Sociologija - Kadrovski menedžment

Študijski program ponuja širok spekter družboslovnih znanj s poudarkom na menedžmentu kadrov. Pri izvedbi uporabljamo aktivne metode poučevanja, vključujemo raziskovalne izsledke in študente usmerjamo v praktično reševanje problemov na kadrovsko organizacijskem področju. 

Zakaj na program

Če te zanima delovanje družbe, trga dela  in organizacij, obenem pa rad delaš z ljudmi in si želiš s poznavanjem kadrovskega področja prispevati k uspešnemu delovanju organizacij je  študijski program kadrovski menedžment pravi zate. S kombinacijo aktualnih teoretičnih vsebin, veliko aktivnega problemsko in praktično naravnanega dela ter individualnega mentorskega spremljanja študentov, program omogoča razvoj širokega nabora kompetenc za  menedžment kadrov in organizacij. Strokovno usposobljen/-a boš za izvajanje nalog na organizacijsko kadrovskem področju, razvil/-a boš vodstvene kompetence in osnove strateškega razmišljanja, projektnega in timskega dela, z usmerjenostjo na poslovne procese in ljudi pa boš lahko aktivno sodeloval/-a pri reševanju problemov. Na ta način omogoča tudi, da v povezavi z osrednjimi vsebinami programa zviješ kompetence za delo, ki je blizu tvojim osebnim orientacijam. Študij je zasnovan dinamično, z veliko praktičnega dela in stikov z delodajalci. Temelji na mednarodnih izkušnjah, ki jih predavatelji preko razvojno raziskovalnega dela prinašajo v učno okolje. 

Kaj ponuja študij na programu

Študijski program se osredotoča za razumevanje povezanosti sodobne prakse in smernic na področju menedžmenta kadrov ter širše organizacij in družbe. Študent/-ka razvije znanja temeljnih družboslovnih disciplin, s poudarkom na širšem sociološkem razumevanju družbe in sodobnih družbenih sprememb, ki jih  nadgrajuje s posebnimi znanji, ki diplomantkam in diplomantom omogočajo uspešno delo in načrtovanje kadrovske politike, zaposlovanja, analiziranje dela, skrb za izobraževanje in menedžiranje znanja, za napredovanje in kariero sodelavcev, oblikovanje sistemov ocenjevanja in nagrajevanja ter uravnavanje odnosov med vodstvom in zaposlenimi. Uporabljamo interaktivne in problemsko usmerjene pristope, ki jih kombiniramo z neposrednim sodelovanjem s podjetji in z gostujočimi predavatelji. Preko raziskovalnega in razvojnega dela in s širokimi možnostmi študijske izmenjave je program vpet v mednarodne tokove. 

Zaposlitev in kariera

Kariera diplomantke in diplomante preko pridobivanja temeljnih socioloških znanj, ki so kombinirana s strokovnim znanjem na kadrovskem, organizacijskem, poslovnem, pravnem ter drugih področjih in so obenem aplikativno usmerjena,  odpira pot v analitično, strokovno, svetovalno in vodstveno delo na organizacijsko kadrovskem področju v podjetjih in drugih organizacijah, društvih, javnih zavodih, državni upravi in mednarodnih institucijah, obenem pa na temelju interdisciplinarnosti omogoča delo na drugih področjih v skladu z orientacijami študentov.  Nadaljevanje študija na drugi stopnji omogoča nadgradnjo znanj in specializacijo na področju menedžmenta človeških virov, znanja in organizacij.

Vtisi študentov in diplomantov

Maja D_web-thumbMaja Dizdarević je diplomirala iz sociologije. Danes je vodja Kariernega centra Univerze v Ljubljani. Stoji za dejstvom, da se uspešna podjetja zavedajo, da jim uspeh kreirajo le najboljši in da je treba biti nenehno na preži za perspektivnimi kadri. Z ogromno volje, energije in motiviranostjo snuje s svojo ekipo vedno nove izvirne načine povezovanja študentov z zunanjim okoljem.

Preberite več v pogovoru za FDV Kariernik.

Lazarevic_splet1-thumbJelica Lazarević Lajovic je diplomantka kadrovsko-menedžerske smeri. Danes je direktorica kadrovske službe v podjetju Vzajemna zdravstvena zavarovalnica. Pri Vzajemni je začela delati že kot študentka in nato gradila kariero.

Zakaj ste se odločili za študij kadrovskega menedžmenta na FDV? "FDV sem izbrala, ker je imel kadrovski menedžment to, kar sem si želela početi tudi v praksi, program mi je bil všeč. Kot ekstrovertirani osebi mi je zelo všeč delo z ljudmi in že takrat sem bila prepričana, da se bom s pridobljenimi znanji lahko uspešno soočala z izzivi na tem področju." Preberite več v pogovoru za FDV Kariernik.

Kontakt

Služba za študentske zadeve: dodiplomski@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 3 leta.
ECTS: 180
Strokovni naslov diplomanta: diplomirani/-a sociolog/-inja – kadrovski menedžment (UN)
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. soc. kad. men. (UN)

Pogoji in merila

V študijski program se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na:

  • splošni učni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu – 60 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole – 40 % točk.

Predmetnik programa Sociologija – Kadrovski menedžment

Predmetniki

Izvedba letnikov 2018/19
Vsi letniki 2018/19

Katedra za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v izobraževanju, raziskovanju in razvoju stroke kadrovskega in socialnega menedžmenta.