Skoči do osrednje vsebine

Katedra za tuje jezike

 • Katedra za tuje jezike

  Poslanstvo katedre je vključevanje tujih strokovnih jezikov v vse dodiplomske študijske programe in zagotavljane kompetentnosti diplomantov na področju tujih jezikov.

 • Kolikor jezikov znaš, toliko veljaš

  “Too many people believe that English is enough to get by everywhere and in any situation. In a world where knowledge of English is more or less taken for granted, job seekers who also know other languages will have a competitive edge.” Androulla Vassiliou

Vabilo na projekcijo filma KAMOR GREDO OBLAKI

Vabilo na projekcijo dokumentarnega filma DOVE VANNO LE NUVOLE / KAMOR GREDO OBLAKI / v četrtek, 11.aprila 2024 ob 16.30 v predavalnici 7. Projekciji bo sledil pogovor z režiserjem filma.

27. marec 2024 | Obvestilo, Aktualno, Novice

Prevod Santiaga Martina med finalisti tekmovanja za prevajalsko nagrado

Prevod Santiaga Martina uvrščen med finaliste tekmovanja za prevajalsko nagrado

5. marec 2024 | Novice

Predavanje Sare Maríe Torres na FDV

Profesorica Sara María Torres Outón z univerze mesta Vigo v Galiciji v Španiji, bo ta teden na FDV-ju imela predavanje v okviru pouka španščine pri našem lektorju Santiagu Martinu.

7. november 2023 | Obvestilo, Aktualno

Lekt. dr. Nina Gorenc na ARTE TV v oddaji "27"

Lekt. dr. Nina Gorenc je bila gostja na ARTE tv v oddaji "27" posvečeno vprašanjem o možnostih demokratične debate na družbenih omrežjih in morebitni potrebi po njihovi regulaciji.

3. april 2023 | Aktualno, Novice

Obisk ga. Marion Hamonou, atašejke za znanstveno in univerzitetno sodelovanje Republike Francije na FDV

Ga. Marion Hamonou, atašejka za znanstveno in univerzitetno sodelovanje Republike Francije je v sredo. 1.3. 2023, na FDV pripravila delavnico o pisanju življenjepisa in prijavnega pisma v francoskem jeziku.

13. marec 2023 | Obvestilo

INFORMATIVNI DAN – JEZIKI

Večjezičnost je značilna za približno 2/3 svetovne populacije.Prav zato se je pomembno zavedati uporabne vrednosti znanja večih jezikov, Znanje vsakega dodatnega jezika poveča možnost izbire študija v tujini, izboljša konkurenčnost diplomantov ob vstopu na trg dela, predvsem pa razširi obzorje in meje sveta vsakega posameznika.

15. februar 2023 | Obvestilo, Aktualno, Novice

Zakaj tuji strokovni jeziki

 • Ker vam zagotovijo konkurenčno prednost pri zaposlovanju

  Poročilo “The Languages for Jobs” Evropske komisije govori o pomenu jezikovnega znanja bodočih diplomantov in iskalcev zaposlitve, saj je kar 40% delodajalcev izpostavilo tovrstno znanje kot ključno.
  “Multilingualism brings significant benefits. People with language skills are more employable and will help to ensure that businesses are more competitive and successful.” Androulla Vassiliou

 • Jezikovno znanje je ena izmed prioritet v Evropi

  V medkulturni in večnacionalni Evropi je znanje tujih jezikov nuja in se danes razume kot samoumevno, celo v angleško govorečih državah. Poslovanje poteka v mednarodnem okolju in npr. več kot polovica trgovanja v Veliki Britaniji poteka s preostalo Evropo – torej je nujno, da zaposleni obvlada tuje jezike in lahko v njih komunicira s partnerji in strankami. Angleščina tudi v Veliki Britaniji ni več dovolj, v Sloveniji pa je potreba po znanju tujih jezikov še mnogo večja.

 • Jezikovno znanje je ključnega pomena za mednarodno mobilnost

  Kakršnakoli resna mednarodna komunikacija v poslovnem in akademskem svetu brez znanja tujih strokovnih jezikov je skorajda nemogoča. Za učinkovito poslovno komuniciranje v kulturno različnih okoljih je to predpogoj. Prav tako je jezikovno znanje v središču mednarodne sheme mobilnosti Erasmus + in je torej ključnega pomena že v času študija, ne le ob vstopu na trg dela.

 • Jezikovno znanje je povezano z medkulturnimi spretnostmi

  Jezikovno znanje je tudi pot do drugih kultur in do širitve lastnih obzorij.
  If people learn another language, they inadvertently also learn a new way of looking at the world. When bilingual people switch from one language to another, they start thinking differently, too.” Lera Boroditsky

 • Dvo-in večjezičnost izboljša kognitivne sposobnosti

  Znanje dveh ali več tujih jezikov pozitivno vpliva na možganske sposobnosti ohranjanja pozornosti in zmožnost opravljanja ter preklapljanja med različnimi nalogami, saj so možgani navajeni izklapljati en jezik pri uporabi drugega. Večjezičnost prinaša tudi pomembne družbene koristi, saj se tako lahko sporazumevamo s tujci v njihovem maternem jeziku in se jim približamo na bolj neposreden način.

Angleški jezik

Angleški strokovni jezik je posebej prilagojen za vsak študijski program na Fakulteti za družbene vede.

Italijanski jezik

Učenje italijanskega jezika je vsa štiri leta prilagojeno stroki in tako zahtevnost kot strokovnost se skozi letnike nadgrajujeta.
Jezikovni test za samopreverjanje

Španski jezik

Za obiskovanje predavanj pri predmetu španščina kot tuji strokovni jezik morajo imeti študenti predznanje jezika (npr. matura).
Jezikovni test za samopreverjanje

Nemški jezik

Pri učenji nemškega jezika se posvečamo po eni strani ponovitvi, utrjevanju in poglabljanju vseh slovničnih struktur nemške slovnice.
Jezikovni test za samopreverjanje

Francoski jezik

V skupini študentov, ki so izbrali francoščino, bodisi kot prvi ali kot drugi tuji jezik, se srečujejo študenti različnih študijskih smeri. 
Jezikovni test za samopreverjanje

Ruski jezik

Študenti osvojijo spretnosti pisne in ustne komunikacije v formalnih in neformalnih položajih, vezanih na njihovo stroko.
Jezikovni test za samopreverjanje

Iza Tršar

Učenje strokovnih tujih jezikov (angleščine in francoščine) je bila nadvse zanimiva, intelektualna, stimulativna, prijetna in duhovita izkušnja.

6. februar 2015 | Vtisi

Jezikovno predznanje

Začetnih tečajev tujega jezika na FDV ne izvajamo, zato je zaželjeno, da imate ob vpisu v prvi letnik  srednješolsko raven znanja, oziroma naj bi vaše predznanje tujih jezikov ustrezalo ravni B1 po lestvici Skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike.
Če imate željo po znanju dodatnega jezika, pa iz njega nimate potrebnega predznanja, ta jezik vseeno lahko izberete. To sicer zahteva več individualnega dela, nosilci pa vam v takih primerih z veseljem ponudimo tudi možnost dodatnih konzultacij. Vsako leto se za to odloči kar nekaj študentov, ki si tako še povečajo možnosti za zaposlitev ob zaključku študija.

Mednarodne izmenjave in priznani jezikovni certifikati

FDV študentom omogoča, da sodelujejo v mednarodnih izmenjavah, ki so med drugim izvrstna priložnost za izpopolnjevanje jezikovnega znanja.

Če želite študij nadaljevati v tujini ali bi radi pridobili mednarodno priznan certifikat o znanju tujega jezika, boste morali opravljati preizkus znanja tujega jezika na eni od verificiranih ustanov.