Katedra za medijske in komunikacijske študije

 • Dobrodošli na spletnih straneh katedre

 • Katedra za medijske in komunikacijske študije

 • Katedra za medijske in komunikacijske študije

Medijske in komunikacijske študije so zahtevno, a atraktivno interdisciplinarno študijsko področje, ki se pri analizi medijske kulture in družbenega komuniciranja naslanja tako na družboslovno kot na humanistično tradicijo. Študijski programi, ki jih na dodiplomski, podiplomski in doktorski stopnji izvaja katedra, dajejo študentom nujno potrebna teoretska, raziskovalna in veščinska znanja za kritično razumevanje družbenih, kulturnih in političnih vidikov medijev in komuniciranja. Zato smo v stalnem stiku z drugimi disciplinami (sociologijo, kulturologijo, politologijo, antropologijo), v predmetniku pa so poleg splošnih družboslovnih predmetov vključeni specializirani predmeti s področja vizualne kulture, političnega komuniciranja in javnega mnenja, medijskih sistemov in medijskega diskurza, popularne kulture, zgodovine medijev, digitalnega komuniciranja in novih medijev itd. Posebno mesto na programu imajo praktikumi, ki študente opremijo z veščinami in prakso s področja medijske produkcije in empiričnega raziskovanja. Program odlikuje velika izbirnost predmetov in vsebin, odločilno pa ga sooblikujejo tudi gostujoči tuji profesorji in vrhunski domači strokovnjaki s področja medijske produkcije.

Polletnik

Priznanja Hanna Hardta

Priznanja so poimenovana po prof. Hannu Hardtu (1934-2011), svetovno znanemu komunikologu in dolgoletnemu profesorju na University of Iowa (ZDA) in Univerzi v Ljubljani. Katedra za medijske in komunikacijske študije jih od leta 2013 podeljuje za izstopajoče študijske dosežke na svojem dodiplomskem in podiplomskem študijskem programu.

17. november 2021 | Priznanja
 
Študijski programi 3. stopnje

 • Dr. Bill Kovarik

  Profesor komunikacijskih študij na Radford University (Virginia, ZDA).


 • Dr. Paul Bowman

  Profesor kulturnih študij, Cardiff University (Velika Britanija).


 • Dr. Peter Dahlgren

  Profesor medijskih in komunikacijskih študij na Lund University (Švedska).


 • Dr. Ed McLuskie

  Profesor teorije in filozofije komuniciranja na Boise State University (Idaho, ZDA).


 • Dr. Daya K. Thussu

  Profesor mednarodnega komuniciranja na University of Westminster (VB).

MKŠ na izmenjavi

Erasmus thumb

Izmenjava je pomembna študijska izkušnja.

Poglej kam odhajajo MKŠjevke in MKŠjevci.