Skoči do osrednje vsebine

Dejan Hribar, univerzitetni diplomirani politolog, magisterij iz politologije


Trenutna zaposlitev: Evro-sredozemska univerza

HribarSem Dejan Hribar, na Fakulteti za družbene vede (FDV) sem diplomiral in uspešno opravil magisterij iz politologije. Svoje prve delovne izkušnje sem si nabiral kot koordinator programa Evropa za državljane, delo nadaljeval v mednarodni pisarni Evro-sredozemske univerze, svoj prosti čas pa v največji meri posvečal Slovenskemu panevropskemu gibanje. Našteta delovna okolja imajo izrazito evropsko in mednarodno dimenzijo, zaradi česar je znanje več tujih strokovnih jezikov igralo izjemno vlogo tako pri sami zaposlitvi kot tudi opravljanju dela. Delovnih nalog nikakor ne bi mogel kakovostno opravljati brez aktivnega znanja angleškega in francoskega jezika stroke. Aktivno znanje še tretjega ali četrtega jezika (npr. arabskega ali španskega ali italijanskega) bi bilo zato izjemno koristno in dobrodošlo, kajti osnovno znanje ne zadostuje za kakovostno razvijanje sodelovanja. 5 let učenja dveh tujih jezikov in 2 leti tretjega tujega jezika na FDV so mi dali najpomembnejše orodje, s katerim lahko predstavljam ne le institucije, za katere delam, temveč tudi našo državo in kulturo. Mislim, da se z zmanjšanjem števila ur poučevanja ali celo ukinitvijo tujih jezikov v celoti odpovedujemo lastnemu obstoju v Evropski uniji in širši mednarodni skupnosti – s tem bomo postajali še manjši, še manj opazni in na koncu bomo ostali čisto sami. Verjetno mi ni potrebno podrobneje razlagati, kaj to pomeni v gospodarsko, politično in družbeno vse bolj globaliziranem svetu.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 05. februar 2015 | v kategoriji: Ambasadorji