Skoči do osrednje vsebine

Epistemologija humanistike in družboslovja

Na doktorski ravni je študij izrazito problemski. Njegov namen je, da prikaže logiko teoretskih postopkov v humanistiki in družboslovju. Razčlenjuje načine, kako teorije vzpostavljajo svoje problemsko polje in kako postavljajo vprašanja; kako si s tem odpirajo nekatere možnosti za teoretsko delo, drugim možnostim pa se odrekajo. Študij posveča posebno pozornost odnosom med teorijami, ki je značilen za humanistiko in družboslovje: četudi so teorije zelo pogosto v odnosu izključujočih se alternativ, pa na teh področjih nobena teorija nikoli zares ne zastari. Študij opozarja tudi na značilne spore med ortodoksijami in revizionizmi. V humanistiki in družboslovju je ena izmed zanimivosti teoretskega dela prenašanje konceptov iz enega problemskega polja v drugega; najznamenitejši je bržkone množični uvoz jezikoslovnih konceptov v raznih strukturalizmih. Četudi bi bilo naivno verjeti, da so teoretski koncepti zavezani kakšnemu “izvirnemu domovanju”, pa je njihovo prenašanje iz enega problemskega polja v drugo povezano s posebnimi problemi in težavami.

Kontakt

Skrbnica področja:
zasl. prof. dr. Tanja Rener
tanja.rener@fdv.uni-lj.si


Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti 
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:...

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za analitsko sociologijo

Katedra za analitsko sociologijo izhaja iz bogate več kot petdesetletne tradicije teoretskega in empiričnega raziskovanja družbenega življenja.