Nasta Doberlet


Sociologinja, profesorica in aktivistka

Lepo je biti profesor/ica sociologije, saj si z dijaki povsem drugače povezan kot naši kolegi drugih predmetnih področij. Sociologijo živiš oz. udejanjaš  v razredu, na ekskurzijah, maturantskih izletih, projektih, prostovoljnem socialnem delu,...Sociologija je način življenja v vseh socialnih situacija! Najpomembnejši pedagoški prispevek in hkrati družbena odgovornost sociologa profesorja je, da dijake povzdigne iz nivoja zdravorazumskih razlag  ter uvidov različnih družebenih stanj na nivo strokovnosti. Razširiti družbeno zavest dijaka, opremiti ga z vrednotami, s kritičnim in družbeno angažiranim mišljenjem ter delovanjem, integrirati ga v različne družbene skupine, mu omogočiti vpogled in sodelovanje v drugih družbenih institucijah. 
In nenazadnje, ne pozabimo, da je odnos dijak-profesor recipročen. Prav zaradi dijakov ostajamo v vrtincu novih in svežih idej mladih ljudi.Kdo ima še takšen privilegij?

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 01. februar 2013 | v kategoriji: Ambasadorji