Skoči do osrednje vsebine

Evropske študije

Evropske študije so v mednarodnem visokošolskem in znanstvenoraziskovalnem prostoru uveljavljeno interdisciplinarno znanstveno področje, ki povezuje številne družboslovne in humanistične znanstvene discipline. Osnovni povezovalni element je proučevanje Evrope ter evropske kulture in civilizacije z vidika posameznih znanstvenih disciplin. Študijsko področje Evropske študije je vključeno v medfakultetni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje, ki ga bosta izvajali Fakulteta za družbene vede in Filozofska fakulteta. Študijsko področje je zasnovano s poudarkom na izbranih humanističnih in družboslovnih vidikih evropskih študij; tako vključuje zlasti geografske, antropološke, etnološke, sociološke, umetnostne in literarne vidike.

Kontakt

Skrbnik/-ci področja:

prof. dr. Damjan Lajh
damjan.lajh@fdv.uni-lj.si;

prof. dr. Ana Bojiinović Fenko
Ana.Bojinovic@fdv.uni-lj.si

izr. prof. dr. Maša Filipovič Hrast
Masa.Filipovic@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:...

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...