Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije

Zakaj na program

Program medijskih in komunikacijskih študij tako kot večina primerljivih programov  v tujini združuje teoretsko kritično analitično obravnavo medijev z medijsko prakso. Jedro programa so tako poleg splošnih družboslovnih predmetov specifični programski predmeti s področja medijskih študij, kot so zgodovina medijev, vizualna kultura, etnografija digitalnih medijev, internetne študije, popularna glasba, alternativni mediji, potrošna kultura, študije občinstev, retorika, medijska globalizacija, hrana in diskurz itd. Tu se študentje in študentke ukvarjajo s kulturno in družbeno vlogo medijskih in kulturnih industrij v sodobni "medijatizirani" družbi. Program se naslanja tako na družboslovno kot na humanistično tradicijo, izvaja pa se na dodiplomski, podiplomski in doktorski stopnji.

Teoretsko jedro programa, ki se ukvarja s  kritično analizo kulturne in družbene vloge medijev in komuniciranja dopolnjuje medijski praktikum z zunanjimi izvajalci. To so naši sodelavci, ki delajo na različnih področjih "medijskih in kulturnih industrij" - od fotografije, oglaševanja, vsebinskega marketinga do dokumentarnega filma ali televizijske produkcije in izvajajo za naše študente praktične seminarje. Taka kombinacija teoretske analize komuniciranja, medijske kulture in medijskih industrij s praktičnim delom v okviru medijskega praktikuma je tudi ena od prednosti programa.

Zaposlitev in kariera

Tako teoretski kot praktični del programa omogočata študentom, da se lahko že zgodaj posvetijo različnim vidikom področja glede na njihov intelektualni interes in karierne želje. Čeprav program torej ni veščinsko usmerjen in je namenjen teoretsko zainteresiranim študentom/talentiranim družboslovcem, pa študentje kljub temu stopijo v stik s praktičnim znanjem na področjih, ki jih zanimajo, že v prvem letniku. Tako dobijo dragocen stik s prakso  in sodelavci na različnih področjih kulturnih in medijskih industrij. S pomočjo teh veščinskih predmetov se program povezuje z medijsko in kulturno produkcijo v praksi, kar daje študentom podlago za delo v kreativnih ali raziskovalnih poklicih, povezanih z mediji, komuniciranjem in popularno kulturo v medijski in kulturni industriji.

Program medijskih študij in komuniciranja je zastavljen interdisciplinarno, saj smo prepričani, da je študij medijev in komuniciranja v sodobni družbi mogoč le v stalnem stiku z drugimi disciplinami (predvsem sociologijo, kulturnimi študijami, političnimi vedami, antropologijo...). Interdisciplinarnost se kaže v veliki izbirnosti predmetov, ki ponujajo uravnoteženost med kritično teoretsko refleksijo in empiričnim raziskovanjem, stik s prakso in bodočimi delodajalci, ki na programu sodelujejo kot medijski in kreativno-kulturni strokovnjaki, ter raziskovalnimi praktikumimi, ki študente opremijo z metodološkimi znanji. Pomembno pa program dopolnjujejo tudi občasni obiski gostujoči tujih profesorjev in domačih strokovnjaki s področja medijske produkcije.

Po pridobljeni diplomi na prvi stopnji lahko študenti poglobljeno nadgrajujejo študij tudi na drugi magistrski stopnji, kjer se lahko še bolj specifično usmerijo v želene vidike medijskega komuniciranja in popularne kulture. To je sodobno zasnovan program, ki nagovarja in preiskuje globoko zasidranost medijev v današnji vsakdan in aktualne razmere medijatiziranih kultur. Zasnovan je tako, da študente aktivno spodbuja k mednarodnim študijskim izmenjavam preko Erasmus programa, prav tako pa so profesorji na programu močno vpeti v mednarodno okolje. Zaradi tega program ohranja stalen stik z aktualnimi raziskavami medijev, popularne kulture in družbenega komuniciranja v mednarodnem okolju. 

Vtisi študentov in diplomantov

Katja Bidovec_splet-thumbKatja Bidovec, magistrica komunikologije, je fotografinja, prejemnica priznanja Hanna Hardta za izstopajoče dosežke študentov, ki ga podeljujeta Katedra za medijske in komunikacijske študije in Slovensko komunikološko društvo.

"FDV ti da, kar vzameš. Če imaš željo, če se trudiš in sprejemaš podano znanje, pridobiš veliko. To je velika prednost za tiste, ki so ambiciozni, ki si želijo delati in ki vidijo potencial v svoji izobrazbi. Odneseš lahko zelo veliko, lahko pa zgolj tisto, kar moraš."

Preberite več v pogovoru za FDV Kariernik.

Kerec_splet1-thumbMaruša Kerec, univerzitetna diplomirana komunikologinja, je radoživa, aktivna, vedra, hrabra in navdušena novinarka in voditeljica na radiu Val 202, ki zase pravi, da se ne želi umeščati v noben okvir in se opredeljevati – če dobi dobro idejo ali izziv, se z veseljem loti katerekoli teme.

Preberite več v pogovoru za FDV Kariernik.

Kontakt

Služba za študentske zadeve: dodiplomski@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 3 leta.
ECTS: 180
Strokovni naslov diplomanta: diplomirani/-a komunikolog/-inja (UN)
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. kom. (UN)

Pogoji in merila

Pogoji za vpis v 1. letnik so: opravljena splošna matura ali pred 1. 6. 1995 končan štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:

  • uspeh pri tujem jeziku pri splošni maturi – 10%,
  • uspeh pri enem od družboslovnih ali humanističnih predmetov (filozofija, psihologija, sociologija, umetnostna zgodovina ali zgodovina) pri splošni maturi – 10%,
  • splošni učni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu– 50 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku– 30 % točk.

Predmetnik Komunikologija Medijske in komunikacijske studije

Predmetniki

Izvedba letnikov 2018/19
Vsi letniki 2018/19

Katedra za medijske in komunikacijske študije

Medijske in komunikacijske študije so interdisciplinarno študijsko področje, ki se pri analizi medijske kulture in komuniciranja naslanja tako na družboslovno kot na humanistično tradicijo....