Skoči do osrednje vsebine

Novinarstvo

Novinarski študij na Fakulteti za družbene vede je mednarodno primerljiv s študijskimi programi vodilnih evropskih družboslovnih fakultet in usmerjen v obravnavo aktualnih vprašanj novinarstva in medijev. Program se izvaja v fakultetnih prostorih, ki so opremljeni s sodobno opremo za multimedijsko produkcijo, ter v tesnem sodelovanju z vodilnimi novinarskimi osebnostmi in uredništvi v Sloveniji.

Zakaj na program

Študijski program Novinarstvo usposablja za samostojno novinarsko delo v sodobnem medijskem okolju. Študentke in študenti v predavalnicah in uredništvih pridobijo celovita teoretska, analitična, jezikovna in tehnična znanja za praktično novinarsko delo za tisk, radio, televizijo in digitalne medije. S politološkimi, sociološkimi, komunikološkimi in pravnimi znanji so po študiju kot novinarke in novinarji sposobni poglobljeno in kritično pojasnjevati aktualne probleme na različnih družbenih področjih. Prek obvezne prakse in praktikuma študentke in študenti vzpostavijo vezi z novinarskimi uredništvi kot izhodiščem za nadaljnje poklicno delovanje po študiju.

Triletni študij na programu Novinarstvo poleg širših družboslovnih predmetov ponuja široko paleto predmetov, ki študentke in študente usposabljajo za razreševanje poklicnih dilem, kompleksno novinarsko izražanje v multimedijskem okolju in uresničevanje idej novinarstva, odgovornega javnosti. V prakse sodobnega novinarstva študentke in študente uvajajo ugledna uredniška in novinarska imena, ki jih v okviru Novinarskega praktikuma vodijo od zasnove do javne objave novinarskih izdelkov na spletnem mestu študija (Novinarke.si | Novinarji.si). Poleg sodobno opremljenih predavalnic pomemben prostor predstavlja tudi sodobno opremljena multimedijska predavalnica, ki živi kot odprto in ustvarjalno okolje študentske produkcije za različne medije. Znanja, ki jih študentke in študenti pridobivajo na fakulteti, preizkušajo tudi v novinarskih uredništvih. V okviru 150-urne prakse se pod mentorstvom urednika ali novinarja vključujejo v delovni proces enega od vodilnih medijev, s katerimi ima Katedra za novinarstvo sklenjen dogovor o sodelovanju. Del študija lahko študentke in študenti opravljajo tudi na fakultetah v drugih evropskih državah, kjer se s pomočjo katedrskega predstavnika za mednarodno sodelovanje vključijo v primerljiv študijski program.

Zaposlitev in kariera

Diplomantke in diplomanti študijskega programa Novinarstvo so usposobljeni za samostojno novinarsko delo. S pridobljenimi znanji in poznanstvi diplomantke in diplomanti po študiju vstopajo v novinarska okolja ter začenjajo zahtevno in odgovorno poklicno pot, ki številne vodi do uglednih novinarskih mest vodilnih medijev. Študijski program študentke in študente usposablja za poklicno delovanje in hkrati tudi za nadaljnji študij na drugi stopnji v okviru Novinarskih študij ali drugih družboslovnih in humanističnih programov.

Intervju: Valentina Novak

Photo from Valentina Novak_2 thumb"Zahvaljujoč FDV-ju sem danes odprte glave, radovedna in sposobna kritičnega razmišljanja. Širina, ki ti jo da FDV, je nenadomestljiva, ko si poskušaš utreti pot v življenju in karieri."

 

Intervju: Barbara Bejek

Kariernik_foto_BEJEK Barbara thumb

"Danes ustvarjam vsebine za družbena omrežja, ki jih v času, ko sem diplomirala, nisem niti poznala."

 

Intervju: Jernej Verbič

 Verbič thumb"V času, ko nam virus, dodatno pa še politika preprečujejo pristne stike, (poslovna) srečanja, zabavo …, smo komunikatorji, pripovedovalci zgodb, pred zgodovinsko odgovornostjo. Na zabaven, informativen in izobraževalen način te stike organizirati na drug(ačn)ih platformah. To je pravzaprav naš čas."

 

Intervju: Nejc Jemec

Nejc Jemec-foto Adrijan Pregelj thumb

"Najbolj hvaležen pa sem profesorjem, da so me intelektualno spodbujali, izzivali in tudi gnali do točke, s katere danes znam postavljati vprašanja. Zakaj? Zakaj zakaj? Zakaj zakaj zakaj? Vprašanja rojevajo nova spoznanja."

Vtisi študentov in diplomantov

Kaya Kamenarič-cropKaya Kamenarič, 3. letnik: "Novinarstvo je namenjeno predvsem velikim radovednežem. Če si radoveden, te zanima veliko različnih stvari, prav tako pa nove informacije rad predajaš drugim (bodisi pisno, govorno ali pa prek videa), je novinarstvo zate. Na FDV pridobiš veliko znanja iz različnih novinarskih smeri - tiskanih medijev, radia in televizije. Društvo študentov novinarstva poskrbi, da dodatne teme (kot so popotniško, raziskovalno, okoljevarstveno novinarstvo) spoznaš tudi prek različnih delavnic in okroglih miz."

Bergant_web-thumbIgor E. Bergant: diplomirani novinar Fakultete za družbene vede, nekdanji športni novinar in urednik, novinar javne televizije in voditelj oddaje Odmevi, voditelj prireditev, tečajev javnega nastopanja, kritik, poliglot, rekreativni tekač, nogometni navdušenec, družinski človek in še in še bi lahko naštevali. Na fakulteto je prišel z za študente morda svojevrstnim pristopom, ki se je glasil: če se nečesa lotim, potem je že pametno, da se tega lotim resno! In pri tem pristopu vztraja še danes, triindvajset let po zaključku svojega fakultetnega šolanja.

Preberite več v pogovoru za FDV Kariernik.

Kontakt

Služba za študentske zadeve: referat@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 3 leta.
ECTS: 180
Strokovni naslov diplomanta: diplomirani/-a novinar/-ka (UN)
Okrajšava strokovnega naslova: Dipl. nov. (UN)

Pogoji in merila

Upošteva se:

  • splošni učni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu– 60 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku– 40 % točk.

Predmeti

Opis predmetov

Predmetniki

Izvedba letnikov

Katedra za novinarstvo

Katedra za novinarstvo izobražuje in usposablja študente, da postanejo družboslovno razgledani, visoko pismeni in profesionalno kompetentni novinarji.