Skoči do osrednje vsebine

Katedra za analitsko sociologijo

 • Katedra za analitsko sociologijo

  Katedra za analitsko sociologijo izhaja iz bogate več kot petdesetletne tradicije teoretskega in empiričnega raziskovanja družbenega življenja.

 • Dobrodošli na spletnih straneh katedre

  Auguste Comte (1798-1857), začetnik sociologije, doprsni kip na Place de la Sorbonne v Parizu.

 • Katedra za analitsko socilogijo

  Grafit pod Čevljarskim mostom v Ljubljani. Sociologija je znanost o družbenih prostorih svobode.

 • Dobrodošli na spletnih straneh katedre

  Mumbai, Indija, 2011. Sociologija doživlja obrat od metodološkega nacionalizma k metodološkemu kosmopolitizmu.

 • Dobrodošli na spletnih straneh katedre

  Broadway, New York, 2010. Vsakdanje življenje in javni prostori so v središču sociološkega preučevanja.

 • Katedra za analitsko sociologijo

  Na informativnem dnevu smo bili z vami Rok, Nina, Klemen, Marjan in Tadej.

Katedra za analitsko sociologijo je najstarejša katedra za sociologijo v Sloveniji, katere začetki segajo v leto 1961. Danes katedra predstavlja dinamično akademsko okolje in vključuje 20 učiteljev in raziskovalcev, ki s svojim znanstveno-raziskovalnim delom nadaljujejo dosežke slovenskih sociologov in sociologinj prejšnjih generacij.

Katedra zagotavlja študentom in študentkam širok nabor splošnih in posebnih socioloških znanj, dopolnjen z metodološkimi veščinami in zanimivimi interdisciplinarnimi preseki. Posebno skrb namenja integraciji teoretskega znanja in empiričnega raziskovanja aktualnih družbenih problemov. Članice in člane katedre odlikuje vpetost v mednarodne znanstveno-raziskovalne kroge ter usmerjenost v aktivno sooblikovanje družbenega življenja.

Diplomanti in diplomantke analitske sociologije so usposobljeni za analitično-raziskovalno, svetovalno in vodstveno delo na različnih teritorialnih in sektorskih ravneh. Njihove prednosti so sposobnost za organizacijo raziskovalnega dela in kritično sociološko analizo trendov družbenega razvoja, iskanje odgovorov na sodobne družbene izzive ter pripravljenost za skupinsko delo in vodenje. 

V zadnji številki Družboslovnih razprav izšla članka dr. Zdenke Šadl in dr. Otta Gerdine

Članka dveh članov katedre za analitsko sociologijo sta izšla v 103. številki Družboslovnih razprav.

10. november 2023 | Obvestilo, Objave

Monografija z naslovom GROUP MANAGEMENT OF STRESS-RELATED EMOTIONS IN THE WORKPLACE

Avtorice v knjigi analizirajo fenomen skupnosti za spoprijemanje, ki se razvijejo skozi prakse in delovanje in pomagajo zaposlenim preživeti v stresnih delovnih okoljih. Delovne skupine postanejo skupnosti za spoprijemanje, ki omogočajo skrb za drugega in skupinsko odzivanje na stresne okoliščine, s katerimi se soočajo pri delu. Pri tem oblikujejo drugačen pogled na stres, ki presega individualistično in zato apolitično perspektivo, ki je dominantna v managerskem diskurzu.

16. avgust 2023 | Obvestilo

Sociološko srečanje, 4-5. november 2022, Ljubljana

Ob 60-letnici FDV, ki pomeni tudi 60 let razvoja sociologije na FDV, bomo na oddelku za sociologijo v sodelovanju s Slovenskim sociološkim društvom organizirali letno srečanje z naslovom Socio-ekološka tranformacija. Srečanje bo potekalo 4. in 5. novembra 2022, v prostorih FDV.

25. oktober 2022 | Obvestilo

RAZISKOVALNO POROČILO

Na spletni strani Državnega zbora RS lahko dostopate do poročila Politika zaposlovanja invalidov v nacionalnih parlamentih, ki jo je v okviru strokovne prakse pripravil diplomant sociologije, Blaž Urbanč.

24. avgust 2022 | Obvestilo

Kdo smo

Katedra za analitsko sociologijo vključuje 20 učiteljev/ učiteljic in raziskovalcev/ raziskovalk, ki delujejo v okviru raziskovalnih centrov.

Študijski programi 1. stopnje
Študijski programi 2. stopnje

Razpisane teme

Izberete lahko razpisano temo ali pa po posvetovanju z mentorjem/mentorico  predlagate nerazpisano temo.  

Dodiplomska stopnja

Magistrska stopnja