Skoči do osrednje vsebine

Predmeti

Razvrsti predmete:

Po imenu

Omeji izpis glede na:

  • A
   • Akademsko pisanje

    CELOLETNI SEMESTER
    *Družboslovna informatika UN , *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN , *Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN , *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN , *Mednarodni odnosi UN , *Novinarstvo UN , *Obramboslovje UN , *Politologija - Javne politike in uprava UN , *Politologija - Študije politike in države UN , *Sociologija - Kadrovski menedžment UN , interdisciplinarni doktorski študij Humanistika in družboslovje

   • Aktualni problemi mednarodne skupnosti

    ZIMSKI SEMESTER
    *Mednarodni odnosi UN

   • Analiza medijskih diskurzov

    ZIMSKI SEMESTER
    *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN

   • Analiza omrežij

    POLETNI SEMESTER
    *Družboslovna informatika UN , *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN , *Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN , *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN , *Mednarodni odnosi UN , *Novinarstvo UN , *Obramboslovje UN , *Politologija - Javne politike in uprava UN , *Politologija - Študije politike in države UN , *Sociologija - Kadrovski menedžment UN , *Sociologija UN

   • Analiza politik

    POLETNI SEMESTER
    *Politologija - Javne politike in uprava UN

  • B
  • Č
  • D
  • E
  • G
   • Glasbeno izobraževanje

    CELOLETNI SEMESTER
    *Družboslovna informatika UN , *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN , *Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN , *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN , *Mednarodni odnosi UN , *Novinarstvo UN , *Obramboslovje UN , *Politologija - Javne politike in uprava UN , *Politologija - Študije politike in države UN , *Sociologija - Kadrovski menedžment UN

   • Globalizacija - kritične študije

    POLETNI SEMESTER
    *Sociologija UN

   • Gospodarsko pravo

    POLETNI SEMESTER
    *Sociologija - Kadrovski menedžment UN

   • Govorno izražanje za novinarje

    POLETNI SEMESTER
    *Novinarstvo UN

  • I
  • J
   • Javna sfera in moč

    ZIMSKI SEMESTER
    *Družboslovna informatika UN , *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN , *Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN , *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN , *Mednarodni odnosi UN , *Novinarstvo UN , *Obramboslovje UN , *Politologija - Javne politike in uprava UN , *Politologija - Študije politike in države UN , *Sociologija - Kadrovski menedžment UN , *Sociologija UN

   • Javna uprava

    POLETNI SEMESTER
    *Politologija - Javne politike in uprava UN

   • Javne politike – procesi in akterji

    ZIMSKI SEMESTER
    *Družboslovna informatika UN , *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN , *Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN , *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN , *Mednarodni odnosi UN , *Novinarstvo UN , *Obramboslovje UN , *Politologija - Javne politike in uprava UN , *Politologija - Študije politike in države UN , *Sociologija - Kadrovski menedžment UN , *Sociologija UN

   • Jezik in stil strokovnih besedil

    POLETNI SEMESTER
    *Družboslovna informatika UN , *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN , *Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN , *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN , *Novinarstvo UN , *Obramboslovje UN , *Politologija - Javne politike in uprava UN , *Politologija - Študije politike in države UN , *Sociologija - Kadrovski menedžment UN , *Sociologija UN

   • Jezik in stil tržnega komuniciranja ter odnosov z javnostmi

    ZIMSKI SEMESTER
    *Družboslovna informatika UN , *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN , *Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN , *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN , *Mednarodni odnosi UN , *Novinarstvo UN , *Obramboslovje UN , *Politologija - Javne politike in uprava UN , *Politologija - Študije politike in države UN , *Sociologija - Kadrovski menedžment UN , *Sociologija UN

   • Jezikovna kultura

    ZIMSKI SEMESTER
    *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN , *Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN , *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN , *Novinarstvo UN

  • K
   • Kadrovska praksa

    POLETNI SEMESTER
    *Sociologija - Kadrovski menedžment UN

   • Klasične sociološke teorije

    ZIMSKI SEMESTER
    *Sociologija UN

   • Komunikacijski sistemi

    ZIMSKI SEMESTER
    *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN

   • Korporativno komuniciranje

    ZIMSKI SEMESTER
    *Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN

   • Kreativno pisanje

    ZIMSKI SEMESTER
    *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN

   • Krizni menedžment in sodobna varnost

    POLETNI SEMESTER
    *Družboslovna informatika UN , *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN , *Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN , *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN , *Mednarodni odnosi UN , *Novinarstvo UN , *Obramboslovje UN , *Politologija - Javne politike in uprava UN , *Politologija - Študije politike in države UN , *Sociologija - Kadrovski menedžment UN , *Sociologija UN

   • Kulture kreativnosti

    POLETNI SEMESTER
    *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN

   • Kulturološko raziskovanje

    POLETNI SEMESTER
    *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN

   • Kvalitativna metodologija

    ZIMSKI SEMESTER
    *Družboslovna informatika UN

   • Kvalitativne metode raziskovanja

    POLETNI SEMESTER
    *Politologija - Študije politike in države UN

  • M
   • Marketinške in komunikacijske metrike

    ZIMSKI SEMESTER
    *Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN

   • Matematika

    POLETNI SEMESTER
    *Družboslovna informatika UN

   • Mediji in popularna kultura

    ZIMSKI SEMESTER
    *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN , *Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN , *Novinarstvo UN

   • Medijska kritika

    POLETNI SEMESTER
    *Družboslovna informatika UN , *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN , *Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN , *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN , *Mednarodni odnosi UN , *Novinarstvo UN , *Obramboslovje UN , *Politologija - Javne politike in uprava UN , *Politologija - Študije politike in države UN , *Sociologija - Kadrovski menedžment UN , *Sociologija UN

   • Medijska občinstva

    POLETNI SEMESTER
    *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN

   • Medijske politike in regulacija

    POLETNI SEMESTER
    *Novinarstvo UN

   • Medijski praktikum 1

    CELOLETNI SEMESTER
    *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN

   • Medijski praktikum 2

    CELOLETNI SEMESTER
    *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN

   • Medkulturno komuniciranje

    POLETNI SEMESTER
    *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN , *Sociologija - Kadrovski menedžment UN

   • Mednarodna politična ekonomija

    ZIMSKI SEMESTER
    *Mednarodni odnosi UN

   • Mednarodne organizacije s praktikumom

    POLETNI SEMESTER
    *Mednarodni odnosi UN

   • Mednarodni ekonomski odnosi

    ZIMSKI SEMESTER
    *Mednarodni odnosi UN

   • Mednarodni marketing

    ZIMSKI SEMESTER
    *Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN

   • Mednarodni odnosi

    ZIMSKI SEMESTER
    *Mednarodni odnosi UN , *Obramboslovje UN , *Politologija - Javne politike in uprava UN , *Politologija - Študije politike in države UN

   • Mednarodno varstvo človekovih pravic

    ZIMSKI SEMESTER
    *Mednarodni odnosi UN

   • Mednarodno varstvo okolja

    POLETNI SEMESTER
    *Mednarodni odnosi UN

   • Medosebno komuniciranje

    POLETNI SEMESTER
    *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN

   • Menedžment človeških virov

    ZIMSKI SEMESTER
    *Sociologija - Kadrovski menedžment UN

   • Menedžment dinamičnih organizacij

    POLETNI SEMESTER
    *Družboslovna informatika UN , *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN , *Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN , *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN , *Mednarodni odnosi UN , *Novinarstvo UN , *Obramboslovje UN , *Politologija - Javne politike in uprava UN , *Politologija - Študije politike in države UN , *Sociologija - Kadrovski menedžment UN , *Sociologija UN

   • Menedžment neprofitnih organizacij

    POLETNI SEMESTER
    *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN , *Sociologija - Kadrovski menedžment UN

   • Mistično in politično v krščanstvu in islamu

    POLETNI SEMESTER
    *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN

   • Mladi in politika

    ZIMSKI SEMESTER
    *Družboslovna informatika UN , *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN , *Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN , *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN , *Mednarodni odnosi UN , *Novinarstvo UN , *Obramboslovje UN , *Politologija - Javne politike in uprava UN , *Politologija - Študije politike in države UN , *Sociologija - Kadrovski menedžment UN , *Sociologija UN

   • Moderna filozofija

    POLETNI SEMESTER
    *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN

   • Multivariatna analiza

    POLETNI SEMESTER
    *Družboslovna informatika UN

  • N
  • O
  • P
   • Parlamentarne in vladne študije

    ZIMSKI SEMESTER
    *Politologija - Javne politike in uprava UN

   • Polemologija

    POLETNI SEMESTER
    *Mednarodni odnosi UN , *Obramboslovje UN , *Politologija - Javne politike in uprava UN , *Politologija - Študije politike in države UN

   • Politična antropologija

    ZIMSKI SEMESTER
    *Politologija - Študije politike in države UN

   • Politična filozofija

    POLETNI SEMESTER
    *Politologija - Študije politike in države UN

   • Politična kultura

    ZIMSKI SEMESTER
    *Politologija - Študije politike in države UN

   • Politična sociologija

    POLETNI SEMESTER
    *Sociologija UN

   • Politične stranke in strankarski sistemi

    ZIMSKI SEMESTER
    *Politologija - Javne politike in uprava UN

   • Politični sistem Republike Slovenije

    POLETNI SEMESTER
    *Mednarodni odnosi UN , *Obramboslovje UN , *Politologija - Javne politike in uprava UN , *Politologija - Študije politike in države UN

   • Politično komuniciranje

    POLETNI SEMESTER
    *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN

   • Politika globalizacije

    ZIMSKI SEMESTER
    *Družboslovna informatika UN , *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN , *Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN , *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN , *Mednarodni odnosi UN , *Novinarstvo UN , *Obramboslovje UN , *Politologija - Javne politike in uprava UN , *Politologija - Študije politike in države UN , *Sociologija - Kadrovski menedžment UN , *Sociologija UN

   • Politika in digitalna kultura

    POLETNI SEMESTER
    *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN

   • Politika prava oboroženih spopadov

    ZIMSKI SEMESTER
    *Mednarodni odnosi UN , *Obramboslovje UN

   • Popularna glasba

    POLETNI SEMESTER
    *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN , *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN

   • Potrošna kultura

    ZIMSKI SEMESTER
    *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN , *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN

   • Praksa (DI)

    POLETNI SEMESTER
    *Družboslovna informatika UN

   • Praksa (KULT-ŠKU)

    ZIMSKI SEMESTER
    *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN

   • Praktikum akademskih veščin in komuniciranja

    POLETNI SEMESTER
    *Družboslovna informatika UN

   • Praktikum kulturne produkcije

    POLETNI SEMESTER
    *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN

   • Praktikum marketinga in odnosov z javnostmi

    POLETNI SEMESTER
    *Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN

   • Praktikum tehnike pogajanj z angleško terminologijo

    CELOLETNI SEMESTER
    *Mednarodni odnosi UN

   • Primerjalna religiologija

    POLETNI SEMESTER
    *Družboslovna informatika UN , *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN , *Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN , *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN , *Mednarodni odnosi UN , *Novinarstvo UN , *Obramboslovje UN , *Politologija - Javne politike in uprava UN , *Politologija - Študije politike in države UN , *Sociologija - Kadrovski menedžment UN , *Sociologija UN

   • Primerjalni politični sistemi

    POLETNI SEMESTER
    *Politologija - Študije politike in države UN

   • Procesi odločanja v EU

    ZIMSKI SEMESTER
    *Politologija - Javne politike in uprava UN

   • Projektno raziskovalni praktikum

    POLETNI SEMESTER
    *Družboslovna informatika UN

   • Prostorska sociologija

    ZIMSKI SEMESTER
    *Sociologija UN

   • Protokol in etiketa

    ZIMSKI SEMESTER
    *Družboslovna informatika UN , *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN , *Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN , *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN , *Mednarodni odnosi UN , *Novinarstvo UN , *Obramboslovje UN , *Politologija - Javne politike in uprava UN , *Politologija - Študije politike in države UN , *Sociologija - Kadrovski menedžment UN , *Sociologija UN

   • Psihoanaliza kulture

    ZIMSKI SEMESTER
    *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN

  • R
  • S
  • Š
   • Športna vzgoja

    CELOLETNI SEMESTER
    *Družboslovna informatika UN , *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN , *Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN , *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN , *Mednarodni odnosi UN , *Novinarstvo UN , *Obramboslovje UN , *Politologija - Javne politike in uprava UN , *Politologija - Študije politike in države UN , *Sociologija - Kadrovski menedžment UN , *Sociologija UN

  • T
   • Televizijsko novinarstvo

    ZIMSKI SEMESTER
    *Novinarstvo UN

   • Telo in tehnologija

    POLETNI SEMESTER
    *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN

   • Temelji ekonomije

    ZIMSKI SEMESTER
    *Družboslovna informatika UN , *Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN , *Mednarodni odnosi UN , *Politologija - Javne politike in uprava UN , *Sociologija - Kadrovski menedžment UN

   • Temelji Evropske unije

    POLETNI SEMESTER
    *Mednarodni odnosi UN , *Obramboslovje UN

   • Temelji komunikologije

    ZIMSKI SEMESTER
    *Družboslovna informatika UN , *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN , *Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN , *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN , *Mednarodni odnosi UN , *Novinarstvo UN , *Obramboslovje UN , *Politologija - Javne politike in uprava UN , *Politologija - Študije politike in države UN , *Sociologija - Kadrovski menedžment UN , *Sociologija UN

   • Temelji politologije

    ZIMSKI SEMESTER
    *Družboslovna informatika UN , *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN , *Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN , *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN , *Mednarodni odnosi UN , *Novinarstvo UN , *Obramboslovje UN , *Politologija - Javne politike in uprava UN , *Politologija - Študije politike in države UN , *Sociologija - Kadrovski menedžment UN , *Sociologija UN

   • Temelji prava

    POLETNI SEMESTER
    *Mednarodni odnosi UN , *Novinarstvo UN , *Politologija - Javne politike in uprava UN , *Sociologija - Kadrovski menedžment UN , *Sociologija UN

   • Temelji sodobnega sveta

    POLETNI SEMESTER
    *Politologija - Študije politike in države UN

   • Teorije demokracije

    POLETNI SEMESTER
    *Politologija - Študije politike in države UN

   • Teorije globalnega juga

    ZIMSKI SEMESTER
    *Politologija - Študije politike in države UN

   • Teorije in metodologija mednarodnih odnosov

    POLETNI SEMESTER
    *Mednarodni odnosi UN

   • Trg delovne sile in zaposlovanje

    ZIMSKI SEMESTER
    *Sociologija - Kadrovski menedžment UN

   • Tutorstvo

    CELOLETNI SEMESTER
    *Družboslovna informatika MG , *Družboslovna informatika UN , *Evropske študije MG , *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije MG , *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN , *Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN , *Kulturne študije MG , *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN , *Mednarodni odnosi MG , *Mednarodni odnosi UN , *Novinarstvo MG , *Novinarstvo UN , *Obramboslovje in varnostne študije MG , *Obramboslovje UN , *Politologija - Javne politike in uprava UN , *Politologija – Politična teorija, globalizacijske in strateške študije MG , *Politologija – Primerjalne javne politike in uprava MG , *Politologija - Študije politike in države UN , *Sociologija - Kadrovski menedžment UN , *Sociologija – Menedžment človeških virov, znanja in organizacij MG , *Sociologija MG , *Sociologija UN

  • U
   • Upravljanje in vodenje ob nesrečah

    ZIMSKI SEMESTER
    *Obramboslovje UN

   • Upravni procesi

    POLETNI SEMESTER
    *Politologija - Javne politike in uprava UN

   • Urbana antropologija

    ZIMSKI SEMESTER
    *Družboslovna informatika UN , *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN , *Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN , *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN , *Mednarodni odnosi UN , *Novinarstvo UN , *Obramboslovje UN , *Politologija - Javne politike in uprava UN , *Politologija - Študije politike in države UN , *Sociologija - Kadrovski menedžment UN , *Sociologija UN

   • Uvod v družboslovno informatiko

    ZIMSKI SEMESTER
    *Družboslovna informatika UN

   • Uvod v jezik stroke - angleščina

    CELOLETNI SEMESTER
    *Družboslovna informatika UN , *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN , *Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN , *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN , *Obramboslovje UN , *Politologija - Javne politike in uprava UN , *Sociologija UN

   • Uvod v jezik stroke - francoščina

    CELOLETNI SEMESTER
    *Družboslovna informatika UN , *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN , *Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN , *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN , *Mednarodni odnosi UN , *Novinarstvo UN , *Obramboslovje UN , *Politologija - Javne politike in uprava UN , *Sociologija UN

   • Uvod v jezik stroke - italijanščina

    CELOLETNI SEMESTER
    *Družboslovna informatika UN , *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN , *Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN , *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN , *Mednarodni odnosi UN , *Novinarstvo UN , *Obramboslovje UN , *Politologija - Javne politike in uprava UN , *Sociologija UN

   • Uvod v jezik stroke - nemščina

    CELOLETNI SEMESTER
    *Družboslovna informatika UN , *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN , *Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN , *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN , *Mednarodni odnosi UN , *Novinarstvo UN , *Obramboslovje UN , *Politologija - Javne politike in uprava UN , *Sociologija UN

   • Uvod v jezik stroke - španščina

    CELOLETNI SEMESTER
    *Družboslovna informatika UN , *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN , *Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN , *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN , *Mednarodni odnosi UN , *Novinarstvo UN , *Obramboslovje UN , *Politologija - Javne politike in uprava UN , *Sociologija UN

   • Uvod v kritično mišljenje in znanstveno pisanje

    POLETNI SEMESTER
    *Sociologija UN

   • Uvod v kulturne študije

    ZIMSKI SEMESTER
    *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN

   • Uvod v metode družboslovnega raziskovanja

    POLETNI SEMESTER
    *Družboslovna informatika UN , *Obramboslovje UN , *Politologija - Javne politike in uprava UN , *Sociologija - Kadrovski menedžment UN , *Sociologija UN

   • Uvod v novinarstvo

    ZIMSKI SEMESTER
    *Novinarstvo UN

   • Uvod v primerjalne politike

    ZIMSKI SEMESTER
    *Politologija - Javne politike in uprava UN

   • Uvod v programiranje

    ZIMSKI SEMESTER
    *Družboslovna informatika UN

   • Uvod v religiologijo

    POLETNI SEMESTER
    *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN

   • Uvod v socialno nevroznanost

    ZIMSKI SEMESTER
    *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN

   • Uvod v socialno nevroznanost

    POLETNI SEMESTER
    *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN

   • Uvod v sociologijo

    ZIMSKI SEMESTER
    *Družboslovna informatika UN , *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN , *Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN , *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN , *Mednarodni odnosi UN , *Novinarstvo UN , *Obramboslovje UN , *Politologija - Javne politike in uprava UN , *Politologija - Študije politike in države UN , *Sociologija - Kadrovski menedžment UN , *Sociologija UN

  • V
   • Varnost v informacijski družbi

    ZIMSKI SEMESTER
    *Družboslovna informatika UN , *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN , *Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN , *Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti UN , *Mednarodni odnosi UN , *Novinarstvo UN , *Obramboslovje UN , *Politologija - Javne politike in uprava UN , *Politologija - Študije politike in države UN , *Sociologija - Kadrovski menedžment UN , *Sociologija UN

   • Varnost v mednarodnih odnosih

    POLETNI SEMESTER
    *Mednarodni odnosi UN , *Obramboslovje UN

   • Vedenje porabnikov

    ZIMSKI SEMESTER
    *Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi UN

   • Vizualna kultura

    POLETNI SEMESTER
    *Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije UN

   • Voditeljstvo

    ZIMSKI SEMESTER
    *Sociologija - Kadrovski menedžment UN

   • Vojaška zgodovina

    ZIMSKI SEMESTER
    *Obramboslovje UN

   • Volilne študije

    ZIMSKI SEMESTER
    *Politologija - Javne politike in uprava UN

  • Z