Skoči do osrednje vsebine

Katedra za analizo politik in javno upravo

 • Katedra za analizo politik in javno upravo

  Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v izobraževanju, raziskovanju in razvoju politološke stroke v Sloveniji, srednjeevropskem in širšem mednarodnem prostoru.

 • Politologija – javne politike in uprava

  Katedra skrbi za moderniziran dodiplomski študijski program Politologija – javne politike in uprava. V programu ponujamo znanja in kompetence, ki bodo novim generacijam študentov omogočila izgraditi razpoznaven politološki profil diplomanta z dodatnimi in v slovenskem prostoru specifičnimi znanji s področij javnih politik in uprave ter s področja Evropske unije.

 • Obiski različnih institucij in gostovanja ljudi iz prakse

  Med študijem so pri posameznih predmetih organizirana gostovanja ljudi iz prakse in profesorjev iz tujine ter obiski različnih institucij, kar študentom omogoča prvi stik z bodočimi potencialnimi delodajalci, kot tudi vpogled v praktično delo in situacije.

 • Strokovna praksa

  Že več kot dvajset let izvajamo strokovno prakso. Študentke in študentje jo opravljajo v vodilnih institucijah političnega sistema na državni ali lokalni ravni, v raziskovalnih centrih, nevladnih organizacijah, političnih strankah, medijih ali zasebnih podjetjih. Poleg pridobivanja praktičnih znanj strokovna praksa pomaga tudi pri odpiranju vrat k zaposlitvi.

 • Diplomanti

  Diplomanti bodo usposobljeni za kritično in inovativno razmišljanje pri razreševanju družbenih in političnih problemov ter za oblikovanje različnih izboljšav in inovacij na različnih področjih politike, upravljanja države in družbe.
  Študijski program zagotavlja znanja in kompetence, ki diplomantu omogočajo študij na drugi stopnji, prav tako pa omogoča izobraževanje do ravni doktorskega študija (navezava predvsem na doktorski študij na FDV na naslednjih področjih: politologija, analiza politik, javna uprava).

OKROGLA MIZA PRI PREDMETU JAVNA UPRAVA

V ponedeljek, 15. maja 2023 smo pri predmetu Javna uprava organizirali okroglo mizo, na kateri so poleg nosilca predmeta red. prof. dr. Mira Hačka sodelovali ga. Andreja Katič, državna sekretarka, pristojna za regionalni razvoj, g. Uroš Rozman, direktor Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor ter g. Tine Radinja, župan Občine Škofja Loka in član Odbora regij. Okroglo mizo na temo reorganizacije sistema državne uprave v povezavi z vzpostavljanjem regij in izzivov regionalnega razvoja je moderirala izr. prof. dr. Simona Kukovič.

20. maj 2023 | Obvestilo

Študentje obiskali občino Medvode

V torek, 16. maja smo s študenti pri predmetu Regionalna in lokalna samouprava (nosilec red. prof. dr. Miro Haček) obiskali občino Medvode, kjer nas je sprejel župan Nejc Smole in nam predstavil občino, delo župana in občinske uprave ter izzive, s katerimi se v svojem tretjem mandatu srečuje pri svojem delu.

20. maj 2023 | Obvestilo

BA study programme Political Science – Public Policies and Administration

The Political Science - Public Policy and Administration programme builds on the experience, knowledge and 25-year tradition of the previous programme, which has been modernised to respond to changing national and global circumstances and challenges, as well as political change (e.g. Slovenia's membership of the EU and international organisations). In the modernised programme, we offer knowledge and competences that will enable new generations of students to build a distinctive political science graduate profile with additional and specific knowledge in the fields of public policy and administration and the European Union. In this way, students will acquire the knowledge and competences necessary for employment in the public, non-profit or private sector or for continuing their studies within three years.

14. april 2023 | Obvestilo

Obisk Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev

Študentje programa Politologija - Javne politike in uprava so 6.3. v okviru predmeta Evropski upravni prostor obiskali ACER- Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev, edino Evropsko agencijo v Sloveniji.

9. marec 2023 | Obvestilo

O katedri

Katedra za analizo politik in javno upravo je bila ustanovljena leta 1991 znotraj Oddelka za politologijo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.
Sodelavci katedre pri svojem delovanju skrbimo za razvoj edinstvenega interdisciplinarnega študija v Sloveniji, ki bodočim politologom nudi temeljna in poglobljena znanja na več družboslovnih področjih in pri njih razvija analitične in strokovne  veščine, ki so najboljša popotnica za uspešno profesionalno kariero po končanem študiju. Naši diplomanti zelo uspešno delujejo v različnih institucijah in službah znotraj državne uprave in širšega javnega sektorja, v gospodarstvu, na področjih raziskovanja in svetovanja ter v različnih organizacijah v tujini.
Ob delu na znanstvenem in pedagoškem področju svoje znanje aktivno usmerjamo tudi v številne praktične projekte, aktivno sodelujemo na znanstvenih in strokovnih srečanjih ter v domačih in mednarodnih strokovnih združenjih in komisijah, s čimer prispevamo k razvoju slovenske družbe in politološke stroke nasploh.