Katedra za analizo politik in javno upravo

 • Katedra za analizo politik in javno upravo

  Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v izobraževanju, raziskovanju in razvoju politološke stroke v Sloveniji, srednjeevropskem in širšem mednarodnem prostoru.

 • Obiski institucij in študijske ekskurzije

  Redno obiskujemo politične institucije na državni in lokalni ravni ter izvajamo študijske ekskurzije v tujino. Študentke in študentje 1. letnika tradicionalno obiščejo institucije in predstavništva v Bruslju. Pridruži se nam tudi ti!

 • Strokovna praksa

  Že več kot dvajset let izvajamo strokovno prakso. Študentke in študentje jo opravljajo v vodilnih institucijah političnega sistema na državni ali lokalni ravni, v raziskovalnih centrih, nevladnih organizacijah, političnih strankah, medijih ali zasebnih podjetjih. Poleg pridobivanja praktičnih znanj strokovna praksa pomaga tudi pri odpiranju vrat k zaposlitvi.

 • Študijska izmenjava v tujini

  V času študija lahko za obdobje od treh mesecev do enega leta odideš na študijsko izmenjavo v tujino. Kot gostujoči študent boš oproščen šolnine, zaprosiš lahko za Erasmus štipendijo, po vrnitvi domov pa se ti bodo priznale v tujini opravljene obveznosti. Naši študentje so bili na študijski izmenjavi na številnih univerzah v tujini, med drugim na Islandiji, Švedskem, Poljskem, Hrvaškem, v Švici in v Turčiji.

Red. prof. dr. Miro Haček gostujoči raziskovalec na DeMontfort University Leicerster, UK

Red. prof. dr. Miro Haček je v februarju 2016 v okviru programa COST “LocRef” tri tedne gostoval na DeMontfort univerzi v Leicesterju, Velika Britanija.

24. februar 2016 | Obvestilo

Iz teoretskih okvirjev v prakso

Študenti programa Politologija – Študije demokracije in upravljanja so v sklopu predmeta Javna uprava v Sloveniji obiskali vrsto različnih institucij, ki spadajo pod okrilje javne uprave.

23. februar 2016 | Obvestilo

Študenti v okviru predmeta Lokalna samouprava pri županu MOL g. Jankoviću

Ljubljanski župan g. Zoran Janković je - kot že vrsto let doslej - sprejel študente FDV, ki obiskujejo predmet Lokalna samouprava.

23. februar 2016 | Obvestilo

Študente predmeta Lokalna samouprava sprejela predsednica Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

Študente, ki obiskujejo predmet Lokalna samouprava, je sprejela predsednica Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo gospa mag. Lilijana Kozlovič.

23. februar 2016 | Obvestilo

O katedri

Katedra za analizo politik in javno upravo je bila ustanovljena leta 1991 znotraj Oddelka za politologijo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.
Sodelavci katedre pri svojem delovanju skrbimo za razvoj edinstvenega interdisciplinarnega študija v Sloveniji, ki bodočim politologom nudi temeljna in poglobljena znanja na več družboslovnih področjih in pri njih razvija analitične in strokovne  veščine, ki so najboljša popotnica za uspešno profesionalno kariero po končanem študiju. Naši diplomanti zelo uspešno delujejo v različnih institucijah in službah znotraj državne uprave in širšega javnega sektorja, v gospodarstvu, na področjih raziskovanja in svetovanja ter v različnih organizacijah v tujini.
Ob delu na znanstvenem in pedagoškem področju svoje znanje aktivno usmerjamo tudi v številne praktične projekte, aktivno sodelujemo na znanstvenih in strokovnih srečanjih ter v domačih in mednarodnih strokovnih združenjih in komisijah, s čimer prispevamo k razvoju slovenske družbe in politološke stroke nasploh.