Skoči do osrednje vsebine

Katedra za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov

  • Katedra za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov

    Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v izobraževanju, raziskovanju in razvoju stroke kadrovskega in socialnega menedžmenta.

Katedra je bila ustanovljena v študijskem letu 1972/73 na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo. V procesu transformacije FSPN v Fakulteto za družbene vede je postala sestavni del Oddelka za sociologijo.

V 40tih letih svojega uspešnega delovanja je katedra zagotavljala študentom širok nabor splošnih družboslovnih in menedžersko specifičnih znanj.  S tem je prispevala in prispeva k oblikovanju kompetentnih strokovnjakov za analitično, vodstveno in svetovalno delo na kadrovskem in socialnem področju, v profitnih in neprofitnih organizacijah. Posebno skrb posveča katedra tudi temu, da njeni diplomanti , na svoji karierni poti delujejo tako strokovno kot tudi etično in socialno pravično.

Ob delu na znanstvenem in pedagoškem področju člani katedre aktivno usmerjamo svoje znanje tudi v praktične projekte in tako prispevamo k razvoju stroke kadrovskega in socialnega menedženta v slovenskem prostoru.

Pri založbi Routledge izšla nova knjiga v soavtorstvu prof. dr. Dane Mesner Andolšek

V knjigi "Ethical Decision-Making in Management" avtorji in avtorice raziskujejo etično odločanje in analizirajo moralni pragmatizem kot osnovo za spopadanje z etičnimi dilemami.

30. junij 2023 | Obvestilo

Navodila za zagotavljanje kakovosti v pedagoškem procesu na programih katedre

Navodila za zagotavljanje kakovosti v pedagoškem procesu na Katedri za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov

29. september 2014 | Obvestilo