Skoči do osrednje vsebine

Katedra za analizo politik in javno upravo

 • Katedra za analizo politik in javno upravo

  Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v izobraževanju, raziskovanju in razvoju politološke stroke v Sloveniji, srednjeevropskem in širšem mednarodnem prostoru.

 • Politologija – javne politike in uprava

  Katedra skrbi za moderniziran dodiplomski študijski program Politologija – javne politike in uprava. V programu ponujamo znanja in kompetence, ki bodo novim generacijam študentov omogočila izgraditi razpoznaven politološki profil diplomanta z dodatnimi in v slovenskem prostoru specifičnimi znanji s področij javnih politik in uprave ter s področja Evropske unije.

 • Obiski različnih institucij in gostovanja ljudi iz prakse

  Med študijem so pri posameznih predmetih organizirana gostovanja ljudi iz prakse in profesorjev iz tujine ter obiski različnih institucij, kar študentom omogoča prvi stik z bodočimi potencialnimi delodajalci, kot tudi vpogled v praktično delo in situacije.

 • Strokovna praksa

  Že več kot dvajset let izvajamo strokovno prakso. Študentke in študentje jo opravljajo v vodilnih institucijah političnega sistema na državni ali lokalni ravni, v raziskovalnih centrih, nevladnih organizacijah, političnih strankah, medijih ali zasebnih podjetjih. Poleg pridobivanja praktičnih znanj strokovna praksa pomaga tudi pri odpiranju vrat k zaposlitvi.

 • Diplomanti

  Diplomanti bodo usposobljeni za kritično in inovativno razmišljanje pri razreševanju družbenih in političnih problemov ter za oblikovanje različnih izboljšav in inovacij na različnih področjih politike, upravljanja države in družbe.
  Študijski program zagotavlja znanja in kompetence, ki diplomantu omogočajo študij na drugi stopnji, prav tako pa omogoča izobraževanje do ravni doktorskega študija (navezava predvsem na doktorski študij na FDV na naslednjih področjih: politologija, analiza politik, javna uprava).

Želiš izvedeti kaj več o programu Politologija – javne politike in uprava? Udeleži se informativnega dne!

V študijskem letu 2018/19 začenjamo z izvajanjem programa Politologija – javne politike in uprava.

23. januar 2018 | Obvestilo

Dogodek Proti kulturi laži

V okviru dogodka na Fakulteti za družbene vede Proti kulturi laži, 18. januarja 2018, je katedra organizirala okroglo mizo z gosti iz Evropskega parlamenta.

23. januar 2018 | Obvestilo

Red. prof. dr. Miro Haček gostujoči raziskovalec na DeMontfort University Leicerster, UK

Red. prof. dr. Miro Haček je v februarju 2016 v okviru programa COST “LocRef” tri tedne gostoval na DeMontfort univerzi v Leicesterju, Velika Britanija.

24. februar 2016 | Obvestilo

Iz teoretskih okvirjev v prakso

Študenti programa Politologija – Študije demokracije in upravljanja so v sklopu predmeta Javna uprava v Sloveniji obiskali vrsto različnih institucij, ki spadajo pod okrilje javne uprave.

23. februar 2016 | Obvestilo

O katedri

Katedra za analizo politik in javno upravo je bila ustanovljena leta 1991 znotraj Oddelka za politologijo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.
Sodelavci katedre pri svojem delovanju skrbimo za razvoj edinstvenega interdisciplinarnega študija v Sloveniji, ki bodočim politologom nudi temeljna in poglobljena znanja na več družboslovnih področjih in pri njih razvija analitične in strokovne  veščine, ki so najboljša popotnica za uspešno profesionalno kariero po končanem študiju. Naši diplomanti zelo uspešno delujejo v različnih institucijah in službah znotraj državne uprave in širšega javnega sektorja, v gospodarstvu, na področjih raziskovanja in svetovanja ter v različnih organizacijah v tujini.
Ob delu na znanstvenem in pedagoškem področju svoje znanje aktivno usmerjamo tudi v številne praktične projekte, aktivno sodelujemo na znanstvenih in strokovnih srečanjih ter v domačih in mednarodnih strokovnih združenjih in komisijah, s čimer prispevamo k razvoju slovenske družbe in politološke stroke nasploh.