Skoči do osrednje vsebine

Erasmus+ program

Erasmus+ je nov program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). 

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost), namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini.

Na osnovi institucionalne pogodbe Univerze v Ljubljani, s katero pristopa k sodelovanju v programu Erasmus+ in bilateralnih sporazumov med dvema partnerskima fakultetama, je mogoča izmenjava študentov za obdobje ne manj kot tri mesece in ne več kot eno leto. Trajanje posamezne izmenjave je določeno v vsakem od bilateralnih sporazumov.

S podpisom bilateralnega sporazuma se podpisnici zavezujeta, da bodo gostujoči študentje oproščeni šolnine in da se jim bodo po vrnitvi na matično fakulteto priznale v tujini opravljene obveznosti.

Bilateralni sporazum ne vključuje povrnitve stroškov bivanja v času izmenjave, je pa možno zaprositi za Erasmus štipendije. Študent, ki odhaja v tujino, lahko še naprej prejema celoten znesek nacionalne štipendije ali posojila.