Skoči do osrednje vsebine

Katedra za analizo politik in javno upravo

 • Katedra za analizo politik in javno upravo

  Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v izobraževanju, raziskovanju in razvoju politološke stroke v Sloveniji, srednjeevropskem in širšem mednarodnem prostoru.

 • Politologija – javne politike in uprava

  Katedra skrbi za moderniziran dodiplomski študijski program Politologija – javne politike in uprava. V programu ponujamo znanja in kompetence, ki bodo novim generacijam študentov omogočila izgraditi razpoznaven politološki profil diplomanta z dodatnimi in v slovenskem prostoru specifičnimi znanji s področij javnih politik in uprave ter s področja Evropske unije.

 • Obiski različnih institucij in gostovanja ljudi iz prakse

  Med študijem so pri posameznih predmetih organizirana gostovanja ljudi iz prakse in profesorjev iz tujine ter obiski različnih institucij, kar študentom omogoča prvi stik z bodočimi potencialnimi delodajalci, kot tudi vpogled v praktično delo in situacije.

 • Strokovna praksa

  Že več kot dvajset let izvajamo strokovno prakso. Študentke in študentje jo opravljajo v vodilnih institucijah političnega sistema na državni ali lokalni ravni, v raziskovalnih centrih, nevladnih organizacijah, političnih strankah, medijih ali zasebnih podjetjih. Poleg pridobivanja praktičnih znanj strokovna praksa pomaga tudi pri odpiranju vrat k zaposlitvi.

 • Diplomanti

  Diplomanti bodo usposobljeni za kritično in inovativno razmišljanje pri razreševanju družbenih in političnih problemov ter za oblikovanje različnih izboljšav in inovacij na različnih področjih politike, upravljanja države in družbe.
  Študijski program zagotavlja znanja in kompetence, ki diplomantu omogočajo študij na drugi stopnji, prav tako pa omogoča izobraževanje do ravni doktorskega študija (navezava predvsem na doktorski študij na FDV na naslednjih področjih: politologija, analiza politik, javna uprava).

Študentje programa Politologija – Primerjalne javne politike in uprava sodelovali na EuroSim simulacijah 2023

Pod mentorstvom prof. dr. Damjana Lajha in izr. prof. dr. Mete Novak so se med 4. in 7. januarjem 2023 študentje programa Politologija – Primerjalne javne politike in uprava udeležili dogodka EuroSim – simulacij odločanja na ravni EU. Simulacije EuroSim, ki v sodelovanju med evropskimi in ameriškimi univerzami potekajo že od leta 1988, so bile letos organizirane na University of South Wales v Newportu. Simulacij se je udeležilo več kot 130 študentov iz 17 različnih univerz, ki so razpravljali o ustanovitvi socialnega sklada za spopad s podnebnimi spremembami (Social Climate Fund).

20. januar 2023 | Obvestilo

Študenti obiskali Državni zbor in Komisijo za preprečevanje korupcije

V okviru predmeta Parlamentarne in vladne študije so študenti 2. letnika programa Politologija – javne politike in uprava novembra 2022 obiskali državni zbor. V decembru pa je nekaj študentk na povabilo Komisije za preprečevanje korupcije v okviru Dneva odprtih vrat decembra 2022 udeležilo predstavitve dela Komisije za preprečevanje korupcije.

20. januar 2023 | Obvestilo

Letna konferenca CEPSA v organizaciji Slovenskega politološkega društva in Fakultete za družbene vede na Bledu

Srednjeevropsko politološko združenje (CEPSA) je v sodelovanju s Slovenskim politološkim društvom in Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani uspešno organiziralo 26. letno konferenco Srednjeevropskega politološkega združenja z naslovom »Demokracija po koronavirusu: soočanje z novo politično realnostjo«. Konferenca je potekala 2. in 3. junija 2022 v Kongresnem centru Bled, Slovenija, udeležilo pa se je je več kot 140 akademikov iz 15 držav, ne samo iz Evrope, ampak tudi iz sveta, ki so lahko prisluhnili 120 referatom v enaindvajsetih panelih.

20. januar 2023 | Obvestilo

Red. prof. dr. Miro Haček je kot gostujoči profesor gostoval na Montana State University v Billingsu

Red. prof. dr. Miro Haček je v jesenskem semestru 2022/23 kot gostujoči profesor gostoval na Montana State University v Billingsu, Montana (MSUB). Prof. Haček je na MSUB izvajal predmet “Comparative City Administration” na dodiplomski stopnji študija, poleg tega pa je za gostiteljsko univerzo izvedel še nekaj gostujočih predavanj.

19. januar 2023 | Obvestilo

O katedri

Katedra za analizo politik in javno upravo je bila ustanovljena leta 1991 znotraj Oddelka za politologijo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.
Sodelavci katedre pri svojem delovanju skrbimo za razvoj edinstvenega interdisciplinarnega študija v Sloveniji, ki bodočim politologom nudi temeljna in poglobljena znanja na več družboslovnih področjih in pri njih razvija analitične in strokovne  veščine, ki so najboljša popotnica za uspešno profesionalno kariero po končanem študiju. Naši diplomanti zelo uspešno delujejo v različnih institucijah in službah znotraj državne uprave in širšega javnega sektorja, v gospodarstvu, na področjih raziskovanja in svetovanja ter v različnih organizacijah v tujini.
Ob delu na znanstvenem in pedagoškem področju svoje znanje aktivno usmerjamo tudi v številne praktične projekte, aktivno sodelujemo na znanstvenih in strokovnih srečanjih ter v domačih in mednarodnih strokovnih združenjih in komisijah, s čimer prispevamo k razvoju slovenske družbe in politološke stroke nasploh.

Člani