Evropske študije

Evropske študije so v mednarodnem visokošolskem in znanstvenoraziskovalnem prostoru uveljavljeno interdisciplinarno znanstveno področje, ki povezuje številne družboslovne in humanistične znanstvene discipline. Osnovni povezovalni element je proučevanje Evrope ter evropske kulture in civilizacije z vidika posameznih znanstvenih disciplin. Študijsko področje Evropske študije je vključeno v medfakultetni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje, ki ga bosta izvajali Fakulteta za družbene vede in Filozofska fakulteta. Študijsko področje je zasnovano s poudarkom na izbranih humanističnih in družboslovnih vidikih evropskih študij; tako vključuje zlasti geografske, antropološke, etnološke, sociološke, umetnostne in literarne vidike.

Kontakt

Skrbniki področja:
red. prof. dr. Danica Fink Hafner,
danica.fink-hafner@fdv.uni-lj.si;
red. prof. dr. Zinka Kolarič,
zinka.kolaric@fdv.uni-lj.si;
red. prof. dr. Zlatko Šabič,
zlatko.sabic@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:...

Predmetniki

Izvedba letnikov

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Predmeti

Urnik

Predmeti se izvajajo v obliki individualnih konzultacij.