)

  Strokovno delo      

  Sodelovanje v komisijah in odborih na fakulteti in univerzi

  Učitelj tutor za program Politologija-Analiza politik in javna uprava (2007-2012)

  Disciplinska komisija I. stopnje FDV (podpredsednica) (2014-2015)

  Disciplinska komisija I. stopnje FDV (predsednica) (2015-2017)

  Komisija za kakovost FDV  (2018-2019)

  Komisija za pritožbe študentov UL (2018-  )

  Skupni magistrski program »Comparative Local Development« (FDV konzorcijski partner) (skrbnica) (2014-2015)

  Priprava poletnih šol, seminarjev in delavnic

  Mednarodna delavnica »Urban management for an urban future«, FDV UL, 15. 10. -16. 10. 2010 (financirala Asia-Europe Foundation) (soorganizator)

  Seminar »Local governance: Improving local democracy in Slovenia”, FDV UL, 15. 11. 2013 (financiral Friedich Ebert Stiftung) (organizator)

   

   

  IZOBRAZBA

   

  Datumi (od – do)

   

  november 2007 – marec 2010

  • Izobraževalna institucija

   

  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

  • Pridobljen naziv

   

  Doktor znanosti

   

  Datumi (od – do)

   

  november 2004 – maj 2006

  • Izobraževalna institucija

   

  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

  • Pridobljen naziv

   

  Zaključen program znanstvenega magisterija (smer politologija – javna uprava) brez naziva – odobren neposredni prehod na doktorski študij

   

   

   

  Datumi (od – do)

   

  november 1998 – junij 2004

  • Izobraževalna institucija

   

  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

  • Pridobljen naziv

   

  Univerzitetni diplomiran politolog

   

  USPOSABLJANJA

  IN IZKUŠNJE

   

  materni jezik

   

  Slovenski

   

  Ostali jeziki

   

   

   

  angleški

  Branje

   

  Odlično

  Pisanje

   

  Odlično

  Pogovorno

   

  Odlično

   

   

   

  nemški

  Branje

   

  Osnovno

  Pisanje

   

  Osnovno

  Pogovorno

   

  Osnovno

   

   

   

  srbo-hrvaški

  Branje

   

  Odlično

  Pisanje

   

  Dobro

  Pogovorno

   

  dobro

   

  tehnične veščine in znanja

   

  Računalništvo:

  Okolje Windows, MS Office (Word, Excel), SPSS (specialni statistični program).

   

   

  Organizacijske veščine

  in znanja

   

   

  ·         Od leta 2007 do 2009 članica sekretariata Slovenskega politološkega društva; od leta 2009 do 2011 generalna sekretarka Slovenskega politološkega društva.

  ·         Sodelovanje z gostujočim profesorjem dr. Kenneth Ka-lok Chan-om (Baptistična Univerza Hong Kong), na projektu Volilni sistem v Sloveniji in volitve v Evropski parlament (2004 – 2005). Sodelovanje z gostujočim profesorjem dr. Lars Johannsen-om (University of Aarhus) na projektu Strankarski sistem in politične institucije v Sloveniji (2006 – 2007). Sodelovanje z dr. Radoslavom Zubekom (London School of Economics) na projektu Zakonodajni procesi v Evropi (2008-2009).

  ·         Sodelovanje na ciljnih raziskovalnih projektih: Razvoj patriotizma med mladimi (nosilka projekta dr. Milena Valenčič Zuljan, trajanje od 2007 do 2009); Varnostna kultura in ravnanje s tajnimi podatki v MORS in SV (nosilec projekta dr. Marjan Brezovšek, trajanje od 2007 do 2009); Domovinska in patriotska vzgoja v RS (nosilec projekta dr. Miro Haček, trajanje od 2006 do 2007); Organizacijska in varnostna kultura v Ministrstvu za obrambo in slovenski vojski (nosilec projekta dr. Marjan Brezovšek, trajanje od 2006 do 2007); Reševanje romske problematike v Sloveniji s poudarkom na socialni inkluzivnosti Romov v šolski sistem (nosilec projekta dr. Marjan Brezovšek, trajanje od 2006 do 2008); Državljanska in domovinska vzgoja v slovenskem šolstvu (nosilec projekta dr. Miro Haček, trajanje od 2006 do 2008); Upravljalska sposobnost in koalicijsko povezovanje v slovenskih občinah (nosilec projekta dr. Bogomil Ferfila, trajanje od 2006 do 2008); Procesi regionalizacije in nadaljnji razvoj slovenskega šolskega sistema (nosilec projekta dr. Miro Haček, trajanje od 2008 do 2010); Koalicijsko povezovanje ter odnosi med izvršilno in zakonodajno oblastjo v občini (nosilec projekta dr. Bogomil Ferfila, trajanje od 2008 do 2010).

  ·         od leta 2011 do 2013 zunanja raziskovalka na Fakulteti za arhitekturo pri projektu ATRIUM sofinanciranim s strani Evropske unije (konzorcijski vodja Municipality of Forli, Italija);

  ·         od leta 2011 do 2013 koordinatorica ESS projekta »Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II« na Fakulteti za družbene vede (kot konzorcijski partner); zadolžena za celotno strokovno in administrativno koordinacijo dela (poročanje nadzornikom, delitev dela v raziskovalni skupini, izdelava sprotnih in končnega poročila, finančnih poročil in finančnih načrtov);

  ·         leta 2012 raziskovalka pri projektu »Administrative capacity of Slovenian municipal administrations«, sofinanciranega s strani Friedich Ebert Stiftung;

  ·         leta 2015 raziskovalka pri mednarodnem projektu "Self-rule Index of Local Authorities 1990-2014", financiranega s strani Evropske komisije;

  ·         Članica programske skupine »Slovenija in njeni akterji v mednarodnih odnosih in evropskih integracijah« (2014-   ).

   

  Organizacijske veščine

  in znanja

   

   

  ·         leta 2013 vodja projekta »Local governance: Improving local democracy in Slovenia” sofinanciranega s strani Friedich Ebert Stiftung;

  ·         od 2013 članica COST akcije »Local Public Sector Reforms: An International Comparison«, ketere cilj je zbrati podatke o reformi lokalne samouprave v vseh državah EU in izgradnja meta-podatkovne baze;  

  ·         od 2013-2015 članica Akademskega odbora in predstavnica Univerze v Ljubljani pri Erasmus Mundus Joint European Master in Comparative Local Development - CoDe, zadolžena za sooblikovanje vsebine in izvedbo skupnega magistrskega programa;

  ·         od leta 2009 do 2011 pomočnica urednika revije Journal of Comparative Politics;

  ·         od leta 2011-2013 članica uredniškega odbora revije Journal of Comparative Politics;

  ·         od leta 2012 dalje aktivna članica organizacije EURA (European urban research association);

  ·         leta 2005 dobila štipendijo Evropske Komisije za poletno šolo Urban governance na Švedskem;

  ·         od 2013-2014 zunanja sodelavka raziskovalne skupine DATA (podjetje je dobitnik nagrade European Enterprise Award in European Business Award), zadolžena za izvedbo študije o administrativnih ovirah s poudarkom na aplikativnosti rezultatov analize v okviru projekta »DATA – raziskave in razvoj podjetniških podpornih storitev »VSE NA ENEM MESTU«

  ·         od 2011 dalje zunanja izvedenka za bonitetno hišo Moody's (poročanje o politični stabilnosti v Republiki Sloveniji).

  ·         leta 2010 organizatorica mednarodne delavnice Urban management for an Urban future, financirana s strani ASEF (Asia-Europe Foundation), katere se je udeležilo več kot 10 akademikov iz EU in Azije;

  ·         aktivno sodelovala na več kot 20 domačih in tujih konferencah (med drugim »13th NISPAcee Annual Conference«, 2005 Moskva; School of Political Science and International Studies, University of Queensland, 2008 Brisbane in »27th International Congress of Administrative Sciences« 2007 Abu Dhabi);

  ·         avtorica treh monografij (Vladovanje in menedžment: evropeizacija slovenske javne uprave. 2015. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana; Urbani menedžment: koncept, dimenzije in orodja. 2010. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana; Urban management: reconceptualisation of a lost paradigm. 2013. The Edwin Mellen Press, Lewiston, NY); soavtorica petih monografij (predvsem s področja javne uprave, lokalne samouprave in lokalnega upravljanja); (so)avtorica 21 znanstvenih člankov, od tega 7 vključenih v SSCI bazo in ima 5 citatov v Scopus in 1 v WoS.

   

  izbrane publikacije

   

  Bačlija, Irena. 2015. Vladovanje in menedžment: evropeizacija slovenske javne uprave. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. 

  Bačlija, Irena. 2013. A Reconceptualisation of Urban Management: The Administration of Cities, Their Services, and Their Growth. The Edwin Mellen Press, Lewiston, NY.

  Prebilič, Vladimir, Bačlija, Irena. 2013. Dynamics of administrative capacity in Slovenian municipal administrations. Lex localis, 11 (3): 545-564.

  Bačlija, Irena 2013. A city hall for the competitive city : urban management and urban governance in Slovenia. V: Seixas, João (ur.), Albet, Abel (ur.). Urban governance in Southern Europe, (Urban and regional planning and development series). Farnham; Burlington (VT): Ashgate, str. 189-207.

  Bačlija, Irena. 2013. Reconceptualisation of urban management : evidence from EU cities. Theor. Empirical Res. Urban Manag. 8 (1): 30-50,  http://um.ase.ro/no81/2.pdf.  

  Bačlija, Irena. 2012. Measuring new public management at the local level : experiences from EU cities. Transylvanian review of administrative sciences, št. 37 E, str. 23-37, http://rtsa.ro/en/files/TRAS-37E-2012-2BA&_268;LIJA.pdf.

  Haček, Miro, Bačlija, Irena. 2012. Upravljanje človeških virov v upravi. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana.

  Bačlija, Irena, Haček, Miro. 2012. Minority political participation at the local level : the Roma. The international journal on minority and group, let. 19, št. 1, str. 53-68.

  Bačlija, Irena. 2011. Lokalno upravljanje in novi javni menedžment. Uprava, 9 (4): 97–115.

  Bačlija, Irena. 2011. Urbani menedžment v evropskem kontekstu/ Urban management in a European context. Urbani izziv, 22 (2): 64-74, 137-146.

  Bačlija, Irena. 2010. Urbani menedžment: koncept, dimenzije in orodja. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana.

  Brezovšek, Marjan in Irena Bačlija. 2010. Sodobna upravna misel. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana.

  Bačlija, Irena. 2009. "Positive discrimination" policies for inclusion of Europe's largest minority: examples of educational policies for the Roma minority in Europe. Politička misao, 45 (5): 175–189.

   

   

   

   

   

           

   

  izbrane publikacije

   

  Haček, Miro, Marjan Brezovšek in Irena Bačlija. 2008. Upravljavska sposobnost in koalicijsko povezovanje v slovenskih občinah. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana.

  Bačlija, Irena. 2008. Romski pomočniki v slovenskem osnovnošolskem sistemu : prednosti in pomanjkljivosti izredne učne pomoči romskim učencem. Šolsko polje, 19 (5/6): 121–142.Bačlija, Irena in Marjan Brezovšek. 2008. Organizational culture and public administration - the quality of customer operations in administrative units in Slovenia. Politics in Central Europe, 4 (1): 5–23.

  Haček, Miro in Irena Bačlija. 2007. Sodobni uslužbenski sistemi. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana.

  Bačlija, Irena in Haček Miro. 2007. Limited opportunities for political participation: a case-study of Roma local councillors in Slovenia. Romani studies, 17 (2): 155–179.

  Bačlija, Irena, Miro Haček in Marjan Brezovsek. 2008. Positive discrimination of the Roma minority. Ethnicities, SAGE Publications, 8 (2): 227–250.

  Bačlija, Irena. 2007. Analiza nastajanja novih občin in prvih lokalnih volitev v teh občinah. Lex Localis, 5 (1): 47–64.

  Bačlija, Irena in Lars Johannsen. 2007. Komu zaupamo?. Teorija in praksa, 44 (1/2): 332-335.

  Bačlija, Irena in Marjan Brezovšek. 2006. City quarter communities - a new quality in Slovenian local democracy? v: Rosenbaum, Allan in Juraj Nemec (ur.): Democratic governance for the XXI century. Bratislava.

  Bačlija, Irena in Marjan Brezovšek. 2006. Katalog kompetenc in regije v Evropski uniji. Teorija in Praksa, 43 (3/4): 406–426.

  Bačlija, Irena in Miro Haček. 2004. Četrtne skupnosti kot nova kvaliteta v politični participaciji? Primer Mestne občine Ljubljana. Lex Localis, 3 (2): 69–87.

  Bačlija, Irena in Kenneth Ka-look Chan. 2004. First time in the European parliament Elections: Central and Eastern Europe in the 2004 European Parliament Elections. Družboslovne razprave, XX (46/47): 109–133.

   

   

   

   

   

 • Bačlija, Irena. 2013. A Reconceptualisation of Urban Management: The Administration of Cities, Their Services, and Their Growth. The Edwin Mellen Press, Lewiston, NY - v tisku.

  Bačlija, Irena. 2013. Rushing into gender quotas?: education and political participation of women in USA and Slovenia. Journal of comparative politics. 6 (2):  51-62, http://www.jofcp.org/assets/jcp/JCP-July-2013.pdf.

  Prebilič, Vladimir, Bačlija, Irena. 2013. Dynamics of administrative capacity in Slovenian municipal administrations. Lex localis, 11 (3): 545-564.

  Bačlija, Irena. 2013. Reconceptualisation of urban management : evidence from EU cities. Theor. Empirical Res. Urban Manag. 8 (1): 30-50,  http://um.ase.ro/no81/2.pdf.  

  Bačlija, Irena. 2012. Measuring new public management at the local level : experiences from EU cities. Transylvanian review of administrative sciences, št. 37 E, str. 23-37, http://rtsa.ro/en/files/TRAS-37E-2012-2BA&_268;LIJA.pdf.

  Haček, Miro, Bačlija, Irena. 2012. Upravljanje človeških virov v upravi. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana.

  Bačlija, Irena, Haček, Miro. 2012. Minority political participation at the local level : the Roma. The international journal on minority and group, let. 19, št. 1, str. 53-68.

  Bačlija, Irena. 2011. Lokalno upravljanje in novi javni menedžment. Uprava, 9 (4): 97–115.

  Bačlija, Irena. 2011. Urbani menedžment v evropskem kontekstu/ Urban management in a European context. Urbani izziv, 22 (2): 64-74, 137-146.

  Bačlija, Irena. 2010. Urbani menedžment: koncept, dimenzije in orodja.  Fakulteta za družbene vede, Ljubljana.

  Brezovšek, Marjan in Irena Bačlija. 2010. Sodobna upravna misel.  Fakulteta za družbene vede, Ljubljana.

  Bačlija, Irena. 2009. "Positive discrimination" policies for inclusion of Europe's largest minority: examples of educational policies for the Roma minority in Europe. Politička misao, 45 (5): 175–189.  Haček, Miro, Marjan Brezovšek in Irena Bačlija. 2008. Upravljavska sposobnost in koalicijsko povezovanje v slovenskih občinah.  Fakulteta za družbene vede, Ljubljana.

  Bačlija, Irena. 2008. Romski pomočniki v slovenskem osnovnošolskem sistemu : prednosti in  pomanjkljivosti izredne učne pomoči romskim učencem. Šolsko polje, 19 (5/6): 121–142.
  Bačlija, Irena in Marjan Brezovšek. 2008. Organizational culture and public administration - the quality of customer operations in administrative units in Slovenia. Politics in Central Europe, 4 (1): 5–23.

  Haček, Miro in Irena Bačlija. 2007. Sodobni uslužbenski sistemi.  Fakulteta za družbene vede, Ljubljana.

  Bačlija, Irena in Haček Miro. 2007. Limited opportunities for political participation: a case-study of Roma local councillors in Slovenia. Romani studies, 17 (2): 155–179.

  Bačlija, Irena, Miro Haček in Marjan Brezovsek. 2008. Positive discrimination of the Roma minority. Ethnicities, SAGE Publications, 8 (2): 227–250.

  Bačlija, Irena. 2007. Analiza nastajanja novih občin in prvih lokalnih volitev v teh občinah. Lex Localis, 5 (1): 47–64.

  Bačlija, Irena in Lars Johannsen. 2007. Komu zaupamo?. Teorija in praksa, 44 (1/2): 332-335.

  Bačlija, Irena in Marjan Brezovšek. 2006. City quarter communities - a new quality in Slovenian local democracy? v: Rosenbaum, Allan in Juraj Nemec (ur.): Democratic governance for the XXI century. Bratislava.

  Bačlija, Irena in Marjan Brezovšek. 2006. Katalog kompetenc in regije v Evropski uniji. Teorija in Praksa, 43 (3/4): 406–426.

  Bačlija, Irena in Miro Haček. 2004. Četrtne skupnosti kot nova kvaliteta v politični participaciji? Primer Mestne občine Ljubljana. Lex Localis, 3 (2): 69–87.

  Bačlija, Irena in Kenneth Ka-look Chan. 2004. First time in the European parliament Elections: Central and Eastern Europe in the 2004 European Parliament Elections. Družboslovne razprave, XX (46/47): 109–133.

     Osebna bibliografija