Skoči do osrednje vsebine
7-2

10 razlogov za študij Družboslovne informatike na 1. stopnji

 

 1. Odlične možnosti zaposlitve: Študij usposablja študente za delo v visokotehnoloških in dinamičnih okoljih in jih usmerja v raznolike poklicne profile, ki so med najbolj iskanimi med delodajalci v javnem in zasebnem sektorju. Večina diplomatov na programu Družboslovna informatika se zaposli takoj po končanem študiju. Največ diplomantov opravlja delo na področju projektnega vodenja in načrtovanja, spletne in poslovne analitike, optimizacije informacijskih sistemov in storitev, uporabniške izkušnje, digitalnega marketinga in svetovanja, statistike in metodologije.

   

 2. Inovativni program z dvema smerema: V študijskem letu 2018/2019 se je začel izvajati nov program študija Družboslovne informatike z dvema smerema. Smer Digitalne tehnologije in družba ponuja zanimiv predmetnik, ki je usmerjen v razumevanje družbenih procesov na internetu, poznavanje posledic uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij, sociološkega razumevanje družbenih medijev in uporabe spletne analitike pri razvoju digitalnih storitev in internetnega poslovanja. Smer Uporabna družboslovna informatika je bolj usmerjena v razumevanje in načrtovanje internetnih sistemov ter komunikacij, veščinskih računalniških in podatkovno-analitičnih znanj za razvoj storitev v digitalnem okolju ter naprednih upravljavskih znanj za koordinacijo tehničnih razvijalcev informacijskih sistemov z odločevalci v organizacijah.

   

 3. Široka izbira strokovnih izbirnih predmetov: Na obeh smereh je osem obveznih skupnih in šest obveznih smernih predmetov. Hkrati se na obeh smereh letno razpiše trinajst strokovnih izbirnih predmetov, in sicer dva v 2. letniku in štiri v 3. letniku. Dodatno družboslovno širino daje programu obsežen nabor izbirnih fakultetnih ter odprtih izbirnih predmetov. Študent lahko izbere en fakultetni izbirni predmet v 2. letniku ter en fakultetni in odprti izbirni predmet v 3. letniku.

   

 4. Študij prihodnosti: Internet, spletna socialna omrežja, pametni telefoni in druge digitalne storitve predstavljajo vse večji del našega vsakdana. Podobno se informatika vse bolj prepleta z družboslovjem in podatkovno analitiko. Družboslovni vidiki novih tehnologij, kot so socialna omrežja, zasebnost, spletno sodelovanje in komuniciranje, uporabniška izkušnja, postajajo praktično nepogrešljiv del pri načrtovanju, razvoju in oglaševanju digitalnih vsebin in storitev, zato poklicne profile na področju družboslovne informatike številni uvrščajo med poklice prihodnosti.

   

 5. Možnost prakse v podjetjih: Program Družboslovna informatika je zastavljen tako, da v čim večji meri povezuje teoretična znanja s praktičnimi. Poleg aplikativnih znanj v predavalnici študenti že v času študija pridobijo uporabna in praktična znanja v okviru obvezne Prakse v podjetjih. Tako imajo tudi možnost neposrednega stika s poslovnim svetom in z delodajalci ter dela z najnovejšimi interaktivnimi tehnologijami in digitalnimi storitvami. V okviru predmeta Praksa so organizirane predstavitve uspešnih podjetij na slovenskem trgu, študentom pa je omogočeno tudi praktično strokovno usposabljanje v tujini.

   

 6. Možnost študija v tujini: Pomembna prednost študija družboslovne informatike je, da zaradi širokega nabora znanj, ki ga študentje pridobijo v času študija, omogoča tudi študijsko izmenjavo ali prakso v tujini. S tem namenom imata katedra in fakulteta sklenjene pogodbe s številnimi uglednimi in mednarodno priznanih univerzami v tujini (npr. Norveška, Švedska, Danska).  

   

 7. Interdisciplinarna povezanost: Program Družboslovna informatika smiselno povezuje znanja računalništva in informatike, družboslovja ter statistike s podatkovno analitiko in s tem študentom obeh smeri ponuja nabor najaktualnejših temeljnih in aplikativnih predmetov, s katerimi lahko pridobijo edinstveno kombinacijo interdisciplinarnih znanj o vlogi internetnih tehnologij v sodobnih družbah.

   

 8. Tradicija in visoka dodana vrednost študija: Progam Družboslovna informatika je študij z več kot 30-letno tradicijo. Nov program je še vedno edini mednarodno primerljiv program v Sloveniji, ki povezuje področji družboslovnega raziskovanja interneta ter podatkovne analitike in s tem usposablja študente za delo v visokotehnoloških in dinamičnih okoljih. Temelji na individualnem in timskem pristopu k delu skupaj z mednarodno uveljavljenimi predavatelji, kar se odraža v kakovosti študija in zadovoljstvu diplomantov. Dijake postopoma preoblikuje v široko razgledne, a hkrati dovolj profilirane diplomante, ki se po koncu študija lahko hitro zaposlijo.

   

 9. Najboljši predavatelji: Predavatelji na programu Družboslovna informatika so med najboljšimi predavatelji na FDV, kar dokazujejo ocene študentov, ankete, nagrade in priznanja. Vsi predavatelji občasno predavajo na mednarodnih poletnih šolah ali kot vabljeni predavatelji na tujih univerzah in mednarodnih konferencah.

   

 10. Nadaljevanje študija na različnih magistrskih programih: Širok nabor znanj in kompetenc, ki jih študentje pridobijo tekom študija na 1. stopnji, omogoča nadaljnje usposabljanje na različnih magistrskih programih doma in v tujini. Delež diplomantov družboslovne informatike, ki magistrira ali doktorira, je nadpovprečno visok.


Klikni za več informacij:

-          Nadaljuj z ogledom spletnega mesta Katedre za družboslovno informatiko in metodologijo. 

-          Več informacij o novem triletnem dodiplomskem študiju Družboslovne informatike