Skoči do osrednje vsebine

Priznanje za najboljši doktorat na Fakulteti za družbene vede

Priznanje lahko prejme avtor/-ica doktorata, ki ga predlaga komisija za izbor najboljšega doktorata. Za dobitnika/-co priznanja lahko kandidirajo vsa dela oz. avtorji in avtorice, ki so uspešno zagovarjali/-e doktorske disertacije v preteklem letu in so jih komisije za zagovor predlagale za priznanje. Komisija za izbor upošteva kriterije kakovosti doktorske disertacije:

  • jasnost opredelitve raziskovalnega problema, strukture disertacije in metodološkega pristopa,
  • znanstvena odličnost in relevantnost,
  • izvirnost teze disertacije ter njen prispevek k razvoju znanstvenega področja,
  • stilistična in jezikovna neoporečnost,
  • samostojnost, prodornost, izvirnost, ustvarjalnost in odmevnost disertacije.

Med kriteriji največ odtehta izvirni prispevek doktorske disertacije k razvoju znanstvenega področja.

Priznanje se podeli enkrat letno na Častnem shodu FDV.