Skoči do osrednje vsebine

Razpis Erasmus študentskih izmenjav za podiplomski študij (2. in 3. stopnja študija)

Poletni semester študijskega leta 2012/2013

Program Erasmus je sektorski program v okviru evropskega programa vseživljenjsko učenje (Lifelong Learning Programme), ki spodbuja in finančno podpira evropsko sodelovanje na področju vseh oblik formalnega izobraževanja.

Na osnovi institucionalne pogodbe Univerze v Ljubljani (UL), s katero pristopa k sodelovanju v programu Socrates Erasmus in bilateralnih sporazumov med dvema partnerskima fakultetama, je mogoča izmenjava študentov za obdobje ne manj kot tri mesece in ne več kot eno leto. Trajanje posamezne izmenjave je določeno v vsakem od bilateralnih sporazumov.

Sporazumi za število mest in obdobje izmenjav so lahko podpisani za splošno področje t.j. družbene vede, za vsako posamezno področje posebej, lahko pa so mesta in obdobja izmenjav opredeljeni v posameznem sporazumu za več področij skupaj. V tovrstnih primerih je v razpisu ob številu mest dodana ena zvezdica (*).

Poleg področja študija sporazumi opredeljujejo tudi stopnjo študija. Sporazumi so lahko podpisani za dodiplomski študij (1. stopnjo) in podiplomski študij (2. in 3. stopnjo) skupaj ali ločeno. V primerih, ko je število mest in obdobje izmenjav skupno za 1., 2. in 3 stopnjo študija, sta v razpisu ob številu mest dodani dve zvezdici (**).

V primerih, ko je posamezni sporazum podpisan skupaj za vse stopnje študija in tudi za več področij, je v razpisu ob številu mest dodana oznaka ena zvezdica za skupno področje oz. dve zvezdici za skupno stopnjo študija (*/**).

za področje: antropologija

Št.

Univerza

Št. mest

Št. mesecev (skupaj)

1.

University of Pardubice, Češka

2**

10

2.

University of Copenhagen, Danska

2**

10


za področje: družbene vede

Št.

Univerza

Št. mest

Št. mesecev (skupaj)

1.

University of Pardubice, Češka

1**

5

2.

Roskilde University, Danska

2**

10

3.

University of Paris XII., Francija

1**

5

4.

University Toulouse 1 Capitole, Francija

5.

University of Rijeka, Hrvaška (prednost kulturologi)

3**

15

6.

Universita degli Studi di Salerno, Italija

3**

15

7.

Universita degli Studi di Torino, Italija

2

10

8.

Corvinus University, Budimpešta, Madžarska

1**

5

9.

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Madžarska

2**

10

10.

European University Viadrina Frankfurt (Oder), Nemčija

3**

15

11.

University of Bergen, Norveška

2**

10

12.

Cracow University of Economics, Poljska

1**

5

13.

The Gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, Poljska (za obramboslovje)

2**

10

14.

University of Wroclaw, Poljska

1**

5

15.

Matej Bel University, Slovaška

2**

10

16

School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, Slovaška

2**

10

17.

University of Fribourg, Švica

2**

10

 18.  The Technical University of Berlin, Nemčija
 1** 5


za področje: evropske študije

Št.

Univerza

Št. mest

Št. mesecev (skupaj)

1.

Tallinn University, Estonija

1*/**

5

2.

Universita di Bologna – Facolta di Sciencze Politiche di Forli, Italija

3*/**

15

3.

University of Pavia, Italija

2* /**

10

4.

University of Pisa, Italija

1*/**

5

5.

Universidade de Beira Interior, Portugalska

2*/**

10

6.

School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, Slovaška

2**

10

7.

Istanbul Sehir University, Turčija

2*/**

10


za področje: komunikologija

Št.

Univerza

Št. mest

Št. mesecev (skupaj)

1.

Université catholique de Louvain, Belgija

2**

10

2.

Masaryk University in Brno, Češka

2**

10

3.

University of Tampere, Finska

1**

5

4.

University of Dubrovnik, Hrvaška

2**

10

5.

Radboud University Nijmegen, Nizozemska

1

5

6.

Universidade Lusofona do Porto, Portugalska

1**

5

7.

Universidade de Lisboa – Faculdade de Letras, Lisboa, Portugalska

2*/**

10

8.

Danubius University, Romunija

2**

10

 9. The Technical University of Berlin, Nemčija
 1**  5


za področje: mednarodni odnosi

Št.

Univerza

Št. mest

Št. mesecev (skupaj)

1.

Masaryk University in Brno, Češka

3**

15

2.

Tallinn University, Estonija

1*/**

5

3.

Universita di Bologna – Facolta di Sciencze Politiche di Forli, Italija

3*/**

15

4.

University of Pavia, Italija

2* /**

10

5.

University of Pisa, Italija

1*/**

5

6.

Libera Universita' Maria SS Assunta Roma, Italija

2**

10

7.

Riga Stradinš University, Latvija

2**

10

8.

University of Warsaw, Poljska

1**

5

9.

Universidade de Beira Interior, Portugalska

2*/**

10

10.

Universidade do Minho, Portugalska

1**

5

11.

Danubius University, Romunija

2**

10

12.

Yildiz Technical University/Faculty of Science, Istanbul, Turčija

1* /**

5

13.

Dokuz Eylűl Univesity, Turčija

1*

5

14.

Istanbul Sehir University, Turčija

2*/**

10


za področje: novinarstvo

Št.

Univerza

Št. mest

Št. mesecev (skupaj)

1.

Katolische Universitat Eichstat – Ingolstat, Nemčija

2**

10


za področje: politologija

Št.

Univerza

Št. mest

Št. mesecev (skupaj)

1.

Université Catholique de Louvain, Belgija

2

10

2.

Masaryk University in Brno, Češka

1**

5

3.

University of Aarhus, Danska

2

10

4.

Tallinn University, Estonija

1*/**

5

5.

University of Helsinki (Aleksanteri Institute), Finska

1**

5

6.

University of Zagreb, Hrvaška

2**

10

7.

Universita degli Studi di Roma »La Sapienza«, Italija

2**

10

8.

Universita della Calabria, Italija

2**

10

9.

Universita degli Studi di Napoli Federico II, Italija

2**

10

10.

University of Pisa, Italija

1*/**

5

11.

Julius-Maximilians University at Würzburg, Nemčija

2**

10

12.

University of Mannheim, Nemčija

1**

5

13.

Adam Mickiewicz University Poznan, Poljska

2**

10

14.

University of Warsaw, Poljska

1**

20

15.

National School of Political Studies and Public Administration - Faculty of Political Sciences, Bucharest, Romunija

2**

10

16

Yildiz Technical University/Faculty of Science, Istanbul, Turčija

1* /**

5

17.

Dokuz Eylűl Univesity, Turčija

1*

5

18.

Marmara University, Istanbul, Turčija

1

5


za področje: sociologija

Št.

Univerza

Št. mest

Št. mesecev (skupaj)

1.

University of Gent, Belgija

1

5

2.

University of Liege, Belgija

1**

5

3.

Virje University Brussel, Belgija

2**

10

4.

Masaryk University in Brno, Češka

1**

5

5.

University of Zagreb, Hrvaška

1**

5

6.

Universita degli Studi di Milano – Bicocca, Italija

2**

10

7.

University of Mannheim, Nemčija

2**

10

8.

Anadolu University, Turčija

3**

15

9.

Middle East Technical University, Ankara, Turčija

1**

5

za področje: statistika

Št.

Univerza

Št. mest

Št. mesecev (skupaj)

1.

Universita degli Studi di Napoli Federico II, Italija

2

10

2.

Universita Degli Studi di Palermo, Italija

1

3

Študent lahko sodeluje v programu Erasmus in pridobi status »Erasmus študenta«, če 

  • je državljan Republike Slovenije ali katerekoli države, ki sodeluje v programu, ali je tuji državljan, ki ima stalno bivališče ali status begunca v eni od sodelujočih držav, ali je oseba brez državljanstva v eni od sodelujočih držav;
  • je vpisan na podiplomski študij na FDV UL;

in če matična institucija študenta izpolnjuje naslednje pogoje:

  • študij, opravljen v tujini, je priznan kot sestavni del študijskega programa, ki ga študent sicer opravlja na matični ustanovi. Partnerski instituciji in posamezni študenti se dogovorijo za program študija pred študentovim odhodom v tujino s študijskim sporazumom, ki ga podpišeta obe instituciji in študent (glej pravilnik o mednarodni izmenjavi). Po zaključku študija v tujini mora institucija gostiteljica študentu in njegovi matični instituciji poslati potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih. V potrdilu so prikazani študentovi rezultati in obdobje študija, ki ga je študent opravil v tujini; matična institucija prizna obveznosti, opravljene na tuji instituciji, vključno z izpiti oz. drugimi obveznostmi, določenimi s študijskim sporazumom.

FDV UL lahko za študente, prijavljene na študentsko izmenjavo, organizira preizkus znanja jezika, v katerem potekajo predavanja na instituciji gostiteljici. Neudeležba na jezikovnem testu se bo upoštevala kot odstop od kandidature za študentsko izmenjavo.

FDV UL lahko študentom, ki jih pošilja v tujino, še naprej zaračunava šolnino, če je tako določeno z nacionalnimi zakoni.

Na instituciji gostiteljici študent ne plačuje nobenih pristojbin (šolnina, vpisnina, izpiti,) – lahko pa institucija enako kot domačim študentom zaračunava manjši znesek za zavarovanje, študentsko organizacijo ali uporabo raznih materialov.

V primeru, da je na isto institucijo in raven izobraževanja (dodiplomski ali podiplomski študij) prijavljenih več študentov, kot je razpisanih mest, morajo študenti opraviti selekcijski razgovor s predstavniki kateder in Službo za mednarodno sodelovanje. Na podlagi sledečih kriterijev se določi vrstni red prijavljenih študentov:

  • študijski uspeh,
  • motivacijsko pismo,
  • poznavanje jezika izvajanja pedagoškega procesa na prijavljeni instituciji,
  • kot dodatni kriterij se upoštevajo: obštudijske dejavnosti in drugi dosežki na področju študija.

Vsi na razpis prijavljeni študenti bodo obveščeni o rezultatih razpisa po elektronski pošti (najkasneje do 20. oktobra 2012).

Študent, ki odhaja v tujino, lahko še naprej prejema celoten znesek nacionalne štipendije ali posojila. S pridobitvijo Erasmus statusa ima študent možnost pridobiti finančno pomoč – t. i. Erasmus štipendijo. FDV bo zaprosila za Erasmus štipendije za vse, na tem razpisu izbrane študente.

Bilateralni sporazum ne vključuje povrnitve stroškov bivanja oz. kakršnihkoli stroškov v zvezi z bivanjem v tujini v času izmenjave, kot tudi ne potnih stroškov.

Prijavite se lahko do 30. septembra 2012

Kontakt: Neli Dimc, Služba za mednarodno sodelovanje FDV