Politologija - Študije politike in države

Nova država je dala študiju politologije poseben polet. Zato je študij politologije postal atraktiven. Tu se obravnavajo vprašanja, ki vsakega žgečkajo in mikajo, nimajo pa vsi poguma in volje, da bi se lotili bolj poglobljenega študija. To je rezervirano za posebej poklicane, za študente politologije - teoretsko analitske smeri. 

Politiko sovražimo, a hkrati nas nezaustavljivo privlači. V nas zbuja mešane občutke, od sovraštva in prezira do občutka prijetne topline in varnosti. Je zaupanja vredna v svoji varljivosti in topla v svoji hladnosti. Politika je zlo v preobleki dobrega in dobro v preobleki zlega. Z njo plešemo tango, ki se lahko spremeni v tarantelin ples. Lahko nas zasužnji, pa vendar lahko samo v njej zaživimo svobodo in samo preko nje se lahko osvobodimo. Politika je pač človeška dejavnost, ki nam daje večnost preko vsakokratne umrljive posameznikove eksistence. 

... vojna, mir, revolucija, oblast, demokracija, država, diktatura, tovarištvo, solidarnost, svoboda, enakost, bratstvo, neodvisnost ...

Zakaj na program

Študijski program omogoča vpogled v politične doktrine in teorije, pojme in koncepte politične znanosti in zgodovine politične misli ter delovanje sodobnih političnih procesov in ustanov. Je teoretsko in praktično naravnan, kar omogoča, da študentke in študenti razumejo sodobna dogajanja v svetu in svojo vlogo v njem. Izurijo se tudi v uporabi metod raziskovanja in analiziranja.

Zaposlitev in kariera

To je zelo odprt program, ki ima kar 43 % izbirnih predmetov.  Zato se študent z izbiro predmetov  lahko usmeri v različna področja, ki ga osebno zanimajo in ki mu lahko pomenijo tudi možnost zaposlitve, kot so zunanje zadeve, javna uprava, upravljanje s človeškimi viri, politične stranke, vodstva podjetij, lobiranje, odnosi z javnostmi, vodenje politik, nevladne organizacije, lokalna samouprava, raziskovalne organizacije, evropske institucije in multinacionalke.

Vtisi študentov in diplomantov

Kogej_spletCB-cropRok Kogej je analitski politolog, prevajalec, humanist in družboslovec. Je nekdanji koordinator Delavsko-punkerske univerze, nekdanji direktor in odgovorni urednik založbe Sophia ter v. d. direktorja Inštituta za delavske študije. Leta 2013 je magistriral na temo transformacije marksistične teoretske in socialistične prakse. Za študij na Fakulteti za družbene vede pravi, da ti da dovolj okusa in znanja, hkrati pa te ne omejuje pri izbiri poti. 

Preberite več v pogovoru za FDV Kariernik.

Baric_splet1-thumbAleksandra Barić je magistrica politologije, danes zaposlena na Britansko-slovenski gospodarski zbornici. Zelo aktivna je bila že v času študija in enako svetuje tudi študentom – če si med študijem dovolj aktiven, če znaš poiskati svojo tržno nišo, svojo pot, se da vse.

Zakaj ste se odločili za študij na Fakulteti za družbene vede in zakaj ste izbrali ravno politologijo? "Predvsem sem se vpisala na Fakulteto za družbene vede, ker sem družbosloven človek, ker področje družbenih pojavov, vsaj mislim, dobro razumem. Zato politologija, predvsem pa se mi je zdel program zanimiv, privlačen in drugačen." Preberite več v pogovoru za FDV Kariernik.

 

 

Kontakt

Služba za študentske zadeve: dodiplomski@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 3 leta.
ECTS: 180
Strokovni naslov diplomanta: diplomirani/-a politolog/-inja (UN)
Okrajšava strokovnega naslova: Dipl. pol. (UN)

Pogoji in merila

V študijski program se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na:

  • splošni učni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu – 60 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole – 40 % točk.

Predmetnik programa Politologija - Studije politike in drzave

Predmetniki

Izvedba letnikov 2018/19
Vsi letniki 2018/19

Katedra za teoretsko analitsko politologijo

Poslanstvo Katedre za teoretsko analitsko politologijo je prenos znanja s področja političnih teorij in delovanja sodobnih političnih procesov in institucij.