Skoči do osrednje vsebine

Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije

Zakaj na program

Program medijskih in komunikacijskih študij tako kot večina primerljivih programov v tujini združuje teoretsko kritično analitično obravnavo medijev z medijsko prakso. Jedro programa so tako poleg splošnih družboslovnih predmetov specifični programski predmeti s področja medijskih študij, kot so zgodovina medijev, vizualna kultura, etnografija digitalnih medijev, internetne študije, popularna glasba, alternativni mediji, potrošna kultura, študije občinstev, retorika, medijska globalizacija, hrana in diskurz itd. Tu se študentje in študentke ukvarjajo s kulturno in družbeno vlogo medijskih in kulturnih industrij v sodobni "medijatizirani" družbi. Program se opira tako na družboslovno kot na humanistično tradicijo, izvaja pa se na dodiplomski, podiplomski in doktorski stopnji. 

Teoretsko jedro programa, ki se ukvarja s kritično analizo kulturne in družbene vloge medijev in komuniciranja, dopolnjuje medijski praktikum z zunanjimi izvajalci. To so naši sodelavci, ki delajo na različnih področjih medijskih in kulturnih industrij – od fotografije, oglaševanja, vsebinskega marketinga do dokumentarnega filma ali televizijske produkcije – in izvajajo za naše študente praktične seminarje. Taka kombinacija teoretske analize komuniciranja, medijske kulture in medijskih industrij s praktičnim delom v okviru medijskega praktikuma je tudi ena od prednosti programa.

Tako teoretski kot praktični del programa omogočata študentom, da se lahko že zgodaj posvetijo različnim vidikom področja glede na njihov intelektualni interes in karierne želje. Čeprav program torej ni veščinsko usmerjen in je namenjen teoretsko zainteresiranim študentom / talentiranim družboslovcem, pa študentje kljub temu stopijo v stik s praktičnim znanjem na področjih, ki jih zanimajo, že v prvem letniku. S pomočjo teh veščinskih predmetov se program povezuje z medijsko in kulturno produkcijo v praksi, kar daje študentom podlago za delo v kreativnih ali raziskovalnih poklicih, povezanih z mediji, komuniciranjem in popularno kulturo v medijski in kulturni industriji.

Zaposlitev in kariera

Program medijskih študij in komuniciranja je zastavljen interdisciplinarno, saj smo prepričani, da je študij medijev in komuniciranja v sodobni družbi mogoč le v stalnem stiku z drugimi disciplinami (predvsem sociologijo, kulturnimi študijami, političnimi vedami, antropologijo ...). Interdisciplinarnost se kaže v veliki izbirnosti predmetov, ki ponujajo ravnotežje med kritično teoretsko refleksijo in empiričnim raziskovanjem, stikom s prakso ter raziskovalnimi praktikumi, ki študente opremijo z metodološkimi znanji. Pomembno pa program dopolnjujejo tudi občasni obiski gostujočih tujih profesorjev in domačih strokovnjakov s področja medijske produkcije.

Po pridobljeni diplomi na prvi stopnji lahko študenti poglobljeno nadgrajujejo študij tudi na drugi, magistrski stopnji, kjer se lahko še bolj specifično usmerijo v želene vidike medijskega komuniciranja in popularne kulture. Program je zasnovan tako, da študente aktivno spodbuja k mednarodnim študijskim izmenjavam preko programa Erasmus, prav tako pa so profesorji na programu močno vpeti v mednarodno okolje. Zaradi tega program ohranja stalen stik z aktualnimi raziskavami medijev, popularne kulture in družbenega komuniciranja v mednarodnem okolju.

Intervju: Alja Polajžer

thumb

"Tekom študija sem v prepletu teorije s prakso pridobila potrebne veščine za spopadanje z različnimi izzivi na področju komuniciranja"

 

 

 

Vtisi študentov in diplomantov

Katja Bidovec-cropKatja Bidovec, magistra: "Gre za študijski program, ki je dovolj široko zastavljen, da se lahko v njem najdejo številni dijaki, ki jih zanima komuniciranje z javnostmi in delo z ali v različnih medijih. Program ponuja poglobljena teoretična znanja, sama pa sem se najbolj navduševala nad številnimi moduli pri Medijskem praktikumu, ki, ki študentom ponujajo vpogled v praktično delo in jim s tem omogočijo lažji prehod iz teorije v prakso. Študij študentom ponudi zelo veliko širokega znanja, ki je nujno, ne glede na to, kam bo koga po končanem študiju zapeljala kariera."

Kontakt

Služba za študentske zadeve: referat@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 3 leta.
ECTS: 180
Strokovni naslov diplomanta: diplomirani/-a komunikolog/-inja (UN)
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. kom. (UN)

Pogoji in merila

Pogoji za vpis v 1. letnik so: opravljena splošna matura ali pred 1. 6. 1995 končan štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:

  • uspeh pri tujem jeziku pri splošni maturi – 10%,
  • uspeh pri enem od družboslovnih ali humanističnih predmetov (filozofija, psihologija, sociologija, umetnostna zgodovina ali zgodovina) pri splošni maturi – 10%,
  • splošni učni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu– 50 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku– 30 % točk.

 

Predmeti

Opis predmetov

Predmetniki

Izvedba letnikov

Katedra za medijske in komunikacijske študije

Medijske in komunikacijske študije so interdisciplinarno študijsko področje, ki se pri analizi medijske kulture in komuniciranja naslanja tako na družboslovno kot na humanistično tradicijo....