11 razlogov za študij Družboslovne informatike

Študenti Družboslovne informatike so najbolj zadovoljni študenti na FDV, kar že vrsto let konsistentno potrjujejo prav vse analize zadovoljstva s študijem na FDV.

Na drugi strani študije zadovoljstva študentov po fakultetah kažejo, da so študenti FDV med najbolj zadovoljnimi študenti družboslovnih fakultet.

   

Internet, Facebook, pametni telefoni itd. vse bolj vstopajo v naša življenja. Podobno, se informatika vse bolj prepleta z družbenimi vedami. Družboslovni vidiki (socialna omrežja, zasebnost, virtualno organiziranje in komuniciranje ipd.) informacijskih proizvodov/storitev postajajo zato vse bolj pomembni.
Za razumevanje sodobne družbe - in za delovanje v njej - je ključna interdisciplinarnost.

 


Študijski program povezuje družboslovne (sociologija, komunikologija, politologija, ipd.), raziskovalne (metodologija, statistika) in informatične vsebine. Poleg specifičnih vsebin s področja družboslovne informatike (e-vladanje, e-poslovanje, spletne skupnosti, socialna omrežja ipd.), je mogoče izbirati tudi predmete vseh drugih programov FDV.

Vse to omogoča, da se predmetnik prilagodi interesom študenta.


Družboslovna informatika je razmeroma novo področje. Proučevanje širših družbenih vidikov informatizacije se namreč prične šele z množičnim uvajanjem računalnikov, po letu 1970.

Študij družboslovne informatike na FDV je sploh prvi študij družboslovne informatike na svetu; poteka že od leta 1985. Na FDV urejamo tudi osrednjo spletno stran tega področja http://social-informatics.org.
 


Družboslovni informatiki izbirajo široka področja zaposlitve, od družboslovja do računalništva. Formalno je najpogostejše delovno mesto diplomantov "analitik" in "vodja projektov", tipična področja pa so: spletne storitve in nastop, računalništvo, marketinško raziskovanje, metodologija/statistika, pa tudi svetovanje, podjetništvo, management in akademsko raziskovanje.

 


Družboslovna informatika omogoča nadaljevanje študija in kariere tako na področju računalništva in informatike kot tudi v širokem spektru družboslovja, ekonomije in poslovnih ved.

Ker bomo v svoji delovni karieri večinoma zamenjali večje število služb (delodajalcev) kot tudi poklicev, je to pomembna primerjalna prednost.


Študij Družboslovne informatike ne vpisujejo zgolj najboljši dijaki, vendar pa študij iz vpisanih študentov naredi več kot mnogi drugi študiji. Veliko praktičnega dela, dobri predavatelji, razmeroma majhne skupine, raznovrstni predmeti - postopno preoblikujejo (pogosto zmedene) bruce v profilirane diplomante.

Diplomanti družboslovne informatike so uspešni in zaposljivi. Delež diplomantov družboslovne informatike, ki nato tudi doktorira, je izredno visok.

 

Predavatelji na Družboslovni informatiki so med najboljšimi predavatelji na FDV, kar dokazujejo ocene študentov, ankete, nagrade. Vsi predavatelji občasno predavajo na mednarodnih poletnih šolah ali kot vabljeni predavatelji na mednarodnih konferencah.

Predavatelji na Družboslovni informatiki večinoma pripadajo eni najuspešnejših
raziskovalnih skupin v Sloveniji, "Družboslovna metodologija in informatika". Objavljajo v najuglednejših znanstvenih revijah/založbah in izstopajo z globalno odmevnostjo (citiranost, vabljena predavanja). Sodelujejo v številnih raziskovalnih projektih, tako domačih kot evropskih, kar je tudi prilika za študente, da pridejo v stik z vrhunskim raziskovalnim delom.

Študenti Družboslovne informatike so najbolj zadovoljni študenti na FDV, kar že vrsto let konsistentno potrjujejo prav vse analize zadovoljstva s študijem na FDV.

Na drugi strani študije zadovoljstva študentov po fakultetah kažejo, da so študenti FDV med najbolj zadovoljnimi študenti družboslovnih fakultet.


V okviru FDV obstajajo številne možnosti študija v tujini; FDV je v tem pogledu ena vodilnih fakultet Univerze v Ljubljani. Posebej za družboslovne informatike imamo vzpostavljeno izmenjava z Univerzo Linkoping (Švedska).

Študij se nadgrajuje na
magistrski stopnji, kjer je poudarek na analizi fenomenov informacijske družbe, vlogi novih tehnologij v družboslovnem raziskovanju, vodenju projektov, e-poslovanju, izdelavi spletnega nastopa ter raziskovalnemu delu.

Program se nadaljuje tudi na doktorski stopnji, kjer se deli v tri smeri: družboslovna informatika, družboslovna metodologija in družboslovna statistika. 

Klikni za več informacij:

-          Nadaljuj z ogledom spletnega mesta Katedre za družboslovno informatiko in metodologijo. 

-          Pridobi več informacij o univerzitetnemu študijskemu programu Družboslovne informatike 

-          Pridobi več informacij o visokošolskemu študijskemu programu Družboslovne informatike.