Skoči do osrednje vsebine

Sociologija - Kadrovski menedžment

Študijski program ponuja širok spekter družboslovnih znanj s poudarkom na menedžmentu kadrov. Pri izvedbi uporabljamo aktivne metode poučevanja, vključujemo raziskovalne izsledke in študente usmerjamo v praktično reševanje problemov na kadrovsko-organizacijskem področju. 

Zakaj na program

Če te zanima delovanje družbe, trga dela in organizacij, obenem pa rad delaš z ljudmi in si želiš s poznavanjem kadrovskega področja prispevati k uspešnemu delovanju organizacij, je študijski program Kadrovski menedžment pravi zate. S kombinacijo aktualnih teoretičnih vsebin, veliko aktivnega problemsko in praktično naravnanega dela ter individualnega mentorskega spremljanja študentov program omogoča razvoj širokega nabora kompetenc za menedžment kadrov in organizacij. Strokovno usposobljen/-a boš za izvajanje nalog na kadrovsko-organizacijskem področju, razvil/-a boš vodstvene kompetence in osnove strateškega razmišljanja, projektnega in timskega dela, z usmerjenostjo na poslovne procese in ljudi pa boš lahko aktivno sodeloval/-a pri reševanju problemov. Na ta način študij omogoča tudi, da v povezavi z osrednjimi vsebinami programa razviješ kompetence za delo, ki je blizu tvojim osebnim orientacijam. Študij je zasnovan dinamično, z veliko praktičnega dela in stiki z delodajalci. Temelji na mednarodnih izkušnjah, ki jih predavatelji preko razvojno-raziskovalnega dela prinašajo v učno okolje. 

Kaj ponuja študij na programu

Študijski program se osredotoča na razumevanje povezanosti sodobne prakse in smernic na področju menedžmenta kadrov ter širše organizacij in družbe. Študent/-ka razvije znanja temeljnih družboslovnih disciplin, s poudarkom na širšem sociološkem razumevanju družbe in sodobnih družbenih sprememb, ki jih študij nadgrajuje s posebnimi znanji, ki diplomantkam in diplomantom omogočajo uspešno delo in načrtovanje kadrovske politike, zaposlovanja, analiziranje dela, skrb za izobraževanje in menedžiranje znanja, za napredovanje in kariero sodelavcev, oblikovanje sistemov ocenjevanja in nagrajevanja ter uravnavanje odnosov med vodstvom in zaposlenimi. Uporabljamo interaktivne in problemsko usmerjene pristope, ki jih kombiniramo z neposrednim sodelovanjem s podjetji in z gostujočimi predavatelji. Preko raziskovalnega in razvojnega dela in s širokimi možnostmi študijske izmenjave je program vpet v mednarodne tokove. 

Zaposlitev in kariera

Kariera diplomantke in diplomante preko pridobivanja temeljnih socioloških znanj, ki so kombinirana s strokovnim znanjem na kadrovskem, organizacijskem, poslovnem, pravnem in drugih področjih ter so obenem aplikativno usmerjena, odpira pot v analitično, strokovno, svetovalno in vodstveno delo na kadrovsko-organizacijskem področju v podjetjih in drugih organizacijah, društvih, javnih zavodih, državni upravi in mednarodnih institucijah, obenem pa na temelju interdisciplinarnosti omogoča delo na drugih področjih v skladu z usmeritvijo študentov. Nadaljevanje študija na drugi stopnji omogoča nadgradnjo znanj in specializacijo na področju menedžmenta človeških virov, znanja in organizacij.

Intervju: Alenka Leskovšek Brod

thumb

"Ena izmed prednosti študija je bila tudi, da smo imeli študenti različnih smeri kar nekaj predmetov skupnih in smo tako lahko pletli socialno mrežo, kar vsekakor priporočam."

 

 

Intervju: Tajda Ferko

Portret Ferko thumb

"V veliki meri mi je prav moja izkušnja na FDV omogočila, da pri izbiri kariere gledam prek standardnih okvirov. Prav tako me je študij na FDV opremil z izkušnjami z življenjem v tujini – opravila sem izmenjavo v sklopu Erasmusa na Masarikovi univerzi v Brnu, študentsko prakso v mestu Nijmegen na Nizozemskem in pisanje magistrskega dela v Belfastu."

Vtisi študentov in diplomantov

Jan Sosic-cropJan Sosič: "Na ta program se lahko prijavijo dijaki, ki jih zanima delo z ljudmi. Veliko je namreč govora o odnosih, komunikacijah v podjetjih, organizacijah. Veliko vsebin je povezanih s sociologijo in psihologijo dela. Zanimati pa jih morata tudi  ekonomija ter menedžment organizacij. Po študiju se vidim v kadrovskem podjetju, kot kadrovik."

 

Lazarevic_splet1-thumbJelica Lazarević Lajovic je diplomantka kadrovsko-menedžerske smeri. Danes je direktorica kadrovske službe v podjetju Vzajemna zdravstvena zavarovalnica. Pri Vzajemni je začela delati že kot študentka in nato gradila kariero.

Zakaj ste se odločili za študij kadrovskega menedžmenta na FDV? "FDV sem izbrala, ker je imel kadrovski menedžment to, kar sem si želela početi tudi v praksi, program mi je bil všeč. Kot ekstrovertirani osebi mi je zelo všeč delo z ljudmi in že takrat sem bila prepričana, da se bom s pridobljenimi znanji lahko uspešno soočala z izzivi na tem področju." Preberite več v pogovoru za FDV Kariernik.


Kontakt

Služba za študentske zadeve: referat@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 3 leta.
ECTS: 180
Strokovni naslov diplomanta: diplomirani/-a sociolog/-inja – kadrovski menedžment (UN)
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. soc. kad. men. (UN)

Pogoji in merila

V študijski program se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na:

  • splošni učni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu – 60 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole – 40 % točk.

Predmeti

Opis predmetov

Predmetniki

Izvedba letnikov

Katedra za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v izobraževanju, raziskovanju in razvoju stroke kadrovskega in socialnega menedžmenta.