Skoči do osrednje vsebine

Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Zakaj na program

Komunikologija – Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi temelji na proučevanju marketinga in odnosov z javnostmi. Odgovarja na vprašanje, kaj pomeni integrirano tržno komuniciranje, kako potekajo marketinški odnosi ter kakšne so male skrivnosti velikih mojstrov oglaševanja in odnosov z javnostmi. 

Študent na programu dobi vpogled v odnose z javnostmi in spozna različne vidike marketinga prek specializiranih marketinških vsebin, kot so denimo vedenje porabnikov, storitveni marketing, raziskovanje in merjenje marketinškega delovanja. Študijski proces je zasnovan tako, da študent poleg spoznavanja vsebin na teoretični ravni pridobiva tudi praktična znanja prek projektnega dela v okviru posameznih predmetov ter neposrednega stika s stroko in prakso v okviru praktikuma s področja marketinga in odnosov z javnostmi, ki se izvaja v 3. letniku. Pri praktikumu študent skozi neposredni stik s strokovnjaki in delo na praktičnih projektih spoznava aktualne trende in dogajanje v praksi marketinga in odnosov z javnostmi.

Ključni poudarki programa so:

  • Specializirane vsebine marketinga in odnosov z javnostmi
  • Projektno delo v neposredni povezavi s stroko
  • Stik s strokovnjaki in korak s trendi v praksi

Zaposlitev in kariera

V sodobni družbi s prevladujočimi terciarnimi dejavnostmi in z razmahom kreativnih industrij so vsebine, ki jih ponuja program, zelo aktualne, strokovnjaki s teh področij pa zelo iskani. Diplomante/-ke tako najdemo med ključnimi strokovnjaki v vodstvih podjetij, vladnih in nevladnih organizacij, med svetovalci, načrtovalci in izvajalci tržnokomunikacijskih dejavnosti v oglaševanju, pri odnosih z javnostmi, spletnem komuniciranju, pospeševanju prodaje, medijskem in kreativnem načrtovanju, raziskovanju trga, na področju sponzorstev in donatorstva ter samostojnega podjetništva.

Intervju: Maja Burja

Maja burja thumb

"V 1. letniku študija sem obiskala predavanje enega bolj znanih slovenskih kreativnih direktorjev, ki nam je predstavil svojo karierno pot. Tistega večera v predavalnici 13 sem se odločila, da je to tisto, kar hočem početi v življenju."  

 

Intervju: Nikki Monika Kadak

nikki kadak thumb"Hvaležna sem študiju, da mi je omogočil stopati po poti, ki sem jo želela prehoditi že ves čas. Glavni poudarki mojega dela so: ukvarjanje z osebnostnim in s strokovnim razvojem sodelavcev, načrtovanje in realizacija usposabljanj ter znamčenje delodajalca. Vsak dan prinaša nove izzive, s katerimi se rada spoprijemam in se ob njih tudi sama razvijam."

 

Vtisi študentov in diplomantov 

Natalija Rebrica-cropNatalija Rebrica, 4. letnik: "Program priporočam dijakom, ki si upajo svoje zamisli, ideje izraziti naglas in domišljiji pustiti prosto pot. Program se ne usmerja le na marketing, ampak pridobiš skozi predavanja uvid tudi v druga področja in tako ugotoviš, da je vse povezano z marketingom. Predvsem mi je dal širino in možnost, da izbiram, na katerem področju bom delala. Karierno se vidim kot vodja marketinga v slovenskem podjetju, ki mora biti družbeno odgovorno in ponujati kakovostne izdelke/storitve, ki ne škodujejo zdravju."

Ficko_splet1-thumbZakaj ste se odločili za študij komunikologije? "Pritegnila me je že zaradi svojega imena, saj se mi je zdela komunikacija in njena moč – koliko lahko naredi dobrega in slabega ter kako občutljivo je to področje – fascinantna že od nekdaj. Vse, povezano s komunikacijo, mi je bilo zelo blizu, in po pravici povedano, si sploh nisem predstavljala študija komunikologije, kakršnega sem pozneje spoznala."

Tjaša Ficko je od leta 2006 vodja odseka za odnose z javnostmi v kabinetu župana Mestne občine Ljubljana. Preberite več v pogovoru za FDV Kariernik.

 Kontakt

Služba za študentske zadeve: referat@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 3 leta.
ECTS: 180
Strokovni naslov diplomanta: diplomant oz. diplomantka tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi (UN)
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. trž. kom. in odn. z jav. (UN)

Pogoji in merila

Pogoji za vpis v 1. letnik so: opravljena splošna matura ali pred 1. 6. 1995 končan štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 

  • splošni učni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu – 60 % točk, 
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku – 40 % točk.

Predmeti

Opis predmetov

Predmetniki

Izvedba letnikov

Katedra za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v izobraževanju, raziskovanju in razvoju marketinga, marketinškega komuniciranja in odnosov z javnostmi.