Skoči do osrednje vsebine

prof. dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • prof. dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela, visokošolska učiteljica
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-220
  Email: is.jl-inu.vdf@alecrm-oujnak.ardnaskela
  Govorilne in uradne ure:  Govorilne ure so ob sredah, 14.00-15:30 

    
  1. sreda v mesecu 15:30 -16.30 (po predhodni najavi) 

  V sredo, 16. 6 so  govorilne ure prestavljene na 11.00 uro.

  Povezava za govorilne ure preko Zooma:.

  https://uni-lj-si.zoom.us/j/96083211080?pwd=WlVyUWlYVWxOY28zUDdEdkMxcDhEUT09 

  Meeting ID: 960 8321 1080
  Passcode: 557976


  Student hours are on Wednesdays from 2 PMto 3 PM in room AP 21 (or at zoom meeting) and on the first Wednesday in month latter in afternoon by appointment. 

  On Wednesday, 16.6. students hours start at 11 AM.


  prof. Kanjuo Mrčela


  Prostor:
  AP 21
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Sociologija dela

  Podiplomski študij
  Ekonomika dela
  Ekonomska sociologija
  Spol, delo in organizacije
  Ekspertna področja:

 • Aleksandra Kanjuo Mrčela, redna profesorica
   

  Poučuje na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju (Ekonomska sociologija, Sociologija dela, Teorije družbe, Spol, delo in organizacije, Ekonomska in organizacijska demokracija).

  Je vodja Centra za preučevanje organizacij in človeških virov (FDV, UL). Njena pedagoška, raziskovalna in svetovalna dejavnost je na področju industrijskih odnosov, spola in ekonomije, lastniških in poprivatizacijskih sprememb v slovenski ekonomiji, ekonomske demokracije. Sodelovala je v številnih slovenskih in mednarodnih raziskovalnih projektih in mrežah, vključno s: COST A13, Spreminjanje trgov dela, socialne politike in državljanstva– skupina za spol, Študija neenakosti spolov na ravni podjetij v nekdanjih socialističnih državah Evrope, Spol, delo in Zaposlovanje v 10 državah kandidatkah srednje in vzhodne Evrope (Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, Srednjeevropska univerza in Univerza Yale, ZDA); Mladim materam/družinam prijazna zaposlitev, (Evropski socialni sklad – Projekt Iniciativa Equal); Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja: vloga javnega zavoda za zaposlovanje (sofinancira Evropska komisija); Mreža odličnosti RECWOWE -Uporaba Senovih zmogljivosti in agencijskega okvira za spol, delo in socialno stanje; Primerjalna mreža organizacijskih neenakosti (COIN). EQPOWEREC – Enakost spolov pri razdelitvi ekonomske moči: razumevanje in preseganje ovir enakosti spolov pri odločanju v gospodarstvu;(MP/NFM) PRECARIOUS – Zmanjšanje prekarnega dela v Evropi s socialnim dialogom (program EU/EaSI); Socialni dialog v času gospodarske krize: vpliv reform odnosov med delodajalci in delodajalci na kolektivna pogajanja v proizvodnem sektorju (program EU/EaSI):

   V letih 1999 do 2001 je delovala kot gostujoča raziskovalka na London School of Economics and Political Sciences (na oddelku za industrijske odnose). Od leta 2003 je koordinatorka nacionalnega centra za Eurofound (Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer) na CPOČV, FDV. Od leta 2004 je članica Mreže strokovnjakov s področja zaposlovanja, socialne vključenosti in vprašanj enakosti spolov (Evropska komisija). Od 2007 do 2011 je bila prodekanja na Fakulteti za družbene vede UL. Od 2008 do 2012 je bila članica uredniškega odbora Gender , Rovné příležitosti, Výzkum. (Inštitut za sociologijo, Akademija znanosti Češke republike); od 2011 je izredna urednica, od 2015 pa urednica Social Politics: International Studies in Gender, State and Society; Oxford University Press, http://sp.oxfordjournals.org/ ). V letih 2016-2020 je bila članica uredniškega odbora Družboslovnih razprav (Slovensko sociološko društvo in Fakulteta za družbene vede UL). V letih 2015-2016 je bila podpredsednica in od 2017-2019 predsednica Slovenskega sociološkega društva.

   Od 2015 do 2021 je bila Predstojnica doktorske šole Univerze v Ljubljani. Od leta 2016 je članica upravnega odbora EUA CDE (European University Association Council of Doctoral Education). Od leta 2017 je članica Mednarodnega znanstvenega odbora Univerze na Reki, Hrvaška. Od leta 2018 je članica zunanjega svetovalnega odbora Doktorske akademije Graz, Univerza v Gradcu, Avstrija.

   Od leta 2020 je zunanja članica Sveta za razvoj Slovenske akademije znanosti in umetnosti.