Skoči do osrednje vsebine

Zaključek študija

Postopek zaključevanja magistrskega študija

 

1. korak: Prijava teme magistrskega dela

2. korak: Pisanje zaključnega dela

3. korak: Tehnični pregled in postopek oddaje 

 • Pred nalaganjem zaključnega dela v spletni referat, lahko pa že v času pisanja , se morate obvezno udeležiti tehničnega pregleda. Na tehnični pregled se prijavite prek sistema 1KA (če zaključno delo pišete v angleškem jeziku, se na tehnični pregled v angleščini prijavite na zakljucevanje@fdv.uni-lj.si). 
 • Zaključno delo lahko naložite v spletni referat šele, ko ste opravili vse izpite, prejeli soglasje mentorja k oddaji in opravili tehnični pregled (ter svoje zaključno delo uredili skladno z Navodili za pisanje in oblikovanje strokovno-znanstvenih del FDV).
 • Vsem študentom priporočamo lektoriranje zaključnega dela, v izogib podaljšanju procesa zaključevanja študija.
 • Postopek oddaje zaključnega dela v spletni referat: zaključno delo shranite v PDF/A format (navodila najdete tukaj), nato ga naložite v svoj spletni referat: MOJ FDV – gumb SPLETNI REFERAT – gumb OSTALO – gumb OBRAZCI – gumb ODDAJA ZAKLJUČNEGA DELA.
 • Ob oddaji zaključnega dela na posebnem obrazcu oddate elektronsko različico izjave avtorja (obrazec, predpisan s strani UL), ki se hrani v informacijskem sistemu študijske informatike.
 • Naloženo delo se posreduje skozi program za preverjanje podobnosti vsebine in je pregledano skladno s Pravilnikom o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija.
 • O ustreznosti zaključenega dela boste obveščeni v svoj spletni referat (v roku 10. delovnih dni).
 • Istočasno izpolnite Obrazec o oddaji magistrskega dela in ga oddajte v izpolnjevanje mentorju (lahko osebno ali prek e-pošte).

4. korak: Zagovor zaključnega dela

 • Služba za študentske zadeve prične z usklajevanjem termina za zagovora po prejemu vašega izpolnjenega Obrazca o oddaji magistrskega dela. O datumu, uri in prostoru zagovora boste obveščeni prek spletnega referata.
 • Protokol za zagovor: Zagovor se začne z ugotovitvijo, da je študent opravil vse s študijskim programom predpisane obveznosti. Ugotovitev poda predsednik komisije. Pri tem člani komisije, študent in občinstvo stojijo. Nato mentor predstavi poročilo o zaključnem delu. Študent ima pravico predstaviti svoje delo v 10 minutah. Pri tem lahko uporablja različne avdiovizualne pripomočke. Med predstavitvijo se lahko odziva na pripombe članov komisije. Nato imajo člani komisije možnost postaviti vprašanja, za njimi pa z odobritvijo predsednika tudi navzoči pri zagovoru. Vprašanja naj bodo zastavljena tako, da lahko študent nanje odgovori v največ 20 minutah na programih prve stopnje oz. 30 minutah na programih druge stopnje. Pred odgovarjanjem na zastavljena vprašanja ima študent pravico do 10-minutne priprave na zagovor.
 • Po opravljenem zagovoru v Službi za študentske zadeve prejmete Začasno potrdilo o diplomiranju, ki je veljavno do uradne izdaje diplomske listine.

 

Kontakt za dodatne informacije: zakljucevanje@fdv.uni-lj.si